InfrastrukturaBranża ITRynekPolecane tematy

Wdrożenie architektury multi-cloud priorytetem rozwoju infrastruktury IT, ale jeszcze nie teraz

45% decydentów IT na świecie zmierza przejść na architekturę multi-cloud, jednak tylko 17% z nich globalnie i 12% w Polsce potwierdza, że obecnie realizuje już działania mające na celu wykorzystanie strategii wielochmurowej. To jeden z najważniejszych wniosków badania dotyczącego trendów technologicznych kształtujących światową gospodarkę. Analizę przeprowadzono na zlecenie firmy Equinix.

Wdrożenie architektury multi-cloud priorytetem rozwoju infrastruktury IT, ale jeszcze nie teraz

Z badania zleconego przez firmę Equinix wynika, że światowe przedsiębiorstwa mają duże ambicje związane z podejściem opartym o model multi-cloud. Co więcej, połowa z ankietowanych kierowników działów IT na świecie, a 44% w Polsce, twierdzi, że priorytetem w ramach kompleksowej strategii technologicznej ich organizacji jest przeniesienie infrastruktury do brzegu sieci. “Przeniesienie infrastruktury IT bliżej brzegu sieci jest priorytetem dla liderów IT w Polsce. Firmy przenoszą w ten sposób swoje procesy przetwarzania danych ze scentralizowanych centrów do środowiska rozproszonego. Wymiana danych i połączenia bezpośrednie między firmami a usługami w chmurze gwałtownie rosną. Przewidujemy, że ten trend się utrzyma. Chociaż w Polsce stopień wdrażania rozwiązań wielochmurowych jest obecnie dość niski, zainteresowanie hybrydowymi rozwiązaniami opartych na środowisku multi-cloud rośnie i oczekujemy, że będzie nabierać tempa” – mówi Robert Busz, dyrektor zarządzający Equinix w Polsce.

Jednocześnie, prawie trzy czwarte uczestników badania (71%) deklaruje, że planuje przenieść więcej funkcji IT do chmury. Co istotne, dwie trzecie z nich (66%) zamierza to zrobić w ciągu najbliższych 12 miesięcy – i to pomimo faktu, że prawie połowa badanych (49%) nadal uważa, że ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem przy wdrożeniu rozwiązań chmurowych może stanowić zagrożenie dla ich firm. W Polsce podobnego zdania jest aż 60% menedżerów IT.

Póki co raczej chmury hybrydowe

Rozważane przez decydentów strategie chmurowe coraz częściej opierają się na rozproszonym podejściu opartym na koncepcji multi-cloud, gdzie jedna firma będzie korzystać z usług różnych dostawców chmury w zależności od ich możliwości, warunków handlowych oraz potrzeb. Badanie zlecone przez firmę Equinix potwierdza więc obecny główny trend rynkowy – już 45% kierowników działów IT twierdzi, że strategia technologiczna w ich organizacjach obejmuje przejście na rozwiązania oparte na wielu chmurach. Jak twierdzą autorzy badania, będzie to miało istotny wpływ na branżę, ponieważ firmy będą nadal dywersyfikować swoje portfolio dostawców chmurowych.

Jednak mimo wyraźnej zmiany w podejściu do środowisk cloud computing minie zapewne jeszcze wiele czasu zanim wdrożenia typu multi-cloud staną się powszechne. Tylko 17% decydentów IT potwierdza bowiem, że ich organizacja przeprowadza migrację do środowisk wielochmurowych właśnie teraz. Częściej występują wdrożenia chmur hybrydowych. Takie podejście statystycznie stosuje już 34% organizacji biznesowych. „Ogólnoświatowy trend w kierunku przechodzenia na chmury hybrydowe był wyraźnie widoczny jeszcze przed wybuchem epidemii COVID-19. Przedsiębiorstwa chciały w ten sposób uzyskać przewagę nad konkurencją dzięki skalowalnym rozwiązaniom dostępnym z rozproszonych lokalizacji. Wyniki ankiety wykazały jednak, że istnieje rozdźwięk między ambicjami firm a wdrażaniem rozwiązań w chmurze.” – twierdzi Claire Macland, wiceprezes Equinix ds. marketingu globalnego.

Aby sprostać wyzwaniom związanym z szybkim wdrażaniem rozwiązań multi-cloud, Equinix ogłosił niedawno przejęcie firmy Packet – lidera w dziedzinie dedykowanych platform automatyzacji bare-metal. Dodatkowo, flagowa platforma łączności z chmurą – Equinix Cloud Exchange Fabric, obsługuje hybrydowe strategie wielochmurowe poprzez bezpośrednie, bezpieczne i dynamiczne łączenie rozproszonej infrastruktury i ekosystemów cyfrowych na całym świecie. Jak zapewniają przedstawiciele Equinix, platforma ta pozwala na ominięcie infrastruktury publicznego Internetu i przejście na brzeg sieci, jednocześnie unikając niepotrzebnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.

Inne ciekawe wnioski płynące z badania Equinix:

  • 44% infrastruktury IT na całym świecie znajduje się obecnie w chmurze. W Ameryce Północnej i Południowej odsetek ten jest wyższy i wynosi 49%, podczas gdy w regionie EMEA wynosi on zaledwie 40%, zaś w Polsce – jedynie 37%. Region Azji i Pacyfiku odpowiada średniej światowej na poziomie 44%.
  • 50% decydentów IT na całym świecie i 44% w Polsce uważa przeniesienie infrastruktury bliżej brzegu sieci za jeden z kluczowych aspektów ich strategii technologicznej.
  • Trzeci coroczny raport Global Interconnection Index (GXI) przewiduje, że przepustowość prywatnych połączeń na brzegu sieci będzie rosła o 51% rocznie (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu), przekraczając wartość ponad 13 300 TB/s do 2022 roku.

W niezależnej ankiecie przeprowadzonej w formie elektronicznej w dniach 1-16 sierpnia 2019 roku, zebrano odpowiedzi od blisko 2500 respondentów z 23 krajów w Ameryce Północnej i Południowej, regionie Azji i Pacyfiku oraz EMEA, w tym również w Polsce.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *