Branża ITRynek

Asseco osiągnęło 12,8 mld zł przychodów ze sprzedaży po trzech kwartałach 2022 roku

Oznacza to wzrost o 24% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych zwiększyła się z kolei o 22% i wyniosła 9,9 mld zł. Natomiast skonsolidowany zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 1,4 mld zł, co oznacza przyrost o 29%. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się o 4% i wyniósł  376 mln zł – poinformowali przedstawiciele Grupy Asseco.

Asseco osiągnęło 12,8 mld zł przychodów ze sprzedaży po trzech kwartałach 2022 roku
Źródło: HRA Architekci

Po dziewięciu miesiącach tego roku zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o 15% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto non-IFRS przypisany akcjonariuszom Asseco Poland ukształtował się z kolei na poziomie 409 mln zł i był wyższy o 6%. Jak podkreślili przedstawiciele Grupy Asseco, dane w ujęciu non-IFRS stanowią dla nich ważną informację na temat sytuacji finansowej, a także dla oceny rozwoju działalności.

Grupa zwiększyła sprzedaż we wszystkich segmentach operacyjnych, dywersyfikując swój biznes geograficznie produktowo i sektorowo. W badanym okresie rynki zagraniczne reprezentowane przez Formula Systems i Asseco International odpowiadały za 90% sprzedaży Grupy.

Przychody w segmencie Formula Systems wyniosły 8,6 mld zł, co oznacza wzrost o 29%, a zysk operacyjny 885 mln zł, czyli o 70% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Jak wskazali przedstawiciele Asseco, na raportowany poziom zysku operacyjnego w tym segmencie istotny, negatywny wpływ mają dodatkowe koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych rozpoznanych w ramach rozliczenia nabycia (PPA) oraz koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP), które w okresie trzech kwartałów 2022 roku obniżyły go o 245 mln zł. Z kolei korzystny wpływ na wynik operacyjny w kwocie 197 mln zł miała transakcja sprzedaży udziałów w spółce Infinity Labs R&D. Po uwzględnieniu tych korekt, zysk operacyjny non-IFRS segmentu Formula Systems ukształtował się na poziomie 933 mln zł, czyli o 27% wyższym niż w tym samym okresie przed rokiem.

W segmencie Asseco International sprzedaż wzrosła natomiast o 18% do 3,0 mld zł, a zysk operacyjny osiągnął poziom 254 mln zł. Po uwzględnieniu korekt non-IFRS zysk operacyjny tego segmentu był zbliżony do ubiegłorocznego i wyniósł 321 mln zł. Segment Asseco Poland wypracował natomiast 1,3 mld zł przychodów, czyli o 12% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 4% wyższy i wyniósł 215 mln zł.

Po 9 miesiącach 2022 roku przychody Grupy rozłożyły się sektorowo następująco: przedsiębiorstwa – 42%, bankowość i finanse – 34% oraz instytucje publiczne – 24%.

“Pierwsze trzy kwartały 2022 roku były dla nas okresem stabilnego wzrostu. Odnotowaliśmy poprawę wyników, mimo trudnego otoczenia biznesowego i rosnących kosztów pracy. Było to możliwe za sprawą niezmiennie realizowanej strategii dywersyfikacji geograficznej, produktowej i sektorowej, co przy wysokim tempie cyfryzacji w gospodarce pozwala nam na stały wzrost. Specyfika naszego biznesu sprawia, że możemy koncentrować się na powtarzalnych przychodach, co zapewnia finansową stabilność i przewidywalność” – skomentowała Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes zarządu Asseco Poland.  “Cały czas zwiększamy także skalę biznesu poprzez akwizycje. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2022 roku do Grupy dołączyło 10 nowych spółek. Mimo zmiennego otoczenia makroekonomicznego utrzymuje się popyt na nasze rozwiązania, czego dowodem jest nasz portfel zamówień, rosnący w kursach stałych, w porównaniu do backlogu sprzed roku, o 10%. Jednocześnie bierzemy pod uwagę czynniki zewnętrzne związane z sytuacją gospodarczą w Polsce oraz na świecie i w sytuacji tak dużej niepewności, do przyszłości podchodzimy z ostrożnością” – dodała.

W samym III kwartale bieżącego roku Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 4,5 mld zł, co stanowi wzrost o 28%. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 422 mln zł (wzrost o 13%), a zysk operacyjny non-IFRS 512 mln zł (wzrost o 12%). Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 128 mln zł (wzrost o 6%), a w ujęciu non-IFRS na poziomie 138 mln zł (wzrost o 1%).

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2022 roku w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 12,9 mld zł i jest wyższy o 19% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *