CIOPolecane tematy

SAP o najnowszych technologiach i trendach gospodarki cyfrowej

Najważniejszą nowością na tegorocznej konferencji SAP Technology Forum była premiera polskiej wersji rozwiązania S/4 HANA Cloud. Nie zabrakło też praktycznych przykładów wdrożeń rozwiązań biznesowych opartych na technologiach SAP. Eksperci dyskutowali także o synergiach technologicznych, jakie tworzy cyfrowa transformacja biznesu.

SAP o najnowszych technologiach i trendach gospodarki cyfrowej

Tegoroczna konferencja SAP Technology Forum była okazją do poznania w praktyce wielu konkretnych rozwiązań biznesowych zbudowanych przy użyciu technologii SAP. Co ważne, prezentowano je przy udziale klientów – w szczególności tych, którym przy wykorzystaniu rozwiązań firmy udało się rozwiązać określone problemy biznesowe. Zaprezentowano m.in. przykłady wdrożeń technologii SAP w firmach, takich jak: Amica, DHL Polska, LPP czy Intercars.

Podczas odbywającej się w Sopocie konferencji nie brakowało także prezentacji i warsztatów dotyczących roli technologii, a także sposobów jej wykorzystania w ramach podejmowanych przez polskie firmy inicjatyw w zakresie cyfrowej transformacji. Co znamienne – głównymi adresatami wrześniowej konferencji SAP Technology Forum były osoby odpowiedzialne za wykorzystanie potencjału dzisiejszych rozwiązań IT w zastosowaniach biznesowych. To właśnie rolą takich osób ma być z jednej strony przekazywanie użytkownikom biznesowym wiedzy na temat możliwości użycia dostępnych technologii, a z drugiej – dopasowywania wykorzystywanych w firmach narzędzi do zmieniających się potrzeb biznesowych.

SAP o najnowszych technologiach i trendach gospodarki cyfrowej

„Przy każdym kolejnym projekcie przekonujemy się, że biznes nie poradzi sobie z dzisiejszymi zmianami rynkowymi bez zaangażowania osób związanych z technologiami. Aspekt technologiczny w procesie transformacji biznesu jest najważniejszy. Oznacza to konieczność przełożenia potrzeby biznesowej na możliwości konkretnych narzędzi” – mówi Kinga Piecuch, prezes SAP Polska. Zgodnie z tymi tezami, myślą przewodnią tegorocznej konferencji była koncepcja inteligentnego przedsiębiorstwa, czyli organizacji zdolnej – za sprawą posiadanych narzędzi IT – do szybkiego, częściowo automatycznego reagowania na zmiany otoczenia oraz nadążające się szanse biznesowe.

Polska chmura S/4 HANA

Najważniejszą nowością tegorocznej konferencji SAP Technology Forum była premiera polskiej wersji rozwiązania S/4 HANA Cloud. Oferowane za pośrednictwem platformy chmurowej SAP rozwiązanie jest dostępne w wersji zlokalizowanej językowo i dostosowanej do lokalnych wymogów prawnych. „Jesteśmy jednym z niewielu krajów, dla którego dostępna jest osobna lokalizacja SAP S/4 HANA Cloud. To rozwiązanie jest chmurową wersją naszego kluczowego i flagowego produktu. Rozwiązanie S/4 HANA jest dziś fundamentem rozwoju oferty SAP i będziemy wszystkich klientów namawiać do pójścia w jego kierunku” – mówi Kinga Piecuch. Zapewnia przy tym, że za sprawą chmurowej, zlokalizowanej na potrzeby polskiego rynku, wersji rozwiązania S/4 HANA jego zaawansowane możliwości stają się dostępne dla szerszego grona polskich firm. „Zależy nam na dotarciu z ofertą S/4 HANA nie tylko do największych przedsiębiorstw, ale też do kilku tysięcy małych i średnich firm, które mogą wiele zyskać za sprawą możliwości tego rozwiązania” – podkreśla Kinga Piecuch.

Według przedstawicieli SAP, tym co wyróżnia platformę S/4 HANA jest nie tylko szeroka funkcjonalność i szybkość działania, realna za sprawą wykorzystania technologii in-memory. Ważna jest także możliwość łatwego tworzenia narzędzi wspierających nawet najbardziej punktowe innowacje biznesowe. Funkcjonalności dostępne w modelu chmurowym rozwiązania mają stanowić dodatkowe wsparcie dla elastyczności i efektywności biznesu. „Dostępność S/4 HANA w chmurze publicznej uzupełnia nasza ofertę w zakresie rozwiązań ERP. To rozwiązanie dedykowane w szczególności dla tych firm, które stawiają na maksymalną standaryzację, szybki time-to-market i minimalizację kosztów. Rozwiązanie pozwala firmom analizować przyszłość, automatyzować większość manualnych zadań i integrować dane z wiele źródeł informacji” – podkreśla Tomasz Niebylski. Dodaje przy tym, że platforma S/4 HANA w wersji chmurowej, inaczej niż oprogramowanie dostępne w modelu on-premise, jest aktualizowana w cyklach kwartalnych. „Tylko w 2018 roku zwiększyliśmy w S/4 HANA Cloud wsparcie sztucznej inteligencji na potrzeby różnych branż, m.in. produkcyjnej i usług profesjonalnych” – zapewnia Tomasz Niebylski. Według niego polska wersja S/4 HANA Cloud otwiera przed klientami SAP nowe ścieżki transformacji cyfrowej.

„Strategia SAP idealnie wpasowuje się w to, co dzieje się w otaczającym nas świecie” – podkreśla Tomasz Niebylski, dyrektor wsparcia sprzedaży w SAP Polska. Według niego rozwiązania SAP są rozwijane z myślą o standaryzacji, szybkości wdrożenia oraz łatwości użycia w zróżnicowanych scenariuszach biznesowych. Odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby biznesowe ma być także podejście pozwalające na wykorzystanie rozwiązań SAP w roli cyfrowej platformy innowacji. „Nawet narzędzia tak bogate funkcjonalnie, jak rozwiązania SAP nie pokrywają w pełni potrzeb klientów, ponieważ potrzeby te ciągle się zmieniają. Dlatego tak istotna staje się możliwość szybkiej rozbudowy posiadanych systemów o pewne specyficzne funkcjonalności odpowiadające bieżącym potrzebom. Z perspektywy SAP istotna jest tu łatwość integracji, skalowalność oraz otwarcie się na szeroki ekosystem rozwiązań zewnętrznych” – zapewnia Tomasz Niebylski. Przyznaje przy tym, że S/4 HANA, jako kompleksowa platforma wspierająca procesy biznesowe, ma pozwalać na łatwe wykorzystanie technologii SAP w powiązaniu z innymi rozwiązaniami.

Kluczowym elementem dzisiejszej strategii rozwoju produktów SAP są dziś także relatywnie proste, często punktowe rozwiązania, pozwalające usprawnić lub zautomatyzować wybrane elementy działania organizacji. „Zapewniamy gotowe rozwiązania punktowo dostosowane do typowego przebiegu procesów biznesowych. Punktowy charakter sprawia, że wspierany takimi narzędziami proces nie zmienia się, jeśli chodzi o jego istotę, ale staje się bardziej efektywny” – mówi Tomasz Niebylski. „Będziemy też pokazywać zupełnie nowe rozwiązania odpowiadające różnym scenariuszom wykorzystania nowych technologii w zróżnicowanych zastosowaniach, na przykład w ramach transportu i spedycji, ekologii czy zarządzania nieruchomościami” – dodaje.

Przedstawiciele SAP podkreślają także ogromne znaczenie prawidłowego przygotowania projektu wdrożeniowego oraz zaangażowania pracowników dla sprawności finalnego rozwiązania biznesowego. „Kwestia udanego wdrożenia nie jest dziś wyłącznie kwestią technologii. Jest to także sprawa procesu, analizy potrzeb, przygotowania prac i podejścia całego zespołu. Zachęcamy klientów do rozmowy na temat ewentualnych trudności i problemów projektowych. Angażując się w prace zespołu, współpracując z partnerami i przyszłymi użytkownikami rozwiązania, jesteśmy w stanie szybko i sprawnie znajdować recepty na ich potrzeby” – uważa Kinga Piecuch.

Cyfrowa transformacja w praktyce

O sposobach na sprawne przygotowanie i przeprowadzenie transformacji cyfrowej mówił podczas SAP Technology Forum także Pawel Biel, dyrektor centrum cyfrowej transformacji na region Europy Środkowo-Wschodniej w EY. „Przynajmniej od kilkunastu lat nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której w firmach nawarstwia się tyle zmian w prowadzeniu projektów, realiach biznesowych i podejściu do klientów. W związku z tym firmy też muszą się zmienić” – uważa Paweł Biel.

Tymczasem, jak pokazują analizy IDC, jeszcze w 2017 roku niemal dwie trzecie (65 proc.) przedstawicieli firm z naszego regionu nie słyszało o istocie cyfrowej transformacji. Wedle szacunków tylko 9 proc. przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej jest na etapie przygotowywania pierwszych projektów cyfrowych zmian biznesu. „Typowymi barierami w realizacji tego typu projektów jest nadmierna koncentracja na krótkoterminowych celach i niewystarczające wsparcie zarządu. Problematyczny jest też brak jasno zdefiniowanych oczekiwań” – mówi Paweł Biel. Jego zdaniem należy jasno odróżnić specyfikę projektów technicznych i informatycznych od inicjatyw digital transformation. „Nie każdy projekt technologiczny powinien być postrzegany przez pryzmat cyfrowej transformacji i nie każdy projekt cyfrowej transformacji jest projektem technologicznym” – podkreśla Paweł Biel.

Według niego firmy często próbują uruchamiać projekty określane mianem cyfrowej transformacji, obstając przy posiadanych rozwiązaniach technologicznych lub procesowych. Brak otwartości na szerzej zakrojone zmiany często istotnie ogranicza lub przekreśla osiągnięcie oczekiwanych celów biznesowych. „Transformacja cyfrowa jest zmianą sama w sobie, więc wymaga zmiany dotychczasowych sposobów funkcjonowania organizacji. W EY staramy się namówić klientów do mówienia o procesach i efektach, zamiast definiowania wymagań technologicznych i konserwowania posiadanych rozwiązań” – mówi Paweł Biel.

Jego zdaniem tego rodzaju projekty powinny być poprzedzone jasnym określeniem wizji i celu planowanych zmian, a także – przygotowaniem business case. Pokazanie korzyści, które można realnie osiągnąć za sprawą planowanych zmian, pomaga w uzyskaniu finansowania i zaangażowaniu kluczowych interesariuszy projektu. Ekspert EY przyznaje również, że w dzisiejszych, wysoce zmiennych realiach, ogromnego znaczenia nabiera wybór odpowiednio perspektywicznej technologii, która posłużyć ma za fundament cyfrowej transformacji. „Wybierając rozwiązanie biznesowe sięgajmy dalej niż koniec projektu. Najpewniej raz wdrożone rozwiązanie będzie służyć wielokrotnie dłużej, niż jest to zakładane na etapie planowania wdrożenia. Należy więc dobrze poznać jego możliwości także w kontekście potencjalnych przyszłych potrzeb” – podkreśla Paweł Biel. „Często nie myślimy w kategoriach tego, co wydarzy się za jakiś czas, nie rozglądamy się na rynku, nie oglądamy nowych możliwości. W efekcie już w momencie uruchomienia projektu może pojawić dług technologiczny związany z wyborem niewłaściwej technologii” – dodaje.

Technologia chmurowa jako źródło korzyści dla biznesu

O potencjale standaryzacji procesów i technologii oraz roli modelu chmury obliczeniowej, jako fundamentu dla wdrażania systemów biznesowych pełniących rolę fundamentu cyfrowej transformacji, mówił natomiast Ralph Schoepffer, szef globalnego ośrodka Center of Excellence dla SAP S/4HANA Cloud. Według niego standaryzacja staje się sposobem na uproszczenie środowisk IT – i jako taka jest często niezbędna, aby budować innowacje biznesowe. „Brak standaryzacji często oznacza taką złożoność środowisk IT, że wdrażanie jakichkolwiek innowacji staje się mocno utrudnione” – mówi Ralph Schoepffer. Z drugiej strony, standaryzacja otwierać ma drogę do automatyzacji prostych i powtarzalnych operacji biznesowych, co z kolei daje możliwość wykorzystania posiadanych zasobów i kompetencji w obszarach generujących wartość dodaną dla organizacji.

SAP o najnowszych technologiach i trendach gospodarki cyfrowej

Co ciekawe, wizja SAP zakłada możliwość zautomatyzowania nawet 50 proc. typowych operacji biznesowych w ciągu najbliższych 3 lat. „Technologie mobilne, cloud, Big Data – to rozwiązania i koncepcje istniejące w wielu firmach. Oznacza to jednak, że dotarliśmy do momentu, w którym dzięki synergii różnych technologii realne staje się funkcjonowanie biznesu w sposób inteligentny, zautomatyzowany i w oparciu o bieżące dane” – podkreśla Ralph Schoepffer. Taki model działania, realny za sprawą dostępnych dziś rozwiązań, otwiera dla organizacji zupełnie nowe możliwości funkcjonowania i prowadzi do tworzenia całkiem nowych procesów oraz modeli biznesu. „Inteligentny system ERP umożliwia przemodelowanie procesów biznesowych tak, aby były lepiej dostosowane do dzisiejszych realiów biznesowych, ale także technologicznych. Potrzebna jest tu potencjalnie poważna zmiana, bo istota wielu powszechnych dziś procesów opiera się na założeniach sprzed 2-3 dekad. Tymczasem automatyzacja i możliwość prowadzenia operacji biznesowych niemal w czasie rzeczywistym otwierają zupełnie nowe możliwości działania” – dodaje Ralph Schoepffer.

Aby jednak takie korzyści były osiągalne na szeroką skalę, niezbędne ma być wykorzystanie odpowiednio skalowalnego i łatwego do wdrożenia oraz zmiany zaplecza technologicznego. Zapleczem tym, za sprawą infrastruktury chmurowej, ma być platforma SAP S/4 HANA Cloud. „Najniższe TCO, łatwość skalowania, szybkość wdrażania innowacji to tylko niektóre z korzyści realnych za sprawą modelu cloud w kontekście rozwiązań tak rozległych jak systemy klasy ERP” – zapewnia Ralph Schoepffer. Według niego średni okres wdrożenia rozwiązania SAP S/4 HANA Cloud zamyka się w czasie 16 tygodni.

Liderzy w wykorzystaniu rozwiązań SAP

Podczas tegorocznej konferencji SAP Technology Forum wręczono także nagrody w ramach 10. edycji regionalnego konkursu SAP CEE Quality Awards. W ramach tej inicjatywy jury konkursowe złożone m.in. z ekspertów SAP nagradza najlepiej przeprowadzone i najistotniejsze biznesowo wdrożenia rozwiązań SAP w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. O nagrody rywalizowali klienci SAP z Bułgarii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy oraz Węgier. Projekty wyróżnione w poszczególnych kategoriach oceniano m.in. w oparciu o kryteria uwzględniające: wartość biznesową, sposób organizacji, zaangażowanie zespołu oraz wpływ na transformację biznesu. „Tym co łączy wszystkich tegorocznych zwycięzców jest ich dążenie do budowy inteligentnych organizacji, pozycjonujących technologie wśród najważniejszych czynników swojego rozwoju” – mówi Tomasz Niebylski. Co ważne, Polska to jedyny kraj regionu, którego reprezentanci znaleźli się w każdej z kategorii konkursowych.

SAP o najnowszych technologiach i trendach gospodarki cyfrowej

I tak, spośród polskich firm, w kategorii Business Transformation nagrody otrzymały Grupa Cyfrowy Polsat i Żabka Polska. Wyróżnienie dla Grupy Cyfrowy Polsat przyznano za wewnętrzny system logistyczny całej grupy kapitałowej, zaś dla Żabka Polska – za udaną migrację do systemu SAP S/4 HANA na potrzeby niemal 5 tys. sklepów. Zwycięzcą w kategorii Fast Delivery została Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie wyróżniono projekt budowy systemu zarządzającego obszarem HR. W kategorii Innovation, za przygotowanie zespołu do zmian związanych z wprowadzeniem systemu do zarządzania kadrami, wyróżniono PKP Polskie Linie Kolejowe. Główną nagrodę w kategorii Innovation – a zarazem największe wyróżnienie dla firmy z Polski – przyznano firmie InterCars za stworzenie kompleksowej platformy sprzedaży i zarządzania relacjami B2B na potrzeby działalności w 16 krajach. „Projekty wszystkich pięciu tegorocznych laureatów z Polski dowodzą, że na polskim gruncie dziś realizowane są wdrożenia IT, które z czystym sumieniem można nazwać kompleksową transformacją cyfrową. Niezależnie, czy mówimy np. o nowoczesnym podejściu do zarządzania kadrami, integracji IT w rozbudowanej organizacji czy rewolucji w obszarze handlu i sprzedaży, mamy w Polsce przykłady, na których można się wzorować. Co szczególnie cieszy, można je odnaleźć zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym” – podkreśla Kinga Piecuch.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *