Branża ITRynek

Tech Med House – nowy akcelerator startupów z branży e-zdrowia

Firma EC2 S.A., kreująca innowacyjne rozwiązania w branży e-zdrowia – m.in. na potrzeby Ministerstwa Zdrowia – postanowiła wesprzeć polskie start-upy medtech uruchamiając akcelerator Tech Med House. Najlepsze pomysły otrzymają nie tylko finansowanie (wysokości nawet 5 mln zł), ale i wsparcie doświadczonych ekspertów branżowych.

Tech Med House – nowy akcelerator startupów z branży e-zdrowia

Pomimo niewielkiego spadku dochodów (-5%) w pierwszej połowie 2020 roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, przedstawiciele sektora med-tech w pandemii Covid-19 upatrują raczej szans na rozwój. Wirtualizacja i rozwiązania pozwalające na zdalne świadczenie usług medycznych rozwijają się na niespotykaną dotąd skalę. Medtechy intensywnie inwestuje w badania oraz rozwój działów R&D, i to pomimo trwającego kryzysu. Jak wskazują branżowe raporty, nakłady inwestycyjne przeznaczane na rozwój w tym obszarze zwiększyły się ponad dwukrotnie między lipcem 2019 i 2020 roku, a analogicznym okresem rok wcześniej.

„Dane, które śledzimy, jasno mówią, że na rynku jest olbrzymie zapotrzebowanie na szybki rozwój projektów z obszaru e-zdrowia. Ma to oczywisty związek z pandemią, której wszyscy doświadczamy, ale wynika też z trwających już od lat trendów w medycynie” – komentuje Jakub Budziszewski, CEO EC2 S.A. „Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia EC2 w dostarczaniu zaawansowanych systemów IT w obszarze e-zdrowia postanowiliśmy, że naszą wiedzą podzielimy się z innymi. Stworzyliśmy więc Tech Med House – nowe miejsce na mapie polskich akceleratorów start-upów, które różni się od pozostałych tego typu programów tym, że bazujemy na wiedzy najlepszych ekspertów, którzy zrealizowali kilkadziesiąt projektów IT w sektorze e-zdrowia, a z tworzonych przez nich systemów korzysta około 22 miliony użytkowników. Współpracujemy ponadto ściśle z instytucjami finansowymi, co umożliwia dobór najlepszej formy finansowania dla start-upów” – dodaje.

Inwestorzy coraz chętniej spoglądają na medtechy

Dogłębna analiza polskiej branży med-tech wskazuje, że bardzo długo barierą dla jej rozwoju było pozyskanie poważnego, długoterminowego finansowania. Rynek był dotychczas zbyt płytki, by istniały fundusze wyspecjalizowane tylko w obszarze medycznym – inwestycje medyczne są więc często jednorazowe, uważają eksperci EC2. Tłumaczą również, iż krajowe start-upy starały się rozwiązywać ten problem, sięgając po fundusze zagraniczne czy wcześnie wchodząc na giełdę.

Z obserwacji rynkowych wynika, że ta sytuacja zaczyna powoli ulegać zmianie. Polscy inwestorzy interesują się branżą w większym niż dotychczas stopniu. Jak podkreślają specjaliści, brakuje jednak wciąż miejsc, które łączyłyby świat finansów z medycyną i technologią, bazując na wiedzy i wieloletniej ekspertyzie, pozwalającej na profesjonalny consulting. Ten może bowiem przynieść korzyść nie tylko start-upowi (poprzez wskazanie obszarów wymagających optymalizacji), ale także inwestorom (ujawniając mocne i słabe strony projektu). I właśnie ten stan rzeczy zmienić ma Tech Med House.

Nie tylko finansowanie

Za działanie akceleratora odpowiada dr Maciej Jędrzejak, ekspert branży finansowej z ponad 20-letnim doświadczeniem, wieloletni prezes polskiego oddziału banku inwestycyjnego Saxo Bank, który działa w oparciu o wiedzę zespołu ekspertów z takich obszarów, jak finanse, e-zdrowie, prawo, marketing, sprzedaż czy HR.

„Wspieramy projekty z sektora med-tech na każdym etapie rozwoju. Także takie, które są obecnie w fasie zaawansowanego pomysłu lub tylko wstępnie przygotowanego produktu. Dzięki temu, że oferujemy nie tylko finansowanie, lecz przede wszystkim wsparcie najlepszych ekspertów z branży e-zdrowia, jesteśmy w stanie zmaksymalizować potencjał najlepszych projektów med-tech” – mówi dr Maciej Jędrzejak, CEO Tech Med House.

Do grona ekspertów akceleratora należą przedstawiciele świata medycyny, w tym konsultanci krajowi, pracownicy instytucji naukowych, podmiotów leczniczych oraz jednostek podległym Ministerstwu Zdrowia. Dostęp do nich zapewniło wieloletnie doświadczenie EC2 w budowaniu systemów informatycznych w sektorze med-tech.

Na wsparcie akceleratora liczyć mogą wszystkie pomysły z sektora med-tech, niezależnie od etapu zaawansowania. Wystarczy dokonać zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.techmedhouse.com, by w ciągu siedmiu dni otrzymać informację zwrotną z oceną pomysłu obejmującą takie obszary, jak ogólna koncepcja biznesowa, marketing, IT, HR, struktura prawna oraz finansowanie, podsumowują przedstawiciele Tech Med House.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *