RynekPolecane tematy

Ruszają unijne konsultacje w obszarze e-administracji

Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie publicznych konsultacji w sprawie planu działania w obszarze e-administracji (eGovernment Action Plan) na lata 2016-2020. Udział w konsultacjach mogą brać wszystkie zainteresowane osoby oraz organizacje.

Ruszają unijne konsultacje w obszarze e-administracji

Kwestionariusz umożliwiający udział w konsultacjach jest dostępny na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eGovernmentSurvey2015. Konsultacje Komisji Europejskiej potrwają do 22 stycznia 2016 roku. Prowadzone konsultacje obejmują m.in. kwestie wynikające z szybkiego rozwoju technologii cyfrowych.

Co ważne, KE zaprasza do udziału w konsultacjach również administracje publiczne państw członkowskich UE. Instytucje administracji publicznej poszczególnych państw mogą brać udział w konsultacjach na takich samych zasadach jak inne zainteresowane podmioty. Według oficjalnych informacji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczęło prace nad wypracowaniem stanowiska polskiej administracji w toczących się konsultacjach i liczy na aktywne zaangażowanie partnerów społecznych. Stosowne wnioski można przesyłać do Ministerstwa pod adresem: KonsultacjeDI[at]mac.gov.pl w terminie do 30 listopada br.

plan działania w sprawie e-administracji na kolejne cztery lata obejmować ma też działania zmierzające do przyspieszenia wdrażania w poszczególnych państwach członkowskich UE w pełni elektronicznych zamówień publicznych oraz interoperacyjnych podpisów elektronicznych.

Zgodnie z zapowiedziami zawartymi w Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market Strategy for Europe /DSM) Komisja Europejska ma przedstawić szczegółowy plan działania w obszarze e-administracji na lata 2016-2020. Ma on obejmować m.in. potrzebę urzeczywistnienia wzajemnego połączenia rejestrów handlowych do 2017 roku, uruchomienia w 2016 roku pilotażu zasady jednorazowości wraz z państwami członkowskimi, a także działania potrzebne do rozszerzenia i zintegrowania europejskich oraz krajowych portali administracji. Ma to pozwolić na utworzenie scentralizowanego systemu informacyjnego służącego obywatelom oraz przedsiębiorcom z państw Unii Europejskiej. Dodatkowo, plan działania w sprawie e-administracji na kolejne cztery lata obejmować ma też działania zmierzające do przyspieszenia wdrażania w poszczególnych państwach członkowskich UE w pełni elektronicznych zamówień publicznych oraz interoperacyjnych podpisów elektronicznych.

Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego została oficjalnie opublikowana w maju br. Ma ona wyznaczać priorytety działań Unii Europejskiej w obszarze cyfryzacji na lata 2016-2020. W części związanej z rozwojem cyfrowej administracji zapowiadane są prace mające na celu wzmocnienie interoperacyjności usług administracji państw członkowskich, a także integrację różnego rodzaju rejestrów przy zapewnieniu zasady jednorazowego pobierania danych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *