Branża ITAnalitykaRynek

Systemy MES, APS i WES fundamentem cyfrowej transformacji przemysłu

Idea Przemysłu 4.0 wymusza na organizacjach konieczność gromadzenia i analizowania danych pochodzących z różnych systemów, które sterują produkcją, magazynem oraz logistyką. Praktyka pokazuje, że rozwiązania klasy MES, APS i WES nabierają szczególnego znaczenia dla realizacji projektów cyfrowej transformacji biznesu.

Systemy MES, APS i WES fundamentem cyfrowej transformacji przemysłu

MES – efektywne wsparcie dla operacji produkcyjnych

Rozwiązania wspierające egzekucję produkcji MES efektywnie wspierają codzienne sprawne funkcjonowaniem procesów wytwórczych. Są też jednym z najprostszych sposobów na zwiększenie efektywności eksploatacji zasobów przedsiębiorstwa. Systemy MES umożliwiają ponadto sprawne pozyskanie informacji o przebiegu procesów produkcyjnych oraz ich przełożeniu na płaszczyznę biznesową. Za sprawą rozwiązań klasy MES organizacje otrzymują w czasie rzeczywistym realne informacje na temat produkcji, aby móc sprawnie reagować na zaistniałe sytuacje lub modyfikować produkcję tak, by była ona jak najbardziej efektywna. Pozwalają zarządzać produkcją, jej wydajnością, śledzić cały proces produkcji, a także gromadzić dane i dokumenty. „Wdrożenie systemu niesie za sobą szereg korzyści. To m.in.: zredukowanie kosztów produkcji, podniesienie produktywności i wzrost wskaźnika OEE, podniesienie jakości produkcji, skrócenie przestojów oraz czasu cyklu produkcyjnego. To wszystko ostatecznie przekłada się na szybszy wzrost przedsiębiorstwa i osiąganie przez nie większych zysków” – podkreślają specjaliści Komputronik Biznes.

Systemy APS – większa elastyczność i zdolność szybszej reakcji na zmiany

Systemy APS to z kolei narzędzie do planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych, które stanowią uzupełnienie systemów ERP i MES. Działają w czasie rzeczywistym i umożliwiają wykonywanie w krótkim czasie skomplikowanych obliczeń, których wynikiem są optymalne plany produkcyjne, zgodne z wyznaczonymi wcześniej założeniami, w tym np.: maksymalnej efektywności procesów produkcyjnych, minimalizacji czasu poświęcanego na przezbrojenia maszyn, najniższych kosztów, przyjętego terminu realizacji zlecenia czy kryterium terminu rozpoczęcia zlecenia.

Systemy APS pobierając dane m.in. o liczbie zamówień, tempie produkcji czy dostępności maszyn, są w stanie przedstawić symulacje różnych sytuacji produkcyjnych. Jak zauważają eksperci, planista może na tej podstawie dokonać wyboru najlepszego harmonogramu produkcji, który najbardziej odpowiada aktualnym potrzebom. Programy do zaawansowanego planowania produkcji pozwalają na bieżąco nie tylko obserwować postęp produkcji, ale także reagować na występujące zdarzenia niepożądane, takie jak awarie, zmiana priorytetów czy zmiany zamawianej ilości. Dzięki wdrożeniu rozwiązania APS firma zyskuje większą elastyczność i zdolność do szybszego reagowania na zmiany. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, obniżenie kosztów oraz wzrost wydajności procesów, zapewniają specjaliści

WMS – magazynowy system informatyczny 

Systemy tego typu są często stosowane w magazynach wysokiego składowania oraz centrach logistycznych. Ułatwiają nadzór nad przepływem, przechowywaniem i przenoszeniem towarów. WMS bardzo często stanowią integralną część systemu ERP, którego moduły zarządzają pracą całego przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem WMS jest optymalizacja pracy magazynu. Rejestruje i monitoruje on wszelkie zdarzenia magazynowe, od przyjęcia towaru (np. tworzenie algorytmów rozkładania dostaw), przez jego składowanie (np. kontrola parametrów miejsc składowania), kompletację (np. tworzenie ścieżek kompletacji uwzględniających rozkład towaru w magazynie), weryfikację (np. z wykorzystaniem automatyzujących proces paneli weryfikacyjnych) i wydanie. Wszystko to w jednym celu, aby zminimalizować czas oczekiwania klientów na realizację zamówienia.

“Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które służą optymalizacji pracy przedsiębiorstw. Chcąc wybrać najlepsze warto skorzystać z porad profesjonalistów, którzy pomogą nie tylko zbadać potrzeby i możliwości firmy, ale także zapewnią kompleksową obsługę przy wdrażaniu systemów i ich późniejszej eksploatacji” – podsumowują eksperci Komputronik Biznes.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *