CyberbezpieczeństwoPolecane tematy

W 2016 roku wydamy więcej na bezpieczeństwo IT

W niemal co drugiej (44 proc.) firmie na 2016 rok zapowiadany jest wzrost nakładów na bezpieczeństwo IT. W większości firm wyższe budżety będą dostępne już w pierwszym kwartale br. Co dziesiąta firma planuje istotne zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo. Tylko w 4 proc. firm dostępne na ten cel środki będą niższe niż przed rokiem.

security (2)

Przeprowadzone na grupie 1,5 tys. respondentów badanie firmy 451 Research pokazuje, że światowe firmy są świadome rosnących potrzeb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa środowisk IT. Autorzy badania podkreślają jednak, że zapowiadane na 2016 rok wzrosty nakładów na ochronę firmowej infrastruktury informatycznej są w dużej mierze efektem rosnących kosztów ludzkich. Kompetencje związane z bezpieczeństwem IT stają się tym cenniejsze, że – według prognoz – rozpoczynający się rok przyniesie też nasilenie precyzyjnie kierowanych zagrożeń. Z analiz firmy 451 Research wynika jednak, że nadwyżka środków, które mogą zostać przeznaczone na zabezpieczenie infrastruktury w wielu firmach będzie przynajmniej częściowo przeznaczona na inwestycje w nowoczesne rozwiązania wspierające ochronę środowisk IT.

Zapowiadane na 2016 rok wzrosty nakładów na ochronę firmowej infrastruktury informatycznej są w dużej mierze efektem rosnących kosztów ludzkich.

Wyniki badania pozwalają też sądzić, że poza inwestycjami w nowoczesne technologie bezpieczeństwa w 2016 roku dość powszechne będą także projekty zakładające rozszerzenie stopnia wykorzystania już posiadanych rozwiązań. Wśród deklarowanych przez respondentów priorytetów w zakresie takich prac znalazły się m.in. rozwiązania klasy DLP, SIEM, czy narzędzia wspierające zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Wnioski z przeprowadzonego badania ankietowego pokazują też, że w wielu organizacjach problematyczne okazuje się osiągnięcie pełni korzyści oczekiwanych m.in. po platformach SIEM (Security Information and Event Management). Najbardziej powszechną barierą okazują się tu braki kompetencyjne i kadrowe. Na aspekty ten wskazują odpowiednio: 44 proc. i 27,8 proc. uczestników badania 451 Research. Jako istotne czynniki wpływające na realizację nowych projektów w obszarze bezpieczeństwa wymieniano zaś m.in. ocenę ryzyka biznesowego (25 proc. projektów) oraz konieczność zapewnienia zgodności z przepisami (23 proc.).

Jako istotne czynniki wpływające na realizację nowych projektów w obszarze bezpieczeństwa wymieniano zaś m.in. ocenę ryzyka biznesowego (25 proc. projektów) oraz konieczność zapewnienia zgodności z przepisami (23 proc.).

Daniel Kennedy, dyrektor ds. badań w firmie 451 Research podkreśla jednak, że – pomimo stwierdzenia niskiej skuteczności niektórych, wykorzystywanych dotąd rozwiązań bezpieczeństwa w kontekście ochrony przed powszechnymi dziś zagrożeniami – tylko nieliczne firmy decydują się na ich włączenie, niezależnie od rachunku kosztów. Jego zdaniem, w 2016 roku widoczny będzie też wzrost zainteresowania nowymi rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa, które pozwolą zabezpieczyć heterogeniczne środowiska coraz częściej oparte na wirtualizacji i modelu chmury obliczeniowej.

Tagi

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *