Branża ITRynek

Asseco odnotowuje dwucyfrowe wzrosty po trzech kwartałach 2021 roku

We wspomnianym okresie Asseco wypracowało 10,3 mld zł przychodów ze sprzedaży – to 18% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych stanowiła 79% wszystkich przychodów i wyniosła 8,1 mld zł. Z kolei skonsolidowany zysk operacyjny przekroczył 1 mld zł, co oznacza wzrost o 23% rdr. Grupa odnotowała dwucyfrowe wzrosty we wszystkich sektorach i segmentach działalności, utrzymując przy tym rentowność, poinformowali przedstawiciele zarządu. 

Asseco odnotowuje dwucyfrowe wzrosty po trzech kwartałach 2021 roku

Po 9 miesiącach tego roku zysk operacyjny non-IFRS ukształtował się na poziomie 1,3 mld zł i był wyższy o 24%, a zysk netto non-IFRS wyniósł 386 mln zł, co oznacza wzrost o 27% rdr. Z kolei EBITDA odnotowała 16% przyrost i sięgnęła blisko 1,6 mld zł.

Rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International stanowiły 89% przychodów Grupy. W segmencie Formula Systems po trzech kwartałach tego roku przychody wzrosły o 21% do 6,7 mld zł, a zysk operacyjny o 17% do 522 mln zł. Sprzedaż segmentu Asseco International wzrosła natomiast o 14% do poziomu 2,5 mld zł – zysk operacyjny zwiększył się o 27% do 319 mln zł.

Z kolei w segmencie Asseco Poland przychody ukształtowały się na poziomie 1,1 mld zł, czyli o 11% wyższym niż w tym samym okresie rok wcześniej, a zysk operacyjny wzrósł o 34% i wyniósł 207 mln zł. Jak wskazali przedstawiciele zarządu spółki, wyniki te są m.in. efektem kontynuacji projektów w sektorze administracji publicznej oraz dynamicznego rozwoju obszaru opieki zdrowotnej. Umocniła się również pozycja Asseco Data Systems, zwłaszcza w obszarze Smart City.

W raportowanym okresie Grupa zwiększyła przychody w sektorach: przedsiębiorstw (+26%), instytucji publicznych (+16%), bankowości i finansów (+12%). Przychody Asseco są też bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo. Za 41% sprzedaży odpowiadały przedsiębiorstwa, bankowość i finanse za 35%, a instytucje publiczne za 24%.

Wyniki za III kwartał 2021 roku

W samym III kwartale br. Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 3,5 mld zł, co stanowi wzrost o 19% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk operacyjny wyniósł natomiast 373 mln zł (+25%), a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po wzroście o 33%, ukształtował się na poziomie 120 mln zł. Jak podkreślają przedstawiciele zarządu spółki, jest to historycznie najwyższy poziom skonsolidowanego wyniku netto z podstawowej działalności biznesowej – w III kwartale 2017 roku na wynik netto wpłynęły zdarzenia jednorazowe w kwocie 324 mln zł związane ze sprzedażą akcji Formula Systems oraz odpisy w kwocie 85 mln zł części inwestycji zagranicznych, tłumaczą.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2021 rok w obszarze oprogramowania i usług własnych ma obecnie wartość ponad 10,8 mld zł, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

“Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, które osiągnęliśmy po trzech kwartałach 2021 roku. Widzimy rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania i usługi IT, co przekłada się na wzrost skali naszej działalności we wszystkich segmentach i sektorach działalności. Mocno pilnujemy strony kosztowej, dzięki czemu stale rośniemy, utrzymując jednocześnie rentowność. Swoją strategię niezmiennie opieramy na silnej dywersyfikacji geograficznej, sektorowej i produktowej. Nie zwalniamy tempa, jeśli chodzi o kontraktowanie nowych projektów, co potwierdza dwucyfrowy wzrost portfela zamówień Asseco na 2021 r. w każdym z segmentów operacyjnych” – skomentowała Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes zarządu Asseco Poland.

Dodajmy, że rozwój organiczny Asseco wspiera również akwizycjami. W trakcie 9 miesięcy 2021 roku do Grupy Asseco dołączyło 14 nowych spółek – z czego trzy w samym III kwartale br. Umocniły one tym samym pozycję spółki na rynkach międzynarodowych. Wspomniane akwizycje odbyły się na rynkach: izraelskim, europejskim i amerykańskim.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *