MENU

Zmiany rynkowe coraz częściej postrzegane jako szansa biznesowa

31 maja 2016Biznes, Polecane tematy

Zdaniem większości ankietowanych przez IFS menedżerów odpowiedzialnych za IT zmiany w naturalny sposób towarzyszące działalności biznesowej są zjawiskiem pozytywnym i stanowią okazję do rozwoju. Zmiany uznawane za te, o największym znaczeniu biznesowym dotyczą kolejno: potrzeb klientów, decyzje zarządu oraz dostępność dóbr i usług.

biznes

Badanie ankietowe Global Change Survey przeprowadzone przez firmę IFS na grupie ponad tysiąca menedżerów odpowiedzialnych za IT miało na celu wskazanie czynników, które prowadzą do najbardziej istotnych zmian biznesowych w podziale na branże oraz kraje. Zdaniema 68 proc. ankietowanych za zmiany w największy sposób wpływające na biznes wskazała nowe potrzeby klientów. Za kolejne, istotne czynniki wymuszające zmiany sposobu działania organizacji uznano: decyzje najwyższej kadry kierowniczej (37 proc. ankietowanych) oraz dostępność dóbr i usług (29 proc.).

Technologie IT są uznawane za kluczowy czynnik zmiany przez respondentów z Niemiec (44 proc.) i z Chin (42 proc.). Ogółem tylko 25 proc. ankietowanych wskazało na dostępność nowych rozwiązań technologicznych jako istotny czynnik zmiany biznesowej.

Wśród innych, istotnych czynników stanowiących źródło zmian biznesowych wymieniano także nowe technologie. Co ciekawe, w niektórych branżach nowoczesne rozwiązania technologiczne uznano za wiodący czynnik zmienności biznesu. Technologie IT są uznawane za kluczowy czynnik zmiany przez respondentów z Niemiec (44 proc.) i z Chin (42 proc.). Ogółem tylko 25 proc. ankietowanych wskazało na dostępność nowych rozwiązań technologicznych jako istotny czynnik zmiany biznesowej. W podziale branżowym, badanie IFS pokazało, że nowe technologie mają szczególnie duże znaczenie dla sektora przemysłowego. Ankietowani reprezentujący przedsiębiorstwa produkcyjne uznali nowe rozwiązania technologiczne za drugi z wiodących czynników wpływających na prowadzoną działalność.

Innym, szczególnie wysoko ocenianym przez respondentów reprezentujących francuskie firmy, czynnikiem wpływającym na charakter zmian dotyczących prowadzonej działalności są fuzje i przejęcia. Na ten obszar wskazało 41 proc. ankietowanych z Francji. W skali globalnej tę odpowiedź wybrało średnio 20 proc. uczestników badania. W sektorze konstrukcyjno-budowlanym i sprzedaży detalicznej tę opinię podzieliło jedynie 20 proc. respondentów. Analiza pokazuje też, że kluczowe znaczenie dla powodzenia zmian mają: silne poczucie obranego kierunku jej rozwoju, jasno określone cele oraz skuteczne metody zarządzania. Na te czynniki wskazuje dwóch na trzech uczestników badania IFS.

W badaniu wzięli udział przedstawiciele firm działających w 12 krajach, w tym z Polski. Wśród respondentów znaleźli się kierownicy ds. IT i technologii z firm działających w branżach takich jak: produkcja przemysłowa, sektor konstrukcyjno-budowlany oraz sprzedaż detaliczna i hurtowa.

The following two tabs change content below.
Piotr Waszczuk

Piotr Waszczuk

Zastępca redaktora naczelnego ITwiz. O rynku nowych technologii pisze od 12 lat. Autor publikacji, wywiadów, artykułów oraz opracowań dotyczących trendów i wydarzeń rynku IT, a także systemów wspierających biznes oraz nowych technologii. Redaktor prowadzący Raporty ITwiz poświęcone technologii in-memory oraz rozwiązaniom cloud computing. Autor licznych relacji z konferencji branżowych, publikacji analitycznych, materiałów typu case study i tłumaczeń.

Podobne tematy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

« »