CyberbezpieczeństwoPolecane tematy

W 2016 roku wydamy więcej na bezpieczeństwo IT

W niemal co drugiej (44 proc.) firmie na 2016 rok zapowiadany jest wzrost nakładów na bezpieczeństwo IT. W większości firm wyższe budżety będą dostępne już w pierwszym kwartale br. Co dziesiąta firma planuje istotne zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo. Tylko w 4 proc. firm dostępne na ten cel środki będą niższe niż przed rokiem.

W 2016 roku wydamy więcej na bezpieczeństwo IT

Przeprowadzone na grupie 1,5 tys. respondentów badanie firmy 451 Research pokazuje, że światowe firmy są świadome rosnących potrzeb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa środowisk IT. Autorzy badania podkreślają jednak, że zapowiadane na 2016 rok wzrosty nakładów na ochronę firmowej infrastruktury informatycznej są w dużej mierze efektem rosnących kosztów ludzkich. Kompetencje związane z bezpieczeństwem IT stają się tym cenniejsze, że – według prognoz – rozpoczynający się rok przyniesie też nasilenie precyzyjnie kierowanych zagrożeń. Z analiz firmy 451 Research wynika jednak, że nadwyżka środków, które mogą zostać przeznaczone na zabezpieczenie infrastruktury w wielu firmach będzie przynajmniej częściowo przeznaczona na inwestycje w nowoczesne rozwiązania wspierające ochronę środowisk IT.

Zapowiadane na 2016 rok wzrosty nakładów na ochronę firmowej infrastruktury informatycznej są w dużej mierze efektem rosnących kosztów ludzkich.

Wyniki badania pozwalają też sądzić, że poza inwestycjami w nowoczesne technologie bezpieczeństwa w 2016 roku dość powszechne będą także projekty zakładające rozszerzenie stopnia wykorzystania już posiadanych rozwiązań. Wśród deklarowanych przez respondentów priorytetów w zakresie takich prac znalazły się m.in. rozwiązania klasy DLP, SIEM, czy narzędzia wspierające zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Wnioski z przeprowadzonego badania ankietowego pokazują też, że w wielu organizacjach problematyczne okazuje się osiągnięcie pełni korzyści oczekiwanych m.in. po platformach SIEM (Security Information and Event Management). Najbardziej powszechną barierą okazują się tu braki kompetencyjne i kadrowe. Na aspekty ten wskazują odpowiednio: 44 proc. i 27,8 proc. uczestników badania 451 Research. Jako istotne czynniki wpływające na realizację nowych projektów w obszarze bezpieczeństwa wymieniano zaś m.in. ocenę ryzyka biznesowego (25 proc. projektów) oraz konieczność zapewnienia zgodności z przepisami (23 proc.).

Jako istotne czynniki wpływające na realizację nowych projektów w obszarze bezpieczeństwa wymieniano zaś m.in. ocenę ryzyka biznesowego (25 proc. projektów) oraz konieczność zapewnienia zgodności z przepisami (23 proc.).

Daniel Kennedy, dyrektor ds. badań w firmie 451 Research podkreśla jednak, że – pomimo stwierdzenia niskiej skuteczności niektórych, wykorzystywanych dotąd rozwiązań bezpieczeństwa w kontekście ochrony przed powszechnymi dziś zagrożeniami – tylko nieliczne firmy decydują się na ich włączenie, niezależnie od rachunku kosztów. Jego zdaniem, w 2016 roku widoczny będzie też wzrost zainteresowania nowymi rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa, które pozwolą zabezpieczyć heterogeniczne środowiska coraz częściej oparte na wirtualizacji i modelu chmury obliczeniowej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *