Sztuczna inteligencjaRozwiązaniaRynek

Sztuczna inteligencja wspiera walkę z żywiołami

Klęski żywiołowe, zwłaszcza pożary i powodzie, stają się coraz częstsze i bardziej gwałtowne, a tendencja ta będzie się nasilać w nadchodzących dekadach – tak wynika ze sprawozdań Parlamentu Europejskiego. W walce z żywiołami kluczowe znaczenie mają systemy ostrzegania i szybkiego reagowania – zastosowanie w nich technologii napędzanych sztuczną inteligencją może znacząco usprawnić działania prewencyjne. Pomoże w tym analiza danych atmosferycznych i historycznych z terenów zagrożonych oraz predykcja potencjalnych zagrożeń.

Sztuczna inteligencja wspiera walkę z żywiołami

Skutki klęsk żywiołowych odczuwalne są na całym świecie. Zdaniem WMO, pożary w Kanadzie, które w tym roku pochłonęły już rekordowe 25 milionów akrów terenów leśnych, wpłynęły na siłę cyklonów, które uderzyły w Chiny. Opady w tym kraju były najsilniejsze od ponad 140 lat, czyli od początku pomiarów atmosferycznych. W samym obrębie Pekinu, pod koniec lipca br. ewakuowano z tego powodu 125 tysięcy ludzi. Wszystko to w zaledwie rok po katastrofalnych klęskach żywiołowych, które spowodowały w całej Azji szkody o wartości ponad 36 miliardów USD. A będzie jeszcze gorzej – według WMO koszt zniszczeń wynikłych z powodzi drastycznie wzrośnie w ciągu najbliższych 20 lat.

Jak się okazuje, technologie takie jak sztuczna inteligencja mogą pomóc w walce z klęskami żywiołowymi. Przykładowo, firma SAS opracowała narzędzia łączące w sobie czujniki zasilane energią słoneczną i analitykę predykcyjną w chmurze. Rozwiązanie napędzane inteligentnymi algorytmami pomoże pogłębić dane wykorzystywane przez zespoły zarządzania kryzysowego. W tym celu zasilane energią słoneczną czujniki mierzą wysokość wody, prądy rzeczne, opady deszczu i inne wskaźniki. Następnie mechanizmy z wykorzystaniem uczenia maszynowego przewidują możliwe incydenty powodziowe i z wyprzedzeniem ostrzegają zespoły zarządzania kryzysowego. Specjalna aplikacja internetowa zapewnia widok mapy zbiorników wodnych, najświeższe odczyty oraz historyczne dane, w tym podsumowanie alertów i prognoz, dzięki czemu możliwa jest szybsza reakcja na potencjalne zagrożenia. Prosta integracja z innymi systemami zapewnia ciągłość badań bez konieczności dokonywania kosztownych inwestycji w nowe systemy.

Przeczytaj również
Rozwiązania Oracle Fusion Cloud z nowymi możliwościami automatyzacji procesów i przewidywania zdarzeń

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do monitorowania poziomu wody, temperatury i innych wskaźników, a także przewidywania potencjalnych klęsk żywiołowych pomoże więc szybciej reagować w przypadku zagrożenia, a co najważniejsze – zapobiegać i minimalizować skutki, w przypadku ich wystąpienia.

Inteligentne technologie w praktyce

Wdrożenia rozwiązań SAS na rzecz walki z klimatem i zagrożeniami dla społeczeństw to innowacyjne projekty tworzone na całym świecie. Jednym z nich jest system monitorujący obszary zagrożone pożarami w Australii wykorzystujący system czujników, które zapewniają lokalnym władzom i zespołom reagowania kryzysowego informacje na temat potencjalnych zagrożeń w czasie rzeczywistym. Dane z czujników są analizowane przez narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym od SAS.

Stworzona sieć czujników opartych na sztucznej inteligencji gromadzi i dostarcza istotne dane, które wykorzystywane są w lokalnym rolnictwie, usługach komunalnych i przemyśle leśnym, a także w działalności służb ratunkowych. Do danych mają dostęp lokalni mieszkańcy, dzięki czemu mogą monitorować opady deszczu, jakość powietrza czy okoliczne pożary. Zbieranie większej ilości informacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci czujników i ich szybka analiza za pomocą SAS Analytics for IoT pozwala lokalnym urzędnikom podejmować lepsze, szybsze i bardziej świadome decyzje, które chronią obywateli, mienie, zwierzęta oraz zasoby naturalne.

Przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji w projektach wspierających walkę z żywiołami można również wskazać w obszarach miejskich. Miasto Jakarta wdrożyło Jakarta Kini (JAKI) – cyfrową platformę i aplikację, która wykorzystuje rozwiązanie SAS Analytics for IoT do przewidywania i monitorowania obszarów zagrożonych klęskami żywiołowymi w czasie rzeczywistym. System JAKI pozwala na ograniczenie szkód i zwiększa świadomość społeczną na temat potencjalnych zagrożeń. Dzięki niemu urzędnicy w Dżakarcie mogą lepiej określić, kiedy należy aktywować pompy wodne, przyspieszyć konkretne działania w sytuacjach kryzysowych i przygotować obywateli na wypadek powodzi lub innego groźnego zjawiska.

Przeczytaj również
Zdalna edukacja - między automatyzacją a koniecznością „uczłowieczania”

Z kolei w amerykańskim mieście Cary, w którym znajduje się siedziba główna SAS, analityka i technologie Internetu Rzeczy (IoT) są wykorzystywane do zapewnienia lepszej ochrony mieszkańców przed powodziami i należytej weryfikacji nowych projektów deweloperskich, aby nie prowadziły do zaburzeń naturalnych przepływów wody oraz ochrony okolicznych rzek. Wyniki analiz z SAS Analytics for IoT wykorzystuje wydział wód opadowych. Jego pracownicy otrzymują na bieżąco informacje z zasilanych energią słoneczną czujników, które mierzą wysokość i głębokość okolicznych akwenów, aktualne stany przepływów oraz opady deszczu. Dane z czujników są przesyłane do chmury i łączone z innymi danymi, np. prognozą pogody. Następnie urzędnicy analizują zbiorczo te informacje i przesyłają odpowiednie rekomendacje do służb i innych działów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *