CDORynekPolecane tematy

Technologie IT sposobem na trudne czasy

Nowe technologie jawią się jako sposób na ograniczenie negatywnych skutków spowolnienia i szybki powrót na ścieżkę wzrostów. Równolegle postępuje jednak zmiana priorytetów i strategii związanych z wdrażaniem rozwiązań IT.

Technologie IT sposobem na trudne czasy

Choć wszyscy mamy nadzieję, że recesja nie będzie zbyt głęboka, a ożywienie nadejdzie szybko, to tego rodzaju zmiany nie są przecież niczym nowym. Podobnie, jak nowe nie są reakcje rynków, nabywców i przedsiębiorców. Każdy kryzys ma jednak inne podłoże. Inne są bowiem realia, w których dochodzi do odwrócenia koniunktury. Okres spowolnienia, z którym mamy dziś do czynienia obecnie, następuje również w warunkach większego niż kiedykolwiek wcześniej nasycenia gospodarki nowymi technologiami. Czy to coś zmienia?

„W 2020 roku, w obliczu COVID-19 postanowiliśmy przewidzieć wpływ pandemii na wydatki technologiczne. Prognozy zakładające wzrost nakładów na nowe technologie wyglądały co najmniej niejednoznacznie na tle hamujących gospodarek i niepewności ogarniającej świat. Z dzisiejszej perspektywy widać jednak, że większość gospodarek okazała się dużo bardziej odporna niż moglibyśmy przypuszczać, a wydatki na technologie stały się motorem dla światowej gospodarki” – mówi Matthew Guarini, wiceprezes i dyrektor ds. badań Forrester Research. „Firmy z całego świata podjęły decyzje o inwestowaniu w technologię, aby w nowych realiach pracy zdalnej zapewnić pracownikom możliwość wykonywania swoich obowiązków, a klientom zapewnić lepsze doświadczenia w cyfrowych kanałach komunikacji i sprzedaży” – dodaje.

W nadchodzących miesiącach światowa gospodarka zachowa się podobnie, choć sytuacji geopolityczna jest inna niż 3 lata temu. Inne będą również motywacje i oczekiwania względem nowych technologii. „Widzimy oznaki nadejścia trudniejszych czasów. Wojna na Ukrainie i napięcia geopolityczne, wysoka inflacja oraz wyzwania w zakresie łańcuchów dostaw to tylko niektóre z nich. W zespole Forrester Research wierzymy jednak, że firmy ponownie zwrócą się ku technologii, która może zapewnić źródło przewagi i sposób na wyróżnienie biznesu na tle konkurencji” – podkreśla Matthew Guarini.

Co ciekawe, według ekspertów Forrester Research – analogicznie jak w przeszłości – te organizacje, które wykorzystają nadchodzące miesiące do realizacji przemyślanych inwestycji technologicznych wspierających rozwój, znajdą się w lepszej sytuacji biznesowej od konserwatywnych przedsiębiorstw decydujących się jedynie na cięcie kosztów.

64%

członków rad dyrektorów przewiduje zwiększenie skłonności do ryzyka ich organizacji z latach 2023-2024, szczególnie w odniesieniu do inicjatyw związanych z tworzeniem nowych produktów, wychodzeniem na nowe rynki oraz zmianą sposobu funkcjonowania.

Oznacza to zarazem konieczność przeorientowania dotychczasowych priorytetów oraz oczekiwań względem projektów biznesowych opartych na nowych technologiach. Z jednej strony bowiem spodziewać można się silnej presji na wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań do dalszego podnoszenia efektywności działania oraz minimalizacji kosztów operacyjnych, z drugiej jednak widoczne są potrzeby w zakresie użycia technologii do zapewnienia jak największej wartości dla klientów.

Wiele organizacji mierzy się też z koniecznością modernizacji posiadanych środowisk IT, gdyż dług technologiczny towarzyszący istniejącej infrastrukturze staje się coraz silniejszym źródłem ryzyka dla biznesu. W tym kontekście pojawiają się też wyzwania związane z koniecznością monitorowania i raportowania czynników związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym (ESG).

Pragmatyczne podejście do innowacji

Zamieszczone na łamach raportu „Predictions 2023: Tech Leadership” wnioski z analiz firmy Forrester Research pokazują, że faktyczna zmiana priorytetów względem projektów technologicznych już nastąpiła. I tak, aż 80% organizacji deklaruje zamiar przestawienia dotychczasowych wysiłków w zakresie wykorzystania nowych technologii z rozwoju biznesu na zapewnienie jego odporności. Zdaniem autorów analizy w 2023 roku menedżerowie odpowiedzialni za wykorzystanie technologii w firmach będą stawiać przede wszystkim na pragmatyczne i problemowe podejście do innowacji, gros środków przeznaczając raczej na modernizację i automatyzację procesów biznesowych, usprawnienie zarządzania ryzykiem dostaw oraz poprawę doświadczeń pracowników.

Spodziewane jest m.in. zwiększenie skali wykorzystania dynamicznej automatyzacji opartej na bieżącej analizie danych. Tradycyjne podejście do automatyzacji koncentruje się wokół statycznych procesów, jednak dostęp do ogromnych ilości danych i możliwość szybkiego ich przetwarzania wpływają na rozwój automatyzacji opartej na danych. „33% przedsiębiorstw priorytetowo traktować będzie automatyzację opartą na danych, w ramach której dane dotyczące zdarzeń zachodzących w środowiskach IoT czy zmiany stanu aplikacji opartych na algorytmach uczenia maszynowego będą napędzać kolejną generację zmian w podejściu do transformacji procesów biznesowych” – podkreśla Craig Le Clair, wiceprezes i wiodący analityk Forrester Research.

Analitycy Forrester Research widzą oznaki nadejścia trudniejszych czasów. Wierzą jednak, że firmy ponownie zwrócą się ku technologii, która może zapewnić źródło przewagi i sposób na wyróżnienie biznesu na tle konkurencji.

Jednocześnie, eksperci spodziewają się spadku liczby projektów mających na celu automatyzację procesów biznesowych – i to pomimo oczywistych korzyści biznesowych związanych z tego rodzaju inicjatywami. „Niepewność gospodarcza skłania do bardziej racjonalnego podejścia, które zakłada wstrzymanie długoterminowych inicjatyw transformacyjnych w celu skupienia się na kluczowych czynnikach biznesowych, takich jak odporność i efektywność” – uważa Craig Le Clair.

W praktyce, problemem dla realizacji założonych celów biznesowych w kontekście nowoczesnej automatyzacji procesów biznesowych może okazać się też niedobór specjalistów z doświadczeniem w takich projektach. Paradoksalnie, braki kadrowe mogą bardzo szybko przełożyć się na zwiększenie skali robotyzacji najbardziej powtarzalnych operacji. Mowa tu o wyspecjalizowanych fizycznych robotach, które będą w stanie realizować konkretne zadania.

„Niedobór siły roboczej zmusza organizacje do poszukiwania pracowników-robotów, którzy pomogą w funkcjonowaniu firmy. Nic dziwnego, że robotyka fizyczna jest w fazie wzrostu. Serwisy spożywcze, usługi porządkowe, dostawy komercyjne i domowe, opieka zdrowotna i produkcja będą na coraz większą skalę korzystać z robotów autonomicznych i współpracujących oraz dronów” – dodaje Craig Le Clair.

Inteligencja coraz bardziej sztuczna

W najbliższych miesiącach i latach będziemy zapewne świadkami wielu zmian związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji na coraz większą skalę – i w kolejnych obszarach naszego życia prywatnego i zawodowego. AI posiada bowiem potencjał, aby zrewolucjonizować wiele procesów związanych z podejmowaniem decyzji, wykrywaniem nadużyć czy tworzeniem treści. Jak z każdym innym narzędziem, bardzo wiele zależy jednak od sposobu wykorzystania tej technologii. I tak, w co drugiej (46%) organizacji trwają poszukiwania dostawców rozwiązań AI, które mogłyby wspierać krytyczne obszary biznesowe, co czwarta firma przymierza się do wdrożenia reguł AI governance, które obejmą m.in. sprawozdawczość w zakresie wykorzystania mechanizmów AI, audyty dla wspieranych przez AI decyzji o znaczeniu krytycznym oraz… ocenę wpływu wykorzystanych algorytmów na środowisko.

Te organizacje, które wykorzystają nadchodzące miesiące do realizacji przemyślanych inwestycji technologicznych wspierających rozwój, znajdą się w lepszej sytuacji biznesowej od konserwatywnych przedsiębiorstw decydujących się jedynie na cięcie kosztów.

Jednocześnie, 10% organizacji z rankingu Fortune 500 zamierza w 2023 roku tworzyć treści przy wykorzystaniu narzędzi AI. Będzie to kolejny krok na drodze do hiper-personalizacji komunikacji z klientami „Ludzie nigdy nie będą w stanie tworzyć treści na tyle szybko, aby zaspokoić potrzeby wynikające ze skali związanej z chęcią powszechnej personalizacji komunikacji” – mówi Rowan Curran, analityk Forrester Research. Według niego, w kolejnych latach modele sztucznej inteligencji pozwalające na tworzenie tekstu, obrazu, dźwięku i wideo staną się nieodłączną częścią codziennych procesów biznesowych wielu organizacji. Co ciekawe, prognozy Forrester Research zakładają m.in., że w 2023 roku sztuczna inteligencja będzie odpowiadała za nawet co dziesiątą linię kodu aplikacyjnego. „Nasze dane pokazują, że większość przedsiębiorstw już realizuje inwestycje w obszarze AI – i dostrzega ich pozytywne rezultaty, co napędza dalsze inwestycje. Tempo rozwoju w zakresie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach stale rośnie” – kwituje Rowan Curran.

Więcej oprogramowania w chmurze i chmury w oprogramowaniu

Jednym z głównych motorów zmian na rynku oprogramowania biznesowego niezmiennie pozostanie chmura obliczeniowa. Mowa tu jednak zarówno o rozwiązaniach aplikacyjnych oferowanych w modelu chmurowym, w szczególności aplikacjach zbudowanych od podstaw w oparciu o zasoby i koncepcje powiązane z modelem cloud computing, jak i o koncepcjach technologicznych, takich jak konteneryzacja czy przetwarzanie bezserwerowe – wykorzystywanych w środowiskach chmurowych, ale także w lokalnych centrach danych. Za ich pośrednictwem realne staje się bowiem uzyskanie kolejnych procentów efektywności wykorzystania dostępnych zasobów.

89%

ankietowanych w Gartner 2023 Board of Directors Survey członków najwyższej kadry zarządzającej twierdzi, że znaleźliśmy się w świecie post-digital, w którym digitalizacja sama w sobie nie stanowi istotnej roli dla strategii rozwoju biznesu. Kluczowe znaczenie mają mieć m.in. inicjatywy zmierzające do optymalizacji wykorzystania technologii cyfrowych.

Koncepcje chmurowe sprzyjają też skróceniu cyklów rozwoju i wdrażania aplikacji biznesowych oraz ich funkcjonalności. Standardem dla oferowanych w modelu cloud computing systemów biznesowych stają się płynne cykle wdrażania aktualizacji, poprawek bezpieczeństwa czy nowych funkcjonalności. Obietnica korzyści koncepcji chmury obliczeniowej – niezależnie od tego, czy fizycznie infrastruktura wykorzystywana do jej zapewnienia będzie zlokalizowana w firmowym centrum danych czy w ramach data center globalnego dostawcy – staje się kusząca także dla rozwiązań o krytycznym znaczeniu dla biznesu. Na to nakłada się również prognozowany wzrost różnego rodzaju rozwiązań i koncepcji pośrednich pomiędzy modelem publicznej chmury obliczeniowej a infrastrukturą on-premise. Wszystko to sprawia jednak, że środowiska aplikacyjne stają się coraz bardziej złożone i trudniejsze do okiełznania.

Tymczasem, priorytetem dla CFO będzie ograniczenie nierzadko nadmiernie rozdmuchanych kosztów usług chmurowych. W praktyce oznacza to, że – według prognoz Forrester Research – menedżerowie odpowiedzialni za obszar IT będą kontynuowali inwestycje w rozwiązania i usługi chmurowe, o ile będą w stanie zachować ustalony reżim wydatkowy, a przed zarządami wykazać oczekiwaną stopę zwrotu. Efektem ma być wzrost skali wykorzystania różnego rodzaju narzędzi i technologii konsolidujących informacje na temat wykorzystanych zasobów chmurowych oraz ich faktycznych kosztów.

10 strategicznych trendów technologicznych na 2023 rok:

1. Cyfrowy system odporności
2. Praktyczne wykorzystanie koncepcji Observability
3. Zarządzanie zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem AI (AI TRiSM)
4. Wyspecjalizowane branżowo platformy chmurowe
5. Inżynieria platform aplikacyjnych
6. Wykorzystanie potencjału technologii bezprzewodowych nowej generacji
7. Superaplikacje
8. Adaptacyjna sztuczna inteligencja
9. Metaversum
10. Technologie wspierające zrównoważony rozwój
Źródło: Gartner, 2023

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *