BiznesAnalitykaRynekPolecane tematy

Analizy biznesowe głównym wsparciem biznesu

Zakres i sposób wykorzystania narzędzi wspierających analizy biznesowe coraz częściej warunkuje powodzenie działalności, a także możliwości – i efekty – wdrażania założonych strategii rozwoju. Takie wnioski płyną z badania firmy Salesforce.

Analizy biznesowe głównym wsparciem biznesu

Zdecydowana większość (90%) uczestników badania Salesforce traktuje rozwiązania analityczne jako jeden z fundamentów budowania i wdrażania strategii biznesowej. Co więcej, analizy biznesowe są postrzegane jako główne wsparcie dla prowadzenia biznesu. Jednocześnie, badania Salesforce dowodzą, że zakres danych wykorzystywanych w procesach analitycznych w istotny sposób wpływa na efektywność prowadzonej działalności.

Następuje stopniowe rozszerzanie zakresu wykorzystania analiz biznesowych, przy czym często stają się one bazą dla wdrożenia kolejnych usprawnień lub narzędzi operacyjnych.

Badanie ankietowe przeprowadzone na grupie ponad 2 tys. przedstawicieli różnego rodzaju przedsiębiorstw potwierdza, że utrudniony dostęp do danych, brak odpowiednich narzędzi analitycznych lub błędy procesowe w tym obszarze mają bezpośredni wpływ na pogorszenie jakości decyzji biznesowych oraz kluczowych wskaźników działalności. Uczestnicy badania reprezentujący organizacje osiągające wyniki gorsze od średniej ponad 5 razy częściej deklarowali, że podczas podejmowania decyzji bazują raczej na intuicji niż na faktycznych danych biznesowych.

Prognozy zakładają, że w ciągu najbliższych 5 lat liczba źródeł danych, które firmy będą chciały aktywnie analizować zwiększy się o ponad 80%.

Z drugiej strony, z raportu wynika, że organizacje osiągające najlepsze wyniki biznesowe w procesach decyzyjnych wykorzystują analizy oparte na danych dotyczących co najmniej 10 obszarów biznesowych, podczas, gdy mniej efektywne firmy średnio biorą pod uwagę trzykrotnie węższy zakres danych. Przedsiębiorstwa zaliczane do grupy high-performers w procesach analitycznych uwzględniają też bardziej zróżnicowane informacje. Ankietowani przedstawiciele takich firm aż pięciokrotnie rzadziej od respondentów reprezentujących firmy charakteryzujących się słabszymi wskaźnikami biznesowymi przyznawali, że potrzebne im raporty otrzymują z nadmiernym opóźnieniem.

Zdaniem autorów badania oznacza to, że firmy uznawane za liderów w swoich branżach coraz częściej sięgają po rozwiązania analityczne działające w czasie rzeczywistym. „Badanie pokazało, że przedsiębiorstwa o najlepszych w swoich branżach rezultatach, sprawniej od innych wykorzystują narzędzia analityczne i więcej w nie inwestują. Starają się przy tym zmieniać swoją kulturę organizacyjną pod kątem efektywnego przetwarzania, współdzielenia i udostępniania informacji” – mówi Krzysztof Augustynowicz, Senior Account Executive odpowiedzialny w firmie Salesforce za rynki rozwijające się. Według niego widać wyraźnie trend pogłębiającego się rozwarstwienia pomiędzy organizacjami, które osiągnęły biegłość w wykorzystywaniu analityki, a tymi, które tego typu rozwiązaniom poświęcają mniej uwagi i środków. „Pierwsza grupa szybciej się rozwija i powiększa swoją przewagę nad pozostałymi” – dodaje Krzysztof Augustynowicz.

W raporcie firmy Salesforce czytamy również, że w zakresie analityki „przedsiębiorstwa coraz częściej koncentrują się na automatyzacji operacji biznesowych, kreowaniu i wdrażaniu nowych modeli biznesowych czy przewidywaniu zachowań i działań klientów”. Badania ankietowe pokazuje też, że menedżerowie z firm zaliczanych do grona liderów dwukrotnie częściej od innych przyznają, że co najmniej połowa ich pracowników wykorzystuje narzędzia analityczne w codziennej pracy. Następuje więc stopniowe rozszerzanie zakresu wykorzystania analiz biznesowych, przy czym często stają się one bazą dla wdrożenia kolejnych usprawnień lub narzędzi operacyjnych.

Przedsiębiorstwa zaliczane do grupy high-performers w procesach analitycznych uwzględniają też bardziej zróżnicowane informacje.

Dodatkowo, z badania Salesforce wynika, że w organizacjach osiągających lepsze wyniki biznesowe szerzej niż w innych firmach wykorzystywane są rozwiązania pozwalające na dostęp do analiz z poziomu urządzeń mobilnych. Rośnie też znaczenie procesów integracji danych, jako działań niezbędnych do efektywnego łączenia informacji pochodzących z wielu, coraz częściej zewnętrznych, źródeł. Co więcej, prognozy zakładają, że w ciągu najbliższych 5 lat liczba źródeł danych, które firmy będą chciały aktywnie analizować zwiększy się o ponad 80%. Autorzy badania podkreślają, że w odpowiedzi na rosnącą ilość danych gromadzonych przez organizacje biznesowe skala zastosowania analityki biznesowej będzie rosła.

Opracowany na zlecenie Salesforce raport „State of Analytics 2015” opiera się na wynikach badania ankietowego przeprowadzonego na grupie niemal 2,1 tys. menedżerów reprezentujących firmy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz Australii i Japonii. Ankietowanych podzielono na trzy grupy według osiąganych przez poszczególne przedsiębiorstwa wyników. Co ważne, analiza nie ograniczała się wyłącznie do firm wykorzystujących rozwiązania firmy Salesforce.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *