Branża ITRynek

Rynek kontraktingu usługi IT w Polsce – w jaki sposób będzie się rozwijał?

Rosnące koszty pracy i zatrudnienia, a także konkurencja cenowa między firmami w zakresie oferowanych produktów i usług, znajdują odzwierciedlenie w stabilizacji płac na rynku IT. Na obserwowane „usztywnienie” pracodawców nie ma wpływu presja wywierana przez pracowników i kandydatów. Tak brzmią główne wnioski płynące z raportu płacowego Hays Poland dla branży IT Contracting. Mimo stabilizacji płac – wg raportu Hays Poland – rynek kontraktingu IT będzie się dalej dynamicznie rozwijał. 

Rynek kontraktingu usługi IT w Polsce – w jaki sposób będzie się rozwijał?  

Zgodnie z danymi z raportu, niemal wszystkie organizacje planują w najbliższym czasie zatrudnienie nowych pracowników. Jednocześnie, pracodawcy deklarują dużą trudność w realizacji tego zadania. Zwracają uwagę przede wszystkim na niedobór odpowiednich kandydatów i ich zbyt wysokie oczekiwania finansowe, ale także na rosnącą konkurencją między firmami. Kolejnym wyzwaniem, i to wcale nie małym, jest umiejętność zatrzymywania obecnych pracowników. W tej materii pracodawcy odchodzą już od konkurowania jedynie wysokością wynagrodzenia. Stawiają za to na takie atuty, jak: możliwość rozwoju, uczestnictwo w ciekawych projektach, elastyczność, dodatki pozapłacowe, rozpoznawalność firmy, specyfikę środowiska jej pracy czy lokalizację.

“Pracodawcy najczęściej starają się o współpracę z kontraktorami oraz ekspertami zatrudnionymi na czas trwania projektu. Coraz ważniejsza jest dla nich możliwość pozyskania unikalnych kompetencji, niezbędnych w organizacji do ukończenia danego zadania. Firmy otwierają się też na ludzi młodych, nawet tych nieposiadających doświadczenia w IT. Zwiększają budżet rekrutacyjny i szkoleniowy, stawiają na wzmocnienie marki pracodawcy i zapadające w pamięć działania marketingowe. Coraz częściej nawiązują też bliskie relacje z agencjami rekrutacyjnymi i łączą z nimi siły w procesie dotarcia do kandydatów” – mówi Arkadiusz Wargin, dyrektor dywizji IT Contracting w Hays Poland.

76% specjalistów IT rozważa zmianę pracy

Rośnie jednocześnie optymizm pracowników sektora IT – w badaniu Hays Poland 74% zatrudnionych w branży pozytywnie oceniło perspektywę swojej kariery zawodowej w 2020 roku. Niemal wszyscy ankietowani są przekonani również o posiadaniu pełnego zestawu kompetencji potrzebnych do pracy na zajmowanym stanowisku. Aż 76% respondentów rozważa w najbliższej perspektywie zmianę pracy, wskazując jako główny cel takiego kroku chęć osiągnięcia wyższych zarobków.

Zgodnie z danymi z raportu Hays Poland, niemal wszystkie organizacje planują w najbliższym czasie zatrudnienie nowych pracowników. Jednocześnie, pracodawcy deklarują dużą trudność w realizacji tego zadania. Zwracają uwagę przede wszystkim na niedobór odpowiednich kandydatów i ich zbyt wysokie oczekiwania finansowe, ale także na rosnącą konkurencją między firmami. Kolejnym wyzwaniem, i to wcale nie małym, jest umiejętność zatrzymywania obecnych pracowników. W tej materii pracodawcy odchodzą już od konkurowania jedynie wysokością wynagrodzenia. Stawiają za to na takie atuty, jak: możliwość rozwoju, uczestnictwo w ciekawych projektach, elastyczność, dodatki pozapłacowe, rozpoznawalność firmy, specyfikę środowiska jej pracy czy lokalizację.

Z drugiej strony, coraz więcej specjalistów IT analizujących oferty pracy zwraca uwagę na pozapłacowe aspekty – wyzwania zawodowe, charakter pracy, lokalizację czy formę zatrudnienia. Dużo ostrożniej niż to bywało w latach ubiegłych pracownicy formułują też swoje przypuszczenia odnośnie podwyżek w najbliższym roku.

Kto będzie mógł liczyć na podwyżki?

Specjalista IT nie zarobi więcej, badania Badanie Hays wskazują wyraźnie, wyhamował trend dynamicznego wzrostu wynagrodzeń. Dotyczy to zarówno osób będących na kontrakcie, jak i pracowników etatowych. Także kwot oczekiwanych przez kandydatów, jak i tych, które są w stanie zaakceptować firmy. I choć wspomniany trend dotyka całej branży, nie oznacza to jednak, że sytuacja będzie dokładnie taka sama w każdym obszarze nowych technologii i wobec wszystkich pracowników.

Na pewien wzrost płac w 2020 roku liczyć mogą choćby specjaliści IT z niewielkim doświadczeniem, a więc pracownicy, którzy zarabiają najmniej. „Pracodawcy nie oszczędzają też na przyszłościowych specjalizacjach i kluczowych obszarach wiedzy Wiedza ekspercka jest i będzie w cenie, dlatego na coraz atrakcyjniejsze stawki mogą liczyć specjaliści posiadający umiejętności w niszowych technologiach lub rozwiązaniach, które dopiero pojawiają się na polskim rynku” – podkreśla Arkadiusz Wargin. Jak wskazuje raport, atrakcyjniejsze pensje powiązane są z formą zatrudnienia. Rośnie więc grupa specjalistów IT preferujących model współpracy B2B. Motywacją do pracy w modelu kontraktingowym (maksymalizacja wynagrodzenia netto), jest, poza niższymi podatkami, obawa dotycząca ciągłego zwiększania kosztów pracy etatowej.

Pracodawcy najczęściej starają się o współpracę z kontraktorami oraz ekspertami zatrudnionymi na czas trwania projektu. Coraz ważniejsza jest dla nich możliwość pozyskania unikalnych kompetencji, niezbędnych w organizacji do ukończenia danego zadania. Firmy otwierają się też na ludzi młodych, nawet tych nieposiadających doświadczenia w IT. Zwiększają budżet rekrutacyjny i szkoleniowy, stawiają na wzmocnienie marki pracodawcy i zapadające w pamięć działania marketingowe. Coraz częściej nawiązują też bliskie relacje z agencjami rekrutacyjnymi i łączą z nimi siły w procesie dotarcia do kandydatów.

Praca na kontrakcie jednak nie dla wszystkich

Rynek kontraktingu usług IT będzie się dynamicznie rozwijał, pomimo obserwowanej stabilizacji płac. Według ekspertów Hays Poland, rokrocznie zwiększać się powinna liczba firm zainteresowanych kontraktingiem IT oraz specjalistów wybierających model B2B. Jakie są tego powody? Dla ekspertów IT współpraca z firmami w modelu B2B to przede wszystkim możliwość uzyskania wyższych zarobków, średnio o 20-25%. Wśród korzyści, pod uwagę brana jest także możliwość wyboru ciekawych projektów, elastyczność czasu pracy i wykonywanie jej w trybie zdalnym.

Jak podkreślają eksperci rynku, kontrakting usług IT nie jest jednak rozwiązaniem dobrym dla wszystkich. Aby z powodzeniem pracować w tym modelu niezbędne są pewne predyspozycje. Choćby zdolność adaptacji do zmiennych warunków, umiejętność pracy pod presją czy rozwinięte kompetencje interpersonalne. Specjaliści zatrudnieni na kontraktach pozyskiwani są bowiem najczęściej do realizacji określonych zadań w sztywno sprecyzowanych ramach czasowych. Niezbędna jest więc umiejętność szybkiego odnajdowania się w nowym środowisku i sprawna komunikacja z nowo poznanymi współpracownikami. Inna, aczkolwiek równie bardzo ważna pożądana cecha, to koniecznością posiadania umiejętności sprzedawania swoich usług, wyszukiwania kolejnych zleceń oraz ostrożniejszego planowania wydatków.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *