Biznes

Rośnie odsetek firm, które wdrożyły strategię inwestycyjną uwzględniającą czynniki ESG

Czynniki związane z ochroną środowiska, społeczeństwem i kwestiami pracowniczymi oraz ładem korporacyjnym (ang. environmental, social and governance) mają wpływ na działania 71% inwestorów private equity pochodzących z Europy Środkowej – wynika z raportu Central Europe Private Equity Confidence Survey, przygotowanego przez Deloitte. Ponadto, blisko czterech na pięciu ankietowanych w tym badaniu deklaruje podjęcie działań mających na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Rośnie odsetek firm, które wdrożyły strategię inwestycyjną uwzględniającą czynniki ESG

O ile do niedawna czynniki ESG były traktowane jedynie jako dodatkowa koncepcja uzupełniająca działalność biznesową, obecnie coraz częściej stają się one integralnym elementem strategii rozwoju. Jak wynika ze wspomnianego badania, 53% inwestorów private equity pochodzących z Europy Środkowej zdecydowało się na wdrożenie strategii inwestycyjnych uwzględniających te czynniki. To o 20% więcej w porównaniu do poprzedniej edycji badania.

“W ostatnich miesiącach zaobserwowaliśmy pozytywny trend, potwierdzający wzrost znaczenia czynników ESG w biznesie dla uczestników niepublicznego rynku kapitałowego. Wynika to z m.in. rosnącej liczby regulacji prawnych, takich jak obowiązek raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju oraz postawy samych interesariuszy funduszu oczekujących zaangażowania w kwestie środowiskowe i społeczne” – stwierdziła Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte. “W najbliższej przyszłości coraz więcej inwestorów private equity będzie traktowało ESG jako jeden z ważniejszych kierunków rozwoju” – dodała.

Jak się okazuje, czterech na dziesięciu ankietowanych traktuje ESG jako sposób na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, który w przyszłości może również pomóc zwiększyć atrakcyjność prowadzonych inwestycji. Dla 37% badanych implementacja czynników związanych z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi oraz ładem korporacyjnym jest przede wszystkim strategią kreacji wartości spółek portfelowych.

Co ciekawe, blisko jedna czwarta uczestników ankiety Deloitte wciąż nie podjęła działań zmierzających do uwzględnienia ESG w swoich strategiach, aczkolwiek 14% respondentów przyznało, że planuje zwrot w tym kierunku w najbliższych latach – to o 5% więcej w stosunku do poprzedniej edycji badania. Pocieszające jest również to, że podmioty sceptyczne wobec czynników wynikających z filozofii zrównoważonego rozwoju stanowią zdecydowaną mniejszość. I tak, 4% badanych uważa je za koszt, z kolei jedynie 6% nie zamierza w najbliższej przyszłości implementować wytycznych ESG.

Tylko 14% funduszy PE z Europy Środkowej działa na rzecz dekarbonizacji

Jak czytamy w raporcie, fundusze private equity, które działają na rzecz osiągnięcia net-zero lub planują dekarbonizację swojej działalności w najbliższych latach, stanowią niecałe 40% wszystkich ankietowanych. Nieco więcej respondentów przyznało, że pomimo braku dotychczasowego zaangażowania na rzecz zmniejszenia śladu węglowego, planuje w przyszłości podjęcie takich działań. Jedynie 6% uczestników badania stwierdziło, że w najbliższych latach nie będzie podejmować takich aktywności.

“Do tej pory tylko 14% funduszy private equity z Europy Środkowej zaczęło działać w kierunku dekarbonizacji. Oznacza to, że sektor ten ma jeszcze sporo do nadrobienia, szczególnie że w najbliższych latach firmy będą czuły presję na dążenie do neutralności klimatycznej. Chodzi tu nie tylko o oczekiwania rynku czy regulatorów, ale również potencjalnych pracowników, którzy coraz częściej spodziewają się od pracodawcy działań z zakresu ESG. W efekcie zmiany sposobu funkcjonowania będzie można zaobserwować nie tylko wśród inwestorów, ale również u spółek wchodzących w skład ich portfeli” – podsumowała Katarzyna Średzińska, starszy manager w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte.

Pełny raport do pobrania znajduje się tutaj.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *