Branża ITRynekPolecane tematy

Atos Polska: zwiększamy zatrudnienie, ofertę, skalę działania

Z Norbertem Biedrzyckim, nowym prezesem zarządu Atos Polska i Vice President System Integration na region Europy Środkowo-Wschodniej w Atos, rozmawiamy o rozwoju oferty, wejściu na nowe rynki administracji publicznej oraz przemysłu i energetyki, rosnącej sile Atos w naszym kraju, a także międzynarodowych projektach prowadzonych przez polskich specjalistów.

Atos Polska: zwiększamy zatrudnienie, ofertę, skalę działania

Spotykamy się na konferencji Smart City Forum, na której miał Pan wystąpienie poświęcone rozwiązaniom dla inteligentnych miast. Wynika z niego, że Atos Polska zainteresowany jest projektami nie tylko w Polsce…

Startujemy m.in. w przetargu na budowę rozwiązań smart city dla miasta Singapur. Prowadziliśmy już tego typu projekty dla administracji publicznej w Dubaju i Eindhoven, a także dla polskich miast – Gdańska, Krakowa i Poznania. W Łodzi wprowadziliśmy pierwszy w Polsce system inteligentnego oświetlenia miejskiego. Na Podkarpaciu zrealizowaliśmy największy projekt e-administracji w kraju, obejmujący swym zasięgiem 160 jednostek samorządowych.

Polski oddział ATOS jest unikalny, bo tylko tutaj i w Indiach pracujemy dla międzynarodowych klientów. Dzięki temu Atos w Polsce to jedna z największych organizacji IT, zatrudniająca w dwóch spółkach łącznie 4500 osób. I cały czas zatrudniamy. Atos to pracujący tu ludzie.

Skąd tak szybki wzrost liczby pracowników w Atos w Polsce?

20 lat temu międzynarodowe korporacje, szukając oszczędności, przenosiły część zadań w ramach offshoringu do krajów z tanią siłą roboczą, np. do Indii. Teraz widać trend odwrotny. Powody są różne – poszukiwanie wyższej jakości, mniejsze różnice w cenach, unijne wymogi prawne, problemy związane ze zmianą stref czasowych. Korzysta na tym Polska stając się europejskim centrum nearshoringu. Ważna jest też bliskość – w Berlinie możemy się znaleźć w zaledwie kilka godzin.

Z Polski prowadzimy np. projekty u operatorów telekomunikacyjnych w Brazylii, wdrażamy rozwiązania SAP w Niemczech. Dzieje się tak, bo nasi pracownicy mają odpowiednie kompetencje – na tyle wysokie, że niemieckie firmy zatrudniają nas do wdrożenia rozwiązań, które powstały u nich w kraju.

Atos to 12 mld euro przychodów oraz 110 tys. pracowników w 72 krajach…

…a także ponad 500 mln euro w gotówce na przejęcia, zarówno na świecie, jak i w Polsce. W 2015 roku zakończyliśmy fuzję z Bull Polska i AMG.net. Na świecie, kilka miesięcy później, przejęliśmy część Xeroxa odpowiedzialną za usługi outsourcingowe, a także kupiliśmy Unify od Grupy Gores i Siemensa. Każda z nich obecna jest także w Polsce.

Atos ma aspiracje, aby integrować liczących się graczy na rynku, zarówno w kontekście technologii, klientów, jak i kompetencji. Powoduje to, że mamy dostęp do najnowszych technologii i modeli usług. Dotyczy to nie tylko integracji systemów, ale też tworzenia oprogramowania na zamówienie, finansowania projektów IT czy usług takich jak outsourcing.

Wszyscy znają polskich integratorów, tymczasem – m.in. dzięki przejęciom i budowie Global Delivery Center – wyrosła nagle w Polsce duża firma świadcząca tego typu usługi z doświadczeniami globalnymi, które polscy pracownicy mogą przenosić na nasz grunt.

Atos to trzy linie biznesowe – poza Consulting & System Integration – także Big Data & Security oraz Managed Services…

W Polsce oferowaliśmy dotąd przede wszystkim usługi integratorskie, konkurując m.in. z Asseco Poland czy Sygnity. Rozwijamy jednak ofertę także pozostałych dwóch działów. Przykładowo Big Data & Security w Atos Polska bazuje na rozwiązaniach infrastrukturalnych znajdujących się w ofercie dawnego Bull Polska.

Moja rola Vice President System Integration na region Europy Środkowo-Wschodniej zdecydowanie ułatwia nam tu w Polsce na wykorzystywanie globalnych doświadczeń Atos.

Jakie Atos Polska ma plany na 12 miesięcy? Jak zmieniać się będzie oferta firmy? Na jakie rozwiązania chcą Państwo położyć największy nacisk?

W Polsce najsilniejsi jesteśmy w dwóch sektorach – telekomunikacji oraz bankowości i finansach. Na świecie to także sektor publiczny i przemysłowy, w tym utilities. Także u nas zaczynamy oferować rozwiązania dla tych dwóch branż. Nowa strategia dotyczy nie tylko naszego kraju, ale wszystkich rynków Europy Środkowo-Wschodniej.

Dla zakładów energetycznych w ofercie mamy np. systemy billingowe, remontowe, oparte na rozwiązaniach klasy GIS czy do zarządzania rozproszonymi źródłami energii. Natomiast dla sektora przemysłowego oferujemy systemy ERP oraz rozwiązania do zarządzania produkcją – od etapu planowania, aż do końcowego produktu – i z zintegrowanym łańcuchem dostaw. To ważne, bo coraz bardziej skraca się czas od złożenia zamówienia do dostawy, także w fabrykach. Przykładowo w zakładach Toyoty zapasy utrzymywane są na tak niskim poziomie, że jeśli jeden z dostawców zatrzyma produkcję, to z powodu braku części po 8 godzinach staje cała fabryka samochodów. Odpowiednie narzędzia potrafią temu zapobiec, np. wysyłając od razu zamówienie do innego poddostawcy.

Z kolei w sektorze publicznym oferujemy rozwiązania z zakresu Smart City, czyli np. zarządzanie transportem publicznym, w tym sprzedażą biletów i kart miejskich. Przykładem takiego projektu Atos Polska jest wdrożenie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. Łączy ona różne funkcje. Z jednej strony pozwala na poruszanie się transportem kolejowym poza granicami miasta oraz miejskim w samym Krakowie, z drugiej zapewnia miejsce na podmiejskim parkingu. Inny innowacyjny projekt na podobną skalę to zrealizowana także przez nas Poznańska Karta Miejska. Z kolei w Gdańsku wdrożyliśmy rozwiązanie, które pozwala na tzw. car sharing. Projekt dotyczy współdzielenia samochodów elektrycznych. Jesteśmy jeszcze na etapie pilotażowym, ale to pokazuje, jak mocno wchodzimy w nowe obszary i sektory.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 thought on “Atos Polska: zwiększamy zatrudnienie, ofertę, skalę działania”

  1. “20 lat temu międzynarodowe korporacje, szukając oszczędności, przenosiły część zadań w ramach offshoringu do krajów z tanią siłą roboczą, np. do Indii.”
    Teraz Polacy są tą tanią siłą roboczą…