Branża ITRynekPolecane tematy

UKNF rozpoczyna konsultacje w sprawie projektu komunikatu dotyczącego przetwarzania danych w chmurze

UKNF przekazało do konsultacji projekt Komunikatu dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej o charakterze publicznym lub hybrydowym. Konsultacje potrwają do 15 listopada 2019 roku.

UKNF rozpoczyna konsultacje w sprawie projektu komunikatu dotyczącego przetwarzania danych w chmurze

Jak czytamy w Komunikacie: „Postęp technologiczny w obszarze technologii chmury obliczeniowej o charakterze publicznym lub hybrydowym wywołuje wątpliwości ze strony podmiotów nadzorowanych w zakresie możliwości stosowania tej technologii oraz – w przypadku dopuszczalności takiego rozwiązania – zasady dokonywania outsourcingu, w szczególności podczas przetwarzania informacji prawnie chronionych”.

Brak standaryzacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dostrzega brak standaryzacji w podejściu do korzystania z usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej w odniesieniu do tych samych kategorii informacji przez podmioty nadzorowane sektora finansowego, co może prowadzić do istotnych różnic w ocenie ryzyka technologicznego, a tym samym powodować zwiększenie ryzyka sektorowego.

Według UKNF „powszechne korzystanie z usług chmury obliczeniowej przez podmioty nadzorowane może powodować ryzyko koncentracji przetwarzania informacji prawnie chronionych znacznej części sektora finansowego fizycznie w tych samych obiektach (centrach przetwarzania danych) i/lub w ramach współpracy podmiotów nadzorowanych z ograniczoną liczbą dostawców usług chmury obliczeniowej”. Dodatkowo przetwarzanie informacji prawnie chronionych w chmurze obliczeniowej generuje identyczne ryzyka związane z ochroną przetwarzanych informacji, niezależnie od charakteru i ważności lub istotności procesu outsourcingowego. Z uwagi na nie nadzór oczekuje, że podmioty nadzorowane będą informowały UKNF o zamiarze wdrożenia outsourcingu szczególnego w chmurze obliczeniowej i/lub w celu przetwarzania informacji prawnie chronionych, na zasadach określonych w Komunikacie.

Więcej szczegółów w treści projektu komunikatu UKNF – plik do pobrania. Na zwrotne uwagi w trybie edycji zmian dotyczące Komunikatu UKNF oczekuje w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 12:00.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *