Artykuł z magazynu ITwizAdvertorialCIOPolecane tematy

Wdrożenie SAP HANA jako bazy na potrzeby szybkich analiz
Advertorial

Advertorial
Rozwój Grupy Global Cosmed wymusił konieczność wprowadzenia zmian w sposobie raportowania biznesowego. Niezbędne stało się rozszerzenie zakresu danych uwzględnianych w analizach oraz liczby odbiorców generowanych zestawień, a także szybkości ich tworzenia. W efekcie, firma zdecydowała się na wdrożenie SAP HANA jako nowej platformy analitycznej.

Wdrożenie SAP HANA jako bazy na potrzeby szybkich analiz<br><span class=sponsorowany> Advertorial</span>

Apart Natural, Bobini, Sofin czy Kret to tylko niektóre z marek kojarzonych od lat z branżą kosmetyczno-chemiczną. Wszystkie te marki należą do oferty Grupy Global Cosmed. Do Grupy tej należy obecnie wiele powiązanych firm specjalizujących się w produkcji kosmetyków oraz wyrobów chemicznych, także na zlecenie. W takim modelu Global Cosmed odpowiada za wszystkie działania związane z wprowadzeniem produktów na rynek – od stworzenia receptury, po logistykę. Dynamiczny rozwój spółek Grupy Global Cosmed – a także specyfika wykorzystywanych modeli biznesowych – wiąże się z koniecznością precyzyjnego planowania działalności na poziomie operacyjnym i strategicznym. Rolę centralnego rozwiązania informatycznego w Global Cosmed pełni system SAP ERP.

Raporty pilnie potrzebne dla wszystkich

System SAP ERP wspiera kluczowe procesy biznesowe firmy Global Cosmed. Centralizuje też informacje dotyczące prowadzonej działalności. „Z naszych doświadczeń wynika, że system SAP ERP gromadzi bardzo wiele danych, choć nie zawsze łatwo jest do nich sięgnąć na potrzeby raportowania. Specyfika naszych oczekiwań już w przeszłości skłoniła nas do wykorzystania zewnętrznego rozwiązania Business Intelligence” – mówi Krzysztof Jaworski, Manager ds. Analiz i IT w Global Cosmed.

Zastosowanie SAP HANA w roli platformy zewnętrznej względem bazy danych, wykorzystywanej na potrzeby działającego w firmie Global Cosmed systemu ERP, pozwoliło na stworzenie sprawnego fundamentu dla środowiska raportowania i analiz w sposób niewpływający na ciągłość operacji biznesowych i nieobciążający istniejącej infrastruktury.

Zastosowane wcześniej w Global Cosmed rozwiązanie było czasochłonne i wykorzystywało stare technologie, i to niezależnie od tego, czy były to informacje zgromadzone w systemie ERP, czy też dane ze źródeł zewnętrznych. „Było to rozwiązanie nieoptymalne technologicznie, a przede wszystkim nierozwijalne. Zależało nam na dużej skalowalności i możliwości, docelowo, objęciu zakresem funkcjonalnym wszystkich obszarów firmy” – podkreśla Krzysztof Jaworski. W obliczu rosnącej złożoności biznesu niezbędne stało się przeprowadzenie zmian w zakresie raportowania. Konieczność wprowadzenia zmian w sposobie raportowania biznesowego wymusił też rozwój Grupy Global Cosmed. Za podjętą decyzją stała również chęć rozszerzenia dostępności danych biznesowych dla osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach firmy.

„Global Cosmed jest firmą dynamiczną i nowoczesną. Staramy się inwestować w nowoczesne rozwiązania. W kontekście usprawnienia raportowania nie rozważaliśmy nawet wyboru rozwiązania SAP Business Warehouse. Zależało nam na jak najbardziej perspektywicznym rozwiązaniu. Wybór stał się oczywisty, kiedy na horyzoncie pojawiła się możliwość wykorzystania platformy SAP HANA w roli szybkiej bazy danych na potrzeby raportowania” – dodaje Krzysztof Jaworski. Za wyborem środowiska in-memory firmy SAP przemawiała też zgodność technologiczna ze stosowanym w Global Cosmed systemem ERP.

Umożliwienie tworzenia bardziej złożonych raportów

Uruchomienie środowiska SAP HANA w roli bazy danych wykorzystywanych przez rozwiązanie analityczne Global Cosmed powierzono specjalistom firmy Hicron. Podczas wdrożenia szczególny nacisk położono na rozszerzenie możliwości przyszłego wykorzystania platformy SAP HANA w kontekście raportowania. „Najbardziej pracochłonnym elementem było przygotowanie całej infrastruktury technicznej, tak aby spełniała restrykcyjne wymagania firmy SAP w zakresie wdrożenia rozwiązania SAP HANA” – mówi Jarosław Zdanowski, SAP BASIS Consultant z Hicron, który zajmował się wdrożeniem SAP HANA w Global Cosmed.

Na potrzeby połączenia środowiska bazodanowego systemu ERP z platformą SAP HANA wykorzystano serwer aplikacyjny SAP Landscape Transformation Replication Server (SLT). Jest on rekomendowany do zastosowania z SAP HANA jako – zewnętrznej względem systemu SAP ERP – bazy danych.

Zastosowanie SAP HANA w roli platformy zewnętrznej względem bazy danych, wykorzystywanej na potrzeby działającego w firmie Global Cosmed systemu ERP, pozwoliło na stworzenie sprawnego fundamentu dla środowiska raportowania i analiz w sposób niewpływający na ciągłość operacji biznesowych i nieobciążający istniejącej infrastruktury.

Na potrzeby połączenia środowiska bazodanowego systemu ERP z platformą SAP HANA wykorzystano serwer aplikacyjny SAP Landscape Transformation Replication Server (SLT). Jest on rekomendowany do zastosowania z SAP HANA jako – zewnętrznej względem systemu SAP ERP – bazy danych. „Serwer aplikacyjny SLT zapewnia szybki, sprawny i optymalny mechanizm do replikacji danych. Poszliśmy drogą rekomendowaną przez producenta oprogramowania uznając, że najlepiej będzie wykorzystać standardowe mechanizmy certyfikowane przez SAP. Działa to rzeczywiście sprawnie” – uważa Krzysztof Jaworski. Instalacja platformy SAP HANA nie wpłynęła na funkcjonowanie stosowanego przez Global Cosmed systemu SAP ERP.

W ramach wdrożenia wykorzystano również, typowe dla SAP HANA, możliwości optymalizacji środowiska bazodanowego. „Korzystamy ze standardowej kompresji SAP HANA. Oszczędność miejsca zyskujemy też dzięki innej budowie bazy danych w stosunku do typowej bazy relacyjnej. Celem naszego projektu nie było jednak zmniejszenie ilości danych, nie mamy olbrzymiej bazy, która za wszelką cenę wymagałaby optymalizacji w kontekście zajmowanej przestrzeni” – mówi Krzysztof Jaworski.

Wykorzystanie szybkości przetwarzania in-memory

Jedną z istotnych korzyści wynikających z zastosowania SAP HANA w roli zewnętrznej bazy danych jest fakt, że model taki nie wymaga znaczącego obciążenia głównego środowiska ERP. Wszystkie wymagane na potrzeby raportowania dane są szybko kopiowane na platformy SAP HANA i tam, dzięki zastosowaniu technologii in-memory, mogą być użyte do tworzenia analiz w czasie rzeczywistym. „Zastosowane rozwiązanie nie wymusza czasochłonnego procesu aktualizacji systemu SAP ERP lub bezpośredniej migracji systemu SAP ERP na bazę SAP HANA. W ten sposób zapewniamy nieprzerwane działanie biznesu, a z drugiej strony – dostęp do korzyści wynikających z posiadania technologii SAP HANA i raportowania oraz analiz w czasie rzeczywistym” – twierdzi Jarosław Zdanowski. Usprawniona dzięki zastosowaniu technologii in-memory funkcjonalność raportowania i analiz ma być stopniowo rozszerzana.

Docelowo, zakres danych obsługiwanych poprzez platformę SAP HANA na potrzeby analityki i raportowania obejmować ma wszystkie istotne obszary biznesowe – od produkcji, po finanse i controlling. „W dotychczas stosowanym rozwiązaniu takie podejście nie było do końca możliwe. Dlatego niezbędne było wykorzystanie standardowych funkcji raportowania w obrębie systemu SAP ERP, które nie zawsze odpowiadały potrzebom użytkowników biznesowych” – wspomina Krzysztof Jaworski. Jednocześnie, zastosowanie środowiska in-memory jako samodzielnego rozwiązania – czerpiącego dane z bazy systemu ERP – pozwoliło na wykorzystanie szybkości przetwarzania wprost w pamięci operacyjnej także na potrzeby danych pochodzących z innych aplikacji czy plików. „W takim modelu – poprzez mechanizmy platformy SAP HANA – istnieje możliwość łatwego wykorzystania na potrzeby raportowania również danych zewnętrznych” – podsumowuje.

Wdrożenie bez niespodzianek

Krzysztof Jaworski pozytywnie ocenia przebieg projektu wdrożeniowego. „Prace, choć złożone i podzielone pomiędzy dostawcę sprzętu i zespół odpowiedzialny za uruchomienie platformy SAP HANA i serwerów integracyjnych, przebiegły sprawnie. Obyło się bez niespodzianek” – wyjaśnia Krzysztof Jaworski. Duże znaczenie, ze względu na złożoność środowiska informatycznego firmy Global Cosmed oraz charakterystykę działalności grupy kapitałowej, miała konieczność uproszczenia prac projektowych oraz ograniczenia ich ewentualnego wpływu na bieżące funkcjonowanie organizacji.

„Projekt był przygotowany w taki sposób, aby wykluczyć wszelkie elementy ryzyka. Doświadczenie naszego zespołu pozwoliło na realizację projektu w założonym czasie i budżecie” – podkreśla Jarosław Zdanowski. Jego zdaniem, duże znaczenie dla powodzenia wdrożenia miała też sprawna komunikacja w ramach zespołu wdrożeniowego. „Wykorzystanie podejścia nastawionego na systematyczną i ciągłą współpracę w obrębie zespołu odpowiedzialnego za wdrożenia w znacznej mierze pomaga w doprecyzowaniu potrzeb biznesowych. Sprawna komunikacja obu stronom zapewnia też jednoznaczną i precyzyjną wiedzę na temat projektu, co wpływa na szybszy czas realizacji, a także zmniejszoną liczbę ewentualnych dodatkowych dostosowań. To z kolei przekłada się na efektywność projektu i zmniejsza zaangażowanie ze strony zespołu projektowego po stronie klienta” – tłumaczy Jarosław Zdanowski.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *