Branża ITRynek

Tietoevry otwiera nowe biuro i zapowiada zwiększenie udziału kobiet w swoich strukturach w Polsce

W ramach uroczystości otwarcia nowego biura Tietoevry i Infopulse w Warszawie, odbyła się debata „Kobieca perspektywa w IT”, podczas której obie spółki zaprezentowały cele dotyczące zwiększenia udziału kobiet w swoich strukturach. Tietoevry planuje osiągnąć pełną równowagę zatrudnienia pod względem płci (50% kobiet i 50% mężczyzn) do roku 2030 – poinformowali przedstawiciele spółki.

Tietoevry otwiera nowe biuro i zapowiada zwiększenie udziału kobiet w swoich strukturach w Polsce
Uczestniczki debaty, na zdjęciu od lewej: Katarzyna Lemańczuk, Małgorzata Gajewska, Edyta Budny i Żaneta Szymańska Źródło: Tietoevry

W dyskusji wzięły udział ekspertki z branży IT. Moderatorką spotkania była Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, a w rozmowie uczestniczyły przedstawicielki Tietoevry: Małgorzata Gajewska, Edyta Budny, Katarzyna Lemańczuk oraz Żaneta Szymańska z Infopulse, spółki, która jest częścią Tietoevry. W trakcie spotkania prelegentki podzieliły się swoimi refleksjami na temat kariery kobiet w branży IT oraz przeanalizowały obecną sytuację w tym sektorze w Polsce.

„Jak każda inna branża, rynek IT potrzebuje wykwalifikowanych pracowników i większej różnorodności. Chciałabym, żebyśmy zaczęli mówić o tym, że świat IT jest dostępy dla wszystkich – zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Nie należy zamykać go na jedną konkretną grupę ludzi. Kobiety są w nim niezbędne, bo potrzebujemy różnych perspektyw, pomysłów i doświadczeń. Dlatego tak ważne są inicjatywy mające na celu zachęcenie kobiet do rozwoju kariery w świecie technologii” – skomentowała Katarzyna Lemańczuk, Junior Test Engineer w Tietoevry.

Celem debaty była analiza potencjału branży IT i pokazanie, że rozwój technologiczny stanowi ogromną szansę dla rozwoju kariery kobiet. Obecnie w branży nadal dominują mężczyźni. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w 2022 roku kobiety stanowiły zaledwie 15,5% pracowników sektora IT w Polsce – co oznacza, że jest ich pięciokrotnie mniej niż mężczyzn. Jest to jeden z najniższych wyników w Europie, gdzie średnia wynosi nieco ponad 19%. Rewolucja technologiczna i związane z nią rosnące potrzeby rekrutacyjne stanowią więc ogromną szansę dla kobiet.

„Branża IT daje kobietom wiele możliwości rozwoju i poszerzania swoich kompetencji. Jednym z jej atutów jest możliwość pracy zdalnej, która pozwala pogodzić pracę zawodową z prywatnymi obowiązkami. Kolejnym są dobre zarobki, satysfakcjonujące wynagrodzenie, które przekłada się na psychiczny komfort i satysfakcję z wykonywanego zawodu. Branża IT jest dziś nazywana dziedziną przyszłości, bo ciągle się rozwija i poszerza swój obszar. Dlatego wejście do technologii i pozostanie w niej jest czymś progresywnym” – powiedziała Żaneta Szymańska, Expert IT Engineer w Infopulse.

Uczestniczki debaty „Kobieca perspektywa w IT” omówiły działania Tietoevry i Infopulse w dążeniu do równowagi zatrudnienia i podzieliły się własnymi doświadczeniami związanymi z karierą w branży. Ekspertki zgodnie podkreślały, że świat IT jest otwarty na kobiety, a zwiększenie różnorodności może przynieść ogromne korzyści dla rozwoju całego sektora. Kluczem do innowacji jest bowiem zrozumienie odmiennych perspektyw właściwych dla osób z różnych środowisk.

W trakcie dyskusji poruszono również temat upskillingu i reskillingu, czyli działań mających na celu rozszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności zawodowych. Okazuje się, że wejście do świata IT nie wymaga ukończenia specjalistycznych studiów czy posiadania kompetencji cyfrowych. Brak formalnej edukacji nie jest barierą, a ponad 50% kobiet obecnie zatrudnionych w branży nie ukończyło uczelni informatycznych, co potwierdzają statystyki. Kompetencje cyfrowe można rozwinąć na każdym etapie kariery. Ogromne znaczenie mają natomiast kompetencje miękkie, które są trudniejsze do zbudowania, a stanowią mocną stronę kobiet.

„Rozwinięte kompetencje miękkie są bardzo ważne w świecie IT. Jeżeli ktoś już je ma na starcie, to łatwiej jest je uzupełnić o umiejętności techniczne potrzebne do rozwoju kariery. I tu faktycznie kobiety mają trochę więcej przewagi. Empatia, inteligencja emocjonalna, komunikacja, również umiejętność rozwiązywania problemów, pracy z konfliktem – to są rzeczy, które bardzo przydają się w pracy zespołowej. Kobiety mają większą otwartość do pracy z sytuacjami trudnymi i próbują zawsze je rozwiązać, a nie zamiatać pod dywan. Moim zdaniem jest to kompetencja, która pomaga nam budować lepsze zespoły” – stwierdziła Małgorzata Gajewska, Manager w Tietoevry.

Priorytety i zobowiązania

Spółki Tietoevry i Infopulse od wielu lat prowadzą aktywne działania mające na celu zwiększenie udziału kobiet w swoich strukturach – podkreślają ich przedstawiciele. Dzięki temu, już dziś udział kobiet w obu firmach znacznie przekracza krajowe normy. W roku 2022 kobiety stanowiły 23% osób zatrudnionych w Tietoevry w Polsce – co oznacza wzrost o 6% w ciągu ostatnich 5 lat. Z kolei w Infopulse blisko 32% pracowników to kobiety.

Ten wysoki udział kobiet w strukturach firm jest wynikiem szeroko rozwiniętej strategii Różnorodności & Inkluzywności. Obie spółki chcą wpływać na społeczeństwo poprzez edukację oraz inspirację kobiet do rozwoju kompetencji w obszarach technologicznych. Wśród ich priorytetów i zobowiązań znajdują się m. in.:

  • Zwiększenie do 40% udziału kobiet wśród pracowników do roku 2026.
  • Osiągnięcie równowagi zatrudnienia (50% kobiety, 50% mężczyźni) do roku 2030.
  • Dążenie do tego, aby w każdym momencie odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych był równy lub większy niż ogólny odsetek kobiet wśród pracowników.
  • Rozszerzenie rekrutacji kobiet, wzmocnienie rekrutacji absolwentów i zapewnienie kandydatów
    obu płci podczas rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.
  • Zapewnienie następcy obu płci na wszystkich stanowiskach we wszystkich planach sukcesji
    na poziomie menedżera.

Jak wskazują przedstawiciele obu spółek, różnorodność i inkluzywność to obecnie kluczowe elementy kształtujące kulturę Tietoevry i Infopulse zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Ambicją firm jest więc stworzenie elastycznego środowiska pracy, w którym zarówno kobiety, jak i mężczyźni, mogą realizować swoje cele zawodowe i osobiste.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *