Branża ITPraca

Jak zmieniają się preferencje polskich specjalistów IT na rynku pracy

Agencja rekrutacyjna IT, Next Technology Professionals, przygotowała 3. edycję raportu o rynku pracy IT w Polsce. Dzięki analizie 130 000 ofert pracy oraz zebraniu opinii od 922 specjalistów IT, udało się sformułować wnioski pozwalające dowiedzieć się więcej o wynagrodzeniach w branży, technologiach w ofertach pracy czy trendach związanych z procesami rekrutacyjnymi w branży IT.

Jak zmieniają się preferencje polskich specjalistów IT na rynku pracy

W 2023 roku w Polsce najwięcej ofert pracy skierowanych było do osób określanych w branży jako Mid (46%). Drugą najczęściej poszukiwaną grupą byli Seniorzy (43%), a trzecią Juniorzy (8%).

Satysfakcja z otrzymywanego wynagrodzenia w kontekście poziomu doświadczenia kształtowała się następująco: Seniorzy (76% zadowolonych i bardzo zadowolonych), Juniorzy (75%), Midzi (71%), Eksperci (69%). Jednak mimo ogólnej satysfakcji związanej z wynagrodzeniem, specjaliści IT są otwarci na możliwość zmiany pracy bardziej niż w 2022 roku – tak wskazało aż 77% badanych. Co więcej, nawet 51% osób jest gotowych zmienić pracę, jeśli otrzyma ciekawą ofertę.

Jednocześnie, w porównaniu do roku 2022, odnotować można wzrost w ilości specjalistów IT, którzy zdecydowali się nie zmieniać pracodawcy (8%). Mimo ogólnego zadowolenia wśród pracowników, powody ostatniej zmiany pracy pozostały w większości niezmienne. Na podium było “nieadekwatne wynagrodzenie” (19%), “brak możliwości rozwoju” (17%) oraz “chęć zmiany” (13%). W rankingu znalazły się również “niesatysfakcjonujące projekty” (11%) oraz “brak możliwości awansu” (6%).

Spadek zainteresowania wynagrodzeniami w walutach obcych

W Polsce 90% specjalistów IT zadeklarowało w ankiecie, że zarabia w złotówkach, choć tylko 48% ankietowanych wskazało, że jest to dla nich najbardziej preferowana waluta. Rok temu preferencje polskiego złotego wskazało jedynie 34%. Jednak obecnie proporcje wyglądają następująco: 48% preferuje wynagrodzenie w złotówkach, a 52% w walucie obcej (spadek o 14% w porównaniu z 2022 rokiem). To zjawisko może również sygnalizować większe zainteresowanie stabilnością dochodów w obliczu globalnych niepewności ekonomicznych.

Odnośnie preferencji waluty obcej najczęściej wskazywane jest Euro (preferowane przez 35% osób, w 2022 roku było to 31%), na drugim miejscu dolar (USD), który zanotował spadek z pierwszej pozycji wśród zagranicznych walut.

Pracy zdalnej w ofertach pracy było mniej

Jak się okazuje, 55% specjalistów IT preferuje pracę całkowicie zdalną, która pojawia się w 58% ofertach pracy (o 3% mniej rdr). 67% specjalistów IT pracuje całkowicie zdalnie, ale tylko 55% z nich wskazuje ten tryb jako najbardziej optymalne rozwiązanie. Widać wzrost zainteresowania pracą hybrydową, jednak praca zdalna również jest pożądaną opcją dla specjalistów IT (i została również wskazana jako najważniejszy benefit).

Wszechobecny trend, jakoby specjaliści IT musieli zrezygnować z pracy zdalnej całkowicie na rzecz pracy hybrydowej/stacjonarnej okazał się tylko echem. Większość specjalistów IT nie dostało wymogu zwiększenia dni pracy z biura (84%), jedynie u 16% ankietowanych ta ilość dni się zwiększyła.

Mniej ofert pracy ze Stanów Zjednoczonych

W przeprowadzonej ankiecie, zapytano specjalistów IT gdzie ma miejsce siedziba firmy, w której obecnie pracują – u 60% jest to Polska, natomiast u 40% zagranica. W porównaniu do 2022 roku znacząco spadły pozycje dotychczasowych zagranicznych lokalizacji. Najczęściej podawano USA 11% (spadek aż o 11% rdr), Wielka Brytania (6%) oraz Niemcy (4%).

Jeśli chodzi o liczbę ofert z tych krajów, to najwięcej pojawiło się ich z Niemiec (21%), Wielkiej Brytanii (8%) oraz Czech (6%). Warto zwrócić uwagę, że udział ofert ze Stanów Zjednoczonych wśród ofert zagranicznych spadł z 9% do 3%.

Poszukiwani specjaliści IT i ich zarobki

W 2023 roku najczęściej poszukiwani byli tacy specjaliści jak Quality Assurance (QA) Engineer, DevOps Engineer, Fullstack Developer, Data Scientist, Frontend Developer, Administrator oraz System Architect. Najwięcej ofert pracy w 2023 roku było skierowanych do Midów, czyli osób z 2-4 letnim doświadczeniem.

Jak zmieniają się preferencje polskich specjalistów IT na rynku pracy

W powyższej tabeli znajdują się wynagrodzenia dla wybranych stanowisk z doświadczeniem na poziomie Mid. Kompletne dane, dla każdego poziomu doświadczenia, z podziałem na oferowane i otrzymywane wynagrodzenia znajdują się w pełnej wersji raportu.

Twórcy badania sprawdzili 16 wybranych technologii pod kątem średnich oferowanych zarobków w ofertach pracy. Na największe wynagrodzenie w takim zestawieniu mogły liczyć osoby, które wymieniły znajomości następujących technologii lub narzędzi: Google Cloud Platform (26 555 zł), Amazon Web Services (26 298 zł) oraz Azure (25 726 zł).

Jak czytamy w raporcie, specjaliści IT zatrudnieni na B2B i UoP oczekują podwyżki wynagrodzenia przy zmianie pracy średnio o 22%. Czyli ich wymagania zmniejszyły się o 3%. Największe oczekiwania (30%) co do wzrostu obecnej pensji mają osoby o doświadczeniu ponad 10-letnim (poziom: Ekspert), współpracujący w oparciu o B2B.

W badaniu sprawdzono również czy stawki podane w ofertach pracy pokrywają się z faktycznymi zarobkami specjalistów IT. Okazało się, że w 2023 roku średnie otrzymywane wynagrodzenie zależne od poziomu doświadczenia  mieściło się w widełkach oferowanych w ogłoszeniach, z wyjątkiem Ekspertów zatrudnionych na umowę B2B, którzy dostawali wyższe wynagrodzenie niż to oferowane w widełkach.

65% specjalistów IT preferuje 2-etapowy proces rekrutacyjny

Kolejny rok z rzędu specjaliści IT chcieliby rzadziej brać udział w 3-etapowych lub dłuższych procesach rekrutacyjnych. Ta grupa najbardziej preferuje 2-etapową rekrutację i taka liczba etapów również jest na podium w kontekście deklarowanej rzeczywistej liczby etapów procesu rekrutacyjnego. Co więcej, ta odpowiedź w dużej mierze pokrywa się z rzeczywistością – połowa specjalistów IT (50%) dołączyła do obecnej firmy po przejściu 2 etapów.

Według specjalistów IT, najbardziej preferowaną formą weryfikacji kompetencji jest rozmowa techniczna (30%), rozmowa HR-owo/biznesowa (18%) oraz zadanie zdalne/homework (17%).

Z kolei jako najbardziej preferowane benefity, najczęściej wymieniano możliwość pracy zdalnej (78%), elastyczny czas pracy (64%), pakiet medyczny (33%) oraz 4-dniowy tydzień pracy (31%). Na wysokim miejscu znalazły się także dodatkowe dni urlopu (30%), co wskazuje na potrzebę odpoczynku dla pracownika oraz przeznaczenie większej ilości czasu na życie prywatne.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *