Sztuczna inteligencjaBiznes

Wizja komputerowa zwiększa wydajność branży produkcyjnej

Adaptacja technologii wizji komputerowej (z ang. Computer Vision) opartej na sztucznej inteligencji, znajduje się obecnie w kluczowym punkcie, mającym na celu zwiększenie wydajności w wielu sektorach przemysłu – wynika z najnowszych badań Panasonic Connect Europe. Według prognoz, po trzech latach od implementacji, wydajność tej technologii wzrośnie średnio o 42%. Największy wzrost przewiduje się w branży produkcyjnej – może on wynieść nawet 52%.

Wizja komputerowa zwiększa wydajność branży produkcyjnej

W dziedzinie sztucznej inteligencji istnieje obszar zwany widzeniem komputerowym, który pozwala komputerom i systemom wydobywać znaczące informacje z obrazów cyfrowych. Można go porównać do “oczu sztucznej inteligencji”, które obserwują, identyfikują, klasyfikują, śledzą i wreszcie przekształcają obrazy w pożyteczne dane. Te informacje mogą być dalej analizowane przez ludzi lub służyć do wspomagania działania sztucznej inteligencji.

Respondenci wspomnianego badania wskazują, że technologia Computer Vision znajduje swoje zastosowanie w wielu różnych sektorach i obszarach biznesowych. Praktyczne funkcje, takie jak naprawy i konserwacja, nadzór nad liniami produkcyjnymi oraz kontrola jakości, wydają się być bardziej powszechne niż sposoby wykorzystania związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. Rozwiązania stosowane w logistyce oraz zarządzaniu łańcuchem dostaw zdobywają coraz większą popularność, podobnie jak mapowanie w czasie rzeczywistym i monitorowanie osób, co pokazuje różnorodność możliwości wykorzystania technologii Computer Vision.

“Badania wyraźnie pokazują, że technologia wizji komputerowej to nie tylko koncepcja, lecz obecna rzeczywistość, która prowadzi przedsiębiorstwa do znaczących wzrostów produktywności i efektywności operacyjnej. Z kolei organizacje z różnych sektorów, które jeszcze nie przystąpiły do planowania wdrożenia, zaczynają pozostawać w tyle” – komentuje Margarita Lindahl, Head of AI w Panasonic Connect Europe.

Jakie bariery stoją przed wdrożeniem wizji komputerowej?

Jak wynika z analizy firmy Panasonic, największe trudności w implementacji tej technologii to:

  • brak zewnętrznego wsparcia specjalistycznego (37%),
  • utrzymanie wiedzy na temat wizji komputerowej w firmie (33%).

Przedsiębiorstwa nie unikają również trudności związanych z potencjalnymi aspektami etycznymi, które towarzyszą wdrażaniu aplikacji opartych na sztucznej inteligencji wizyjnej. Największe obawy dotyczą:

  • bezpieczeństwa danych (35%),
  • troski o prywatność i nadzór (32%),
  • braku wytycznych korporacyjnych (32%),
  • lęku przed zastąpieniem miejsc pracy (32%).

Ewolucja GenAI też nabiera tempa

W miarę coraz szerszego wykorzystania Generatywnej AI, zauważalna staje się dynamika tego trendu. Z ogólnej liczby respondentów, aż 67% podkreśla znaczenie wykorzystania tej technologii w ich działalności. Co ciekawe, 37% z nich już z powodzeniem wdrożyła odpowiednie rozwiązania i dostrzega zauważalne korzyści. Kolejne 34% znajduje się obecnie w fazie planowania lub procesu wdrażania technologii, co sugeruje rosnące zainteresowanie tym obszarem. Wciąż jednak istnieje 17% respondentów, którzy rozważają potencjalne zastosowania, a tylko 13% deklaruje, że nie ma w planach wdrożenia generatywnej sztucznej inteligencji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *