Cloud computingRynek

W 2021 roku z płatnych usług chmury obliczeniowej skorzystało 28,7% polskich przedsiębiorstw

Tak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 r.”. To blisko 4,5% więcej w porównaniu z rokiem 2020 (24,4%). Dodajmy, że jeszcze wcześniej wskaźnik ten wynosił 17,5% (w 2019 roku) i 11% (w roku 2018). Zatem wykorzystanie chmury obliczeniowej wśród krajowych organizacji systematycznie rośnie, ale tempo tego wzrostu nie jest jakieś oszałamiające. Zwłaszcza, że w 2020 roku odsetek przedsiębiorstw kupujących w Polsce usługi w chmurze obliczeniowej był o 12% niższy niż średnio w Unii Europejskiej (36%). 

W 2021 roku z płatnych usług chmury obliczeniowej skorzystało 28,7% polskich przedsiębiorstw

Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw korzystających w Polsce z usług cloud computingu, okazuje się, że największą popularność technologie te zyskały wśród firm zatrudniających co najmniej 250 osób (69,7%). W roku 2020 organizacji tych było prawie 60%. Jeśli chodzi o firmy średnie wskaźnik ten wyniósł natomiast 43,3% (37,7% w 2020 roku). Uwzględniając z kolei rodzaj prowadzonej działalności, chmura obliczeniowa wykorzystywana była najchętniej w podmiotach z segmentu informacja i komunikacja (67,7%) – 63,5% w 2020 roku. Najmniejsze zainteresowanie tego rodzaju technologiami odnotowano z kolei w firmach małych (24,4%) oraz w sektorze budownictwa (19,6%).

Ponadto, jak czytamy w analizie GUS, w ubiegłym roku spośród płatnych usług oferowanych w chmurze obliczeniowej najczęściej dokonywano zakupu tych związanych z udostępnieniem poczty e-mail (22,6%), oprogramowania biurowego (18,3%) i przechowywania plików przedsiębiorstwa (11,8%). I znów były one najpopularniejsze w podmiotach dużych.

Warto również dodać, że spośród przedsiębiorstw korzystających z płatnych usług w chmurze obliczeniowej w krajach Unii Europejskiej, w 2020 roku najwyższy ich odsetek odnotowano w krajach skandynawskich – Finlandii (75%), Szwecji (70%) i Danii (67%). Polska z wynikiem 24% uplasowała się dopiero na 5 miejscu od końca. Za nami znalazła się tylko Łotwa (21%), Grecja (17%), Rumunia (16%) oraz Bułgaria (11%).

Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach

Jak czytamy w raporcie GUS, w latach 2017-2021 odsetek przedsiębiorstw posiadających szerokopasmowy dostęp do internetu w skali całego kraju przekroczył 98%. Wśród przedsiębiorstw dużych wartość ta oscylowała w granicach 100%. W 2020 roku odsetek przedsiębiorstw w Polsce posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu poprzez stałe łącze szerokopasmowe był natomiast o 8% niższy od średniej dla Unii Europejskiej wynoszącej 93%.

Wraz z rozwojem przepustowości sieci informatycznych otworzyły się nowe możliwości wykorzystania internetu, nie tylko jako nośnika informacji, ale także jako infrastrukturę do zdalnej kontroli oraz harmonizacji pracy urządzeń elektronicznych, podkreślają twórcy raportu. Obecnie coraz więcej urządzeń wyposażonych jest w możliwości podłączenia do internetu, co otwiera wiele nowych zastosowań w przedsiębiorstwach. I tak, w 2021 roku prawie 19% przedsiębiorstw używało w swojej działalności „inteligentnych” urządzeń lub systemów połączonych ze sobą za pośrednictwem internetu. Pod względem klasy wielkości najczęściej były to oczywiście podmioty duże (51,2%). Dodajmy, że technologie Internetu Rzeczy wykorzystywane były najczęściej w działaniach związanych z logistyką (11,5%) oraz w celu zabezpieczenia pomieszczeń firmowych (11,3%), natomiast najrzadziej – w procesach produkcyjnych oraz przy obsłudze klienta (po 2,9%).

Z raportu GUS wynika, iż bardzo niskie jest natomiast wykorzystanie sztucznej inteligencji. W 2021 roku tylko 2,9% firm zadeklarowało używanie tej technologii. Największy udział podmiotów korzystających z narzędzi AI odnotowano wśród przedsiębiorstw dużych (17,5%) oraz związanych z informacją i komunikacją (16,3%), natomiast najmniejszy – wśród podmiotów małych (1,9%) i w sekcji  budownictwo (0,3%). Spośród powodów, przez które przedsiębiorstwa nie korzystają z technologii AI, na pierwszym miejscu wymienia się zbyt wysokie koszty jej wdrożenia (1,4%) oraz brak zasobów ludzkich i wiedzy dotyczącej technologii AI. Najrzadziej wskazywano natomiast na wątpliwości etyczne (0,3%).

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *