Branża ITRynek

W branży IT brakuje kobiet – w Polsce na 5 informatyków przypada 1 informatyczka

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że łączna liczba osób pracujących w sektorze IT w Polsce wynosi 585,7 tys., co oznacza wzrost o 6% w ciągu roku. Specjalistów IT zatem przybywa, jednak dzieje się to zbyt wolno, aby zaspokoić rosnące potrzeby branży. Zdaniem ekspertów HRS-IT, rozwiązaniem jest zachęcanie kobiet do pracy w sektorze, a w długim okresie zmiana podejścia do ich edukacji od najmłodszych lat. Zwłaszcza, że obecnie w naszym kraju stanowią one 15,5% wszystkich zatrudnionych w branży, co jest jednym z niższych wskaźników w Unii Europejskiej.

W branży IT brakuje kobiet – w Polsce na 5 informatyków przypada 1 informatyczka

Polska znajduje się w momencie, w którym ma szansę na przyciągnięcie inwestycji dużych graczy na rynku IT. Pokazują to chociażby ostatnie plany rozwoju Google w Krakowie. Jednym z kluczowych elementów, by te zapowiedzi mogły być zrealizowane, jest dostępność specjalistów. Z danych GUS wynika, że nawet połowa pracodawców w branży informatycznej wskazuje niedobór pracowników jako barierę dla rozwoju swojej firmy. Mamy w Polsce dobrze wykształconych ekspertów, ale jest ich zdecydowanie za mało, podkreślają specjaliści.

“To między innymi efekt wieloletniego systemowego problemu, jakim jest stereotypowe podejście do edukacji dziewczynek i kobiet. Z badań publikowanych m.in. w naukowym magazynie PNAS wynika, że już sześciolatki żywią przekonanie, jakoby dziewczynki nie interesowały się komputerami i techniką tak bardzo jak chłopcy. Podobne podejście dotyczy także nauk przyrodniczych, technicznych, inżynierii i matematyki, co kumulując się w praktykach nauczycieli i rodziców sprawia, że tak mało kobiet kształci się i pracuje w obszarze IT” – mówi Kinga Marczak, General Manager w HRS-IT.

Zainteresowanie Polek pracą w IT jest coraz większe

Wśród wszystkich specjalistów IT w naszym kraju jest niecałe 91 tys. kobiet i około 495 tys. mężczyzn. Czyli udział Polek w sektorze wynosi 15,5% i jest jednym z najniższych w Europie (24 miejsce). Średnia Unii Europejskiej wynosi nieco ponad 19%. Najniższy wskaźnik jest w Czechach, na Węgrzech i w Słowacji, gdzie niemal 9 na 10 takich pracowników to mężczyźni, a najwyższy na Malcie, w Rumunii i Bułgarii. W tych krajach kobiety stanowią nieco więcej niż jedną czwartą wszystkich przedstawicieli branży.

Przedstawiciele firm z sektora zwracają uwagę, że zainteresowanie Polek zatrudnieniem w IT jest coraz większe. I to zarówno wśród stanowisk specjalistycznych jak i kierowniczych.

“Branża IT przez długi czas była domeną mężczyzn, ale obserwujemy, że ten trend się zmienia i kobiety coraz chętniej wkraczają w świat nowych technologii. Dowodem na to jest fakt, że w ciągu ostatnich 4 lat liczba kobiet w naszej organizacji wzrosła o 45%, a udział kobiet na stanowiskach kierowniczych zwiększył się aż o 50%” – wskazuje Ewa Zarębska, szefowa działu administracji i HR w WEBCON. “Kobiety w WEBCON to zarówno deweloperki odpowiadające za rozwój produktu, testerki czy specjalistki ds. wdrożeń. To również trenerki akademii WEBCON, które szkolą pracowników działów IT u liderów polskiego rynku z obsługi naszej platformy low-code. To bardzo cieszy, ponieważ wierzymy, że to właśnie zróżnicowane, interdyscyplinarne zespoły dają pracowniczkom i pracownikom przestrzeń na wspólny rozwój. Jednocześnie stanowią odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość biznesu i potrzebę holistycznego spojrzenia na rozwój całej organizacji” – podsumowuje.

Dodajmy, że liczba specjalistów technologii informacyjnych w całej Unii Europejskiej w ciągu ostatnich dziewięciu lat wzrosła o ponad 50% i wynosi obecnie niemal 9 mln osób. Najwięcej spośród nich pracuje w Niemczech (2 mln), we Francji i (1,2 mln) i we Włoszech (800 tys.). Informatycy stanowią 4,5% całej siły roboczej Unii Europejskiej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *