CDOBiznesPolecane tematy

Tylko 5 proc. polskich firm w dojrzały sposób podchodzi do cyfrowej transformacji biznesu

Tylko co dwudziesta polska firma może zostać zakwalifikowana do grupy liderów transformacji cyfrowej, podczas gdy co trzecia – należy do grupy o najniższym poziomie dojrzałości do projektów typu digital transformation. Wnioski z badania przeprowadzonego przez firmy Dell Technologies oraz Intel pozwalają sądzić, że choć w wielu firmach dostrzegana jest konieczność pilnego przeprowadzenia projektów cyfrowej transformacji, to faktycznie wdrożenie niezbędnych zmian jest opóźniane lub pomijane.

Tylko 5 proc. polskich firm w dojrzały sposób podchodzi do cyfrowej transformacji biznesu

Autorzy analizy ostrzegają, że pomimo pilnej konieczności przeprowadzenia cyfrowej transformacji najistotniejszych obszarów biznesu, wiele polskich firm opóźnia się z faktyczną realizacją takich projektów.

Badanie Dell Technologies Digital Transformation Index ma na celu ocenę działań podejmowanych przez średnie i duże firmy działań zmierzających m.in. do uruchomienia nowych modeli biznesu. I tak, o ile niemal 3/4 ankietowanych menedżerów przyznaje, że w ich firmach cyfrowa transformacja powinna być realizowana w większym zakresie niż obecnie, to wśród analizowanych podmiotów największą grupę stanowią firmy, które nie mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie wdrażania transformacji cyfrowej. Statystycznie tylko 5 proc. polskich przedsiębiorstw spełnia kryteria świadczące o najbardziej dojrzałym podejściu do projektów digital transformation. Aż 34 proc. polskich firm zaliczono do grup o najniższym poziomie dojrzałości pod względem cyfrowej transformacji. Zdaniem autorów analizy taka klasyfikacja oznacza, że firmy te wprowadzają zmiany cyfrowe w zbyt wolnym tempie albo w ogóle nie opracowały planu transformacji.

Niezależnie od tego, niemal 2/3 ankietowanych menedżerów jest zdania, że reprezentowane przez nich firmy przeprowadzą projekty cyfrowej transformacji z własnej inicjatywy, a nie wskutek zmian rynkowych i działań konkurencji. „Znajdujemy się w kluczowym momencie. Rozwiązania technologiczne, świat biznesu i członkowie społeczeństwa wspólnie tworzą nowe środowisko życia i pracy, sprzyjające zwiększeniu produktywności. Jednak firmy będą w stanie szybko reagować, zautomatyzować działania i uzyskać gwarancję zadowolenia klientów tylko wówczas, gdy zorganizują swoje działania wokół technologii. Dlatego właśnie transformacja cyfrowa powinna mieć najwyższy priorytet wśród projektów biznesowych” – podkreśla Dariusz Piotrowski, dyrektor generalny Dell EMC Polska. Ocena poszczególnych organizacji opiera się na deklaracjach uczestników badania m.in. w obszarze: zgodności z podstawowymi cechami cyfrowego przedsiębiorstwa, istniejącej strategii IT, a także planowanych inwestycji.

W badaniu przeprowadzonym na potrzeby tegorocznej edycji Dell Technologies Digital Transformation Index wzięło udział 100 dyrektorów i prezesów polskich firm.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *