Programowanie

Bezpieczeństwo jedną z głównych obaw przed bezserwerowym przetwarzaniem danych

Technologie bezserwerowe są coraz częściej postrzegane jako kolejny etap rozwoju metod programistycznych wykorzystywanych m.in. na potrzeby tworzenia aplikacji biznesowych oraz środowisk opartych na modelu chmury obliczeniowej. Eksperci podkreślają, że bezserwerowe przetwarzanie danych, pozwalając na uniezależnienie funkcjonalności biznesowych od konkretnych aplikacji odegra ogromną rolę w kontekście tworzenia korporacyjnych środowisk IT przyszłości. Gros obaw związanych z wykorzystaniem tego typu technologii dotyczy jednak bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo jedną z głównych obaw przed bezserwerowym przetwarzaniem danych

Bezserwerowe podejście do przetwarzania danych stanowi zasadniczą zmianę w podejściu do tworzenia oraz dostarczania aplikacji. Pozwala bowiem na rozdzielenie typowej infrastruktury aplikacyjnej od kodu tworzonego oprogramowania, a co za tym idzie – jego funkcjonalności. To z kolei przekłada się na uproszczenie procesu tworzenia oprogramowania, zwiększenie efektywności zespołów deweloperskich oraz obniżenie kosztów. Zdaniem ekspertów bezserwerowe podejście do tworzenia aplikacji – oraz powiązana z nim możliwość udostępniania funkcjonalności aplikacyjnych na zasadzie analogicznej do usług chmurowych – odegrają ważną rolę w rozwoju korporacyjnych środowisk IT przyszłości.

Z badania ankietowego przeprowadzonego wśród klientów firmy Red Hat wynika, że technologie bezserwerowe znajdują zastosowanie w produkcyjnych lub testowych aplikacjach wykorzystywanych przez jedną na trzy (36 proc.) firmy. Kolejne 28 proc. organizacji planuje wdrożenia rozwiązań typu serverless. Co ważne, gros obaw związanych z wykorzystaniem technologii bezserwerowych dotyczy bezpieczeństwa. “Jednym z największych zagrożeń w tradycyjnym modelu bezserwerowym jest to, że aplikacje i dane mogą stać się zakładnikiem jednego dostawcy infrastruktury chmurowej, pozostawiając firmę na łasce dostawcy, którego pierwotnie wybrała” – ostrzega Rich Sharples, starszy dyrektor odpowiedzialny za rozwoju produktów middleware w firmie Red Hat.

Przeczytaj również
Micro Focus wspiera DevOps

Według niego odpowiedzią na ryzyko nadmiernego przywiązania się do jednego dostawcy usług chmurowych jest wykorzystanie, rozwijanej przez Red Hat, platformy OpenShift Cloud Functions. Zdaniem przedstawicieli producenta platforma oparta na rozwiązaniu Apache OpenWhisk ma szansę stać się pierwszym w branży hybrydowym środowiskiem bezserwerowym klasy korporacyjnej. “Warto przy tej okazji wyjaśnić, czym są technologie bezserwerowe dla firmy Red Hat. Uważamy, że rozwiązania serverless computing są konieczne wówczas, kiedy zapewnia się deweloperom nowoczesny, w pełni funkcjonalny stos technologii do tworzenia aplikacji dla chmury hybrydowej” – mówi Rich Sharples.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *