BiznesCIOPolecane tematy

SAP Forum 2016: Cyfrowa transformacja jako szansa i zagrożenie

Efekty biznesowe zmian związanych z wykorzystaniem na szeroką skalę nowych technologii były jednym z tematów przewodnich tegorocznej konferencji SAP Forum. W odpowiedzi na oczekiwania związane z wykorzystaniem dostępnych danych na szeroką skalę, SAP zamierza rozwijać platformę HANA m.in. pod kątem jak szerszego zastosowania mechanizmów sztucznej inteligencji. Platforma in-memory SAP wsparta funkcjami analitycznymi ma pełnić rolę kluczowego rozwiązania organizacje otwarte na zmiany.

SAP Forum 2016: Cyfrowa transformacja jako szansa i zagrożenie

Według cytowanych przez przedstawicieli SAP prognoz, cyfrowa transformacja w najbliższych pięciu latach będzie miała istotny wpływ na światową gospodarkę – skutkiem zmian wynikających z wykorzystania na różne sposoby dostępnych danych biznesowych ma być zmiana sposobów interakcji z klientami, uproszczenie funkcjonowania i zwiększenie skali współpracy z partnerami praktycznie we wszystkich branżach. Zmieniające się m.in. wskutek szerszego wykorzystania nowych technologii realia rynkowe mają, zdaniem przedstawicieli SAP, wpływać nie tylko na powstawanie nowych modeli biznesowych, ale także na konieczność zdynamizowania procesów i przebiegu poszczególnych operacji. W efekcie, funkcjonowanie nowoczesnych organizacji biznesowych ma upodobniać się do zasad działania żywych organizmów, zdolnych do uczenia, rozwoju oraz ewolucyjnej adaptacji do zmian.

Koncepcja SAP Digital Framework zakłada, że kluczowe znaczenie dla efektywnego biznesu mają obecnie: zaangażowanie pracowników, wielokanałowe doświadczenia klientów, zarządzanie zasobami oraz Internet Rzeczy, a także – współpraca z dostawcami w ramach wielowymiarowych sieci biznesowych.

Priorytetem SAP jest także maksymalne wykorzystanie modelu chmury obliczeniowej, jako rozwiązania umożliwiającego m.in. zmniejszenie skutków typowych ograniczeń związanych z inwestycjami w nowe technologie, a także podniesienie ich dostępności dla użytkowników. W oparciu o nowe rozwiązania analityki dużych zbiorów danych SAP zamierza także wspierać firmy w maksymalnym wykorzystaniu dostępnych dla nich informacji biznesowych. „Wszyscy widzimy jak dynamicznie zmienia się dzisiejszy świat. Funkcjonowanie całych branż może podlegać istotnym zmianom w ciągu ledwie jednej nocy” – mówi Kinga Piecuch, prezes zarządu SAP Polska.„Żyjemy w czasach, w których digitalizacja gospodarki na stałe zagościła w polskich przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i w sektorze małych i średnich. Dzięki wdrożeniu nowatorskich rozwiązań powstają zupełnie nowe modele działania firm” – dodaje.

Z kolei Jonathan Becher, Chief Digital Officer w SAP podkreśla, że rozpoczynająca się obecnie fala, opartych na technologiach IT zmian gospodarczych może mieć największe znaczenie dla ludzkości od czasów rewolucji przemysłowej. „W ciągu poprzednich dziesięcioleci mieliśmy do czynienia ze zmianą liniową, stanowiącą rozwinięcie istniejących technologii, a więc potencjalnie możliwą do przewidzenia i przygotowania się. Dziś jest inaczej. Mamy do czynienia ze zmianami, których skala rośnie wykładniczo. W takich warunkach liniowe podejście do estymacji potencjału zmian rynkowych i planowania biznesu nie znajduje zastosowania. Myślenie o przyszłości przez pryzmat teraźniejszości staje się barierą” – mówi Jonathan Becher. Według niego przykład firmy Uber pokazuje nie tylko potencjał biznesowy pomysłowego zastosowania technologii. Dowodzi też, że cyfrowa transformacja opiera się na nowym podejściu do wybranych, często kluczowych procesów biznesowych. „Tradycyjnie w korporacjach taksówkowych zasobem koordynującym działalność operacyjną jest siedzący w centrali człowiek. W przypadku firmy Uber – kluczowe z punktu widzenia biznesu – procesy związane z realizacją przewozów zostały zautomatyzowane i częściowo przekazane w ręce klienta” – dodaje Jonathan Becher.

Dzięki wykorzystaniu na szeroką skalę funkcji analitycznych opartych na technologii in-memory rozwiązanie S/4HANA ma zyskać m.in. możliwość wykrywania zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym firmy i jej wnętrzu oraz automatycznego dostosowywania przebiegu procesów biznesowych do nowych potrzeb.

Podkreśla on przy tym, że dostępne dziś technologie pozwalają na wprowadzenie równie szerokich zmian praktycznie niezależnie od branży. „Wszystkie potencjalnie potrzebne rozwiązania są najpewniej dostępne już dziś. Zmiana opiera się na nowym sposobie myślenia. Gotowość do cyfrowej rewolucji polega na tym, że centrum biznesu stają się dane i technologia” – zauważa Jonathan Becher. Wzrost znaczenia oczekiwań względem systemów wspierających zarządzanie i narzędzi ułatwiających wnioskowanie na podstawie dostępnych danych potwierdzili też uczestnicy odbywającego się podczas SAP Forum 2016 panelu dyskusyjnego. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele firm: Komfort, KPMG, Cinkciarz.pl oraz ZUS.

Potrzebom wynikającym z konieczności prowadzenia biznesu w dynamicznych i nieprzewidywalnych warunkach biznesowych odpowiadać ma koncepcja SAP Digital Framework oraz rozwijane na jej bazie narzędzia SAP. Koncepcja ta zakłada, że kluczowe znaczenie dla efektywnego biznesu mają obecnie: zaangażowanie pracowników, wielokanałowe doświadczenia klientów, zarządzanie zasobami oraz Internet Rzeczy, a także – współpraca z dostawcami w ramach wielowymiarowych sieci biznesowych. Wokół tych czterech obszarów koncentrować mają się funkcje biznesowe o największym znaczeniu dla sprawności całej organizacji. „W większości firm funkcjonują procesy biznesowe, które są nałożeniem stworzonych lata temu modeli na obecne technologie. Nowoczesne podejście wymaga jednak nieliniowego modelu, który jest nierealny w oparciu o tradycyjne rozwiązania” – uważa Jonathan Becher.

I tak, SAP zamierza rozwijać platformę HANA m.in. pod kątem jak szerszego zastosowania mechanizmów sztucznej inteligencji. Platforma HANA jest zaś fundamentem dalszego rozwoju nowej generacji systemu SAP wspierającego zarządzanie. Dzięki wykorzystaniu na szeroką skalę funkcji analitycznych opartych na technologii in-memory rozwiązanie S/4HANA ma zyskać m.in. możliwość wykrywania zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym firmy i jej wnętrzu oraz automatycznego dostosowywania przebiegu procesów biznesowych do nowych potrzeb.

Zmienia się także sam koncern SAP i jego lokalne struktury. „Zatrudniliśmy ekspertów, którzy nie tylko rozumieją technologię, ale także potrzeby poszczególnych sektorów gospodarki. Zależy nam na tym, aby stać się firmą wspierającą klientów w kreowaniu wizji rozwoju biznesu” – podkreśla Kinga Piecuch. Wskutek tego typu zmian, obok dedykowanych usług doradczych, w ofercie SAP pojawiać mają się także rozwiązania specjalizowane, odpowiadające na potrzeby specyficzne dla poszczególnych branż.

SAP systematycznie podejmuje też działania mające na celu zwiększenie dostępności, ergonomii, a także swobody w zakresie wykorzystania oferowanych rozwiązań przez klientów. Podczas konferencji SAP Forum zaprezentowane zostały także możliwości chmurowej wersji platformy SAP HANA. Co ważne dostęp do poszczególnych, opartych na utrzymywanym przez SAP środowisku aplikacji biznesowych, komponentów technicznych i usług można łatwo nabyć za pośrednictwem – dostępnej także dla klientów z Polski – platformy SAP Store.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *