Rynek

Raport Salesforce: jak wspierać swobodny, transgraniczny przepływ danych?

Globalny ruch danych osiągnął 230 eksabajtów, czyli 230 miliardów gigabajtów miesięcznie w 2020 roku i oczekuje się, że do 2026 roku wzrośnie ponad trzykrotnie do 780 eksabajtów miesięcznie. W swoim najnowszym raporcie Data Beyond Borders, Salesforce analizuje otwartość gospodarek państw tworzących grupę G20 na transgraniczny przepływ danych oraz stopień, w jakim wpływa to na ich ogólną konkurencyjność.

Raport Salesforce: jak wspierać swobodny, transgraniczny przepływ danych?

Transgraniczne przepływy danych zyskały na znaczeniu podczas japońskiej prezydencji G20 w 2019 roku, wraz z ramami Data Free Flow with Trust (DFFT). Od tego czasu kraje G20 uznały DFFT za główny priorytet w promowaniu światowej cyfryzacji.

W ciągu dekady, transgraniczny handel elektroniczny wzrósł 45-krotnie i przewiduje się, że do 2023 roku osiągnie szacunkową wartość 2,7 bln USD. Prognozuje się również, że 70% nowych wartości tworzonych w gospodarce, w ciągu kolejnej dekady, będzie opierać się na modelach biznesowych opartych na platformach cyfrowych.

Raport Salesforce wyraźnie wskazuje na bezpośredni i pozytywny związek między płynnym przepływem danych ponad granicami a prawdopodobieństwem, że dany kraj będzie w stanie zaoferować nowe możliwości – swoim obywatelom, społecznościom i przedsiębiorstwom – w kontekście coraz bardziej zdigitalizowanej globalnej gospodarki. Z kolei wdrożenie środków i ograniczeń dotyczących lokalizacji danych może utrudnić innowacje oparte na danych i indywidualne swobody gospodarcze, podkreślają twórcy analizy.

Jak się okazuje, kluczowym wyzwaniem jest jednak pogodzenie różnych podejść do zarządzania danymi cyfrowymi w ramach grupy G20, przy jednoczesnym uwzględnieniu obaw związanych z suwerennością danych i konkurencją w erze cyfrowej. Współpracując ze sobą, największe gospodarki świata mogą kształtować bardziej otwartą przyszłość dla wszystkich, uważają eksperci.

Dane niwelują przepaść cyfrową

Raport wskazuje również na istnienie sporej luki gospodarczej między krajami, które stosują politykę otwartego transferu danych, a tymi, które tego nie robią. Autorzy analizy przestrzegają, że jeśli nie podejmie się odpowiednich działań, ta przepaść może z czasem ulec pogłębieniu, ostatecznie wpływając na potencjalne korzyści płynące ze wspierania bardziej otwartych gospodarek cyfrowych.

Gospodarka, która ułatwia transgraniczny przepływ danych, z większym prawdopodobieństwem zapewni sprzyjające środowisko gospodarcze dla dynamicznego ekosystemu startupów i rozwoju innowacji opartych na danych. Ponadto umożliwienie przepływu danych ponad granicami i jurysdykcjami, zagwarantuje jednostkom swobodę pracy, produkcji, konsumpcji i inwestowania w dowolny sposób.

W raporcie określono pięć działań, które kraje mogą podjąć w celu wspierania transgranicznych transferów danych i zachęcania do innowacji. Oto one:

1. Promowanie konwergencji i interoperacyjności przepisów dotyczących prywatności

Różnorodność przepisów stanowi poważne wyzwanie dla skutecznego transgranicznego transferu danych. Rządy powinny dążyć do zmniejszenia rozbieżności w przepisach dotyczących prywatności, co będzie wspierać przedsiębiorstwa i sprzyjać większej współpracy i zaufaniu między krajami.

Wysiłki na rzecz harmonizacji obowiązków i wymogów dotyczących transgranicznego przekazywania danych znacznie przyspieszyły od 2021 roku i powinny być kontynuowane. W maju 2022 roku grupa G7 opracowała plan działania na rzecz promowania swobodnego przepływu danych z zaufaniem, wspierający przyszłą cyfrową interoperacyjność regulacyjną.

2. Rozszerzenie umów dotyczących gospodarki cyfrowej o postanowienia dotyczące danych transgranicznych

Międzynarodowe umowy, których celem jest ułatwienie regulacyjnego dostępu do danych ponad granicami, są coraz powszechniejsze. Kilka gospodarek G20 podjęło również zobowiązania w umowach o wolnym handlu (FTA) w celu promowania swobodnego przepływu danych i zmniejszenia ograniczeń dotyczących lokalizacji danych.

3. Zaufane struktury udostępniania danych

Wzmocnienie zaufania do międzynarodowych transferów danych poprzez solidne przepisy dotyczące ochrony danych, cyberbezpieczeństwa i ram ich klasyfikacji umożliwi bezpieczny i płynny przepływ danych.

Transgraniczne przepływy danych mają kluczowe znaczenie dla cyberbezpieczeństwa. Pomagają na przykład wykrywać oszustwa i zapobiegać im, monitorować wzorce ruchu, identyfikować anomalie i przekierowywać potencjalne zagrożenia. Ponadto przechowywanie danych w różnych lokalizacjach może zmniejszyć ryzyko ataków fizycznych i pomóc w zarządzaniu opóźnieniami w sieci.

4. Przyspieszenie cyfryzacji przedsiębiorstw i usług rządowych

Rządy podejmują wysiłki w zakresie transformacji cyfrowej, aby usprawnić procesy wewnętrzne oraz poszerzyć i rozszerzyć świadczenie usług publicznych.

Oczekiwania obywateli wobec rządu również rosną – oczekują oni wysokiej jakości usług, które są niezawodne, wygodne i szybkie, a jednocześnie chronią ich prywatność. Prawie dwie trzecie obywateli oczekuje, że cyfrowe usługi rządowe będą działać na poziomie wiodących firm prywatnych, jeśli nie lepiej.

5. Suwerenność danych musi być jasno sformułowana i mieć jasno określony zakres

Suwerenność danych opiera się na założeniu, że gospodarki, w których dane są gromadzone, przechowywane lub przetwarzane, mogą wykorzystywać swoje prawa i struktury regulacyjne w celu uzyskania dostępu do danych lub w inny sposób wpływać na nie. Istnieją sposoby na zarządzanie suwerennością cyfrową przy jednoczesnym umożliwieniu platformom cyfrowym działania eksterytorialnie. Posiadanie silnego niezależnego organu ochrony danych, którego nie mają wszystkie gospodarki G20, może również znacznie przyczynić się do rozwiązania kwestii suwerenności danych.

Pełną treść raportu znajdziecie tu. 

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *