RynekPolecane tematy

Bank PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju tworzą Polską Chmurę Krajową

Oba podmioty powołają w tym celu dedykowaną spółkę – Operator Polskiej Chmury. Pokieruje nią Michał Potoczek. Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO BP nie wyklucza w przyszłości debiutu tej spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pierwsze usługi cloud computing dla polskiej administracji, ale także polskich firm – zwłaszcza sektora MSP – zostać mają uruchomione w 2019 roku. Początkowa inwestycja PKO BP i PFR to 100 mln zł.

Bank PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju tworzą Polską Chmurę Krajową

Jednocześnie polski Rząd planuje doprowadzić do ścisłej współpracy kluczowych instytucji centralnych w celu zapewnienia bezpiecznych usług infrastrukturalnych w modelu gospodarki współdzielenia dla wszystkich instytucji rządowych i urzędów centralnych. Ideą jest połączenie istniejących zasobów i zdolności organizacyjnych w efektywnie zarządzaną pulę zasobów wspólnych. W uzupełnieniu do tego, planowane jest przeprowadzenie centralnego przetargu na określony katalog usług chmurowych w modelu wzorowanym na brytyjskim G-Cloud.

O wykorzystaniu chmury narodowej w polskiej administracji – na konferencji ITwiz “Cloud computing – jak dobrze przygotować migrację do chmury” – opowie Karol Okoński, Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, nadzorujący pracę Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Departamentu Systemów Państwowych.

Więcej już 20 listopada na konferencji ITwiz “Cloud computing – jak dobrze przygotować migrację do chmury”.

Wartość rynku cloud computing w Europie to 160 mld zł, a zapotrzebowanie samej administracji w Polsce to ok. 4,5 mld zł. “Stworzymy operatora chmury krajowej oferującego usługi zarówno dla sektora publicznego, jak i komercyjnego” – mówi Adam Marciniak, wiceprezes PKO Banku Polskiego. “Jednocześnie – poprzez uruchomienie Chmury Krajowej – chcemy umocnić Grupę PKO BO jako lidera technologicznego” – dodaje.

Operator Chmury Krajowej będzie świadczyć kompleksowe usługi przechowywania i przetwarzania danych w modelu subskrypcyjnym. Zaoferuje usługi IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) oraz SaaS (Software as a Service). Chmura Krajowa będzie także świadczyła usługi wsparcia, migracji oraz transformacji architektury IT, jak również usługi bezpieczeństwa zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji publicznych.

W I kwartale 2019 uruchomione zostaną pierwsze usługi IaaS i PaaS oraz outsourcing IT )kolokacja). W II i III kwartale dostępne będą pilotażowe usługi. “Break event Operatora Polskiej Chmury spodziewany jest na 3-5 rok działalności” – mówi Zbigniew Jagiełło. Spółka ta będzie korzystać z już istniejących w Polsce centrów danych. Docelowo ma być stworzone data center dedykowane tylko dla Operatora Polskiej Chmury.

Bank PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju tworzą Polską Chmurę Krajową

Wśród wymienianych przez przedstawicieli PKO BP korzyści z wykorzystania chmury obliczeniowej znajdują się: akceleracja – firmy nie mają dostępu do nowoczesnych usług, a chmura to znacznie ułatwia; wiele rozwiązań powstaje już tylko w chmurze; a także optymalizacja kosztów dzięki współdzieleniu zasobów.

Nasze zaangażowanie w projekt Chmury Krajowej to kolejny etap transformacji cyfrowej, która jest kluczem do realizacji strategii PKO Banku Polskiego ‘Wspieramy rozwój Polski i Polaków’. Jako pierwszy klient nowej spółki chcemy być przykładem dla innych firm i instytucji, pokazując, że biznes można z powodzeniem rozwijać w chmurze. Wzrost wykorzystania usług chmurowych jest nieuniknionym trendem światowym. Dotyczy on także polskich przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Im wcześniej i lepiej przygotujemy lokalne, bezpieczne i nowoczesne rozwiązania w tym zakresie, tym większe korzyści możemy odnieść zarówno na poziomie poszczególnych podmiotów, jak i całej gospodarki” – powiedział Zbigniew Jagiełło.

Bank PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju tworzą Polską Chmurę Krajową

Cyfryzacja to jeden z kluczowych trendów obecnej rewolucji technologicznej, która zaczyna decydować o wszystkim: od konkurencyjności gospodarki przez rozwój małych i średnich firm, czy zarządzanie miastem po usługi medyczne. Oparcie usług cyfrowych o nowoczesną i lokalną infrastrukturę to większe bezpieczeństwo oraz niższe koszty dla biznesu i administracji. W krajach, w których rozwinięte są usługi chmurowe, idzie za nimi szybki wzrost zaawansowania technologicznego gospodarki” – dodaje Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Operator Chmury Krajowej będzie świadczyć kompleksowe usługi przechowywania i przetwarzania danych w modelu subskrypcyjnym. Zaoferuje usługi IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) oraz SaaS (Software as a Service). IaaS to usługi udostępnienia infrastruktury IT, w szczególności mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej. PaaS są usługami udostępnienia kompletnej platformy IT niezbędnej do uruchomienia aplikacji biznesowych, w szczególności baz danych (w tym blockchain), serwerów aplikacyjnych, serwerów web i zaawansowanych narzędzi analitycznych. SaaS to z kolei usługi udostępnienia zainstalowanego w chmurze oprogramowania realizującego określone funkcje biznesowe, np. pakietu biurowego czy systemu do obsługi kadrowej.

Bank PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju tworzą Polską Chmurę Krajową

Chmura Krajowa będzie także świadczyła usługi wsparcia, migracji oraz transformacji architektury IT, jak również usługi bezpieczeństwa zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji publicznych. PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju, dążąc do powołania spółki jeszcze w tym roku, obejmą w niej po 50 proc. udziałów. W I kw. 2019 r. planowane jest zaoferowanie pierwszych usługtypu IaaS i PaaS dla wybranych strategicznych klientów. W drugiej połowie 2019 r. roku pilotażowe usługi zostaną udostępnione szerszej grupie klientów, a pełna oferta dla wszystkich grup użytkowników będzie dostępna w 2020 roku.

W Polsce odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących chmurę wynosi około 10 proc. W Europie liderami w tym zakresie są kraje skandynawskie, w których odsetek „uchmurowienia” firm sięga nawet 60-70 proc. Oznacza to, że przeważająca większość usług jest uruchamiana i utrzymywana w chmurze. Światowe prognozy dla rynku usług chmurowych zakładają w najbliższych latach kilkudziesięcioprocentowe wzrosty – szczególnie dla usług IaaS oraz SaaS.

W Polsce odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących chmurę wynosi około 10 proc. W Europie liderami w tym zakresie są kraje skandynawskie, w których odsetek „uchmurowienia” firm sięga nawet 60-70 proc. Oznacza to, że przeważająca większość usług jest uruchamiana i utrzymywana w chmurze. Światowe prognozy dla rynku usług chmurowych zakładają w najbliższych latach kilkudziesięcioprocentowe wzrosty – szczególnie dla usług IaaS oraz SaaS. Kraje, które uruchomiły lokalne rozwiązania chmurowe świadczone przez instytucje zaufania publicznego odnotowały kilkudziesięcioprocentowe wzrosty w poziomie wykorzystania tego typu usług przez lokalne podmioty. Według prognoz wydatki na usługi chmurowe w następnym pięcioleciu wyniosą w Polsce 24 mld zł i będą stanowić blisko 30 proc. wszystkich wydatków ma usługi i oprogramowanie  IT działających w Polsce firm.

Bank PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju tworzą Polską Chmurę Krajową

Rozpoczynamy dziś zupełnie nowy etap w cyfrowym rozwoju polskich przedsiębiorstw. Dzięki naszemu projektowi zyskają one pewność, że migracja biznesu do chmury będzie zgodna z wymogami lokalnych regulatorów rynku. Zaoferujemy wszystkie kluczowe, zintegrowane usługi IT dostępne w chmurach zagranicznych dostawców, w tym usługi cyberbezpieczeństwa, jednak nasze centra danych i same dane będą zlokalizowane w Polsce. Usługi chmurowe będą realizowane w polskiej jurysdykcji, uwzględniając wymogi poszczególnych sektorów gospodarki oraz administracji publicznej. Naszym priorytetem jest optymalizacja procesów i kosztów IT oraz istotne skrócenie czasu realizacji strategicznych inicjatyw naszych klientów związanych z cyfryzacją” – powiedział Adam Marciniak.

Większość producentów z sektora IT przestaje rozwijać oprogramowanie w tradycyjnym modelu i udostępnia jego nowe wersje wyłącznie w chmurze. Stale rośnie także udział tego typu usług w wytwarzaniu PKB. Analitycy rynku szacują, że do 2020 roku wartość usług chmurowych w skali UE przekroczy 40 mld euro. Dostęp do technologii chmurowych umożliwia przedsiębiorcom uruchomienie innowacyjnych usług. Jednocześnie dzięki wykorzystaniu Chmury Krajowej będą oni czerpać korzyści z synergii umożliwiających optymalizację kosztów IT na poziomie całej gospodarki.

Bank PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju tworzą Polską Chmurę Krajową

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 thought on “Bank PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju tworzą Polską Chmurę Krajową”

  1. Pomysł przedni, pytanie tylko jaki budżet i plan długoterminowy. Udostępnienie usług w roku 2020 dla szerokiego grona odbiorców można już włożyć między bajki. Rozumiem, że świeżo powołana spółka dopiero szuka zasobów ludzkich do developmentu i przygotowania usług do wykorzystania rynkowego oraz tworzy strategię.
    Wielcy świata IT uruchamiali chmurę latami mając do dyspozycji setki milionów dolarów a u nas ma to się zdarzyć w ciągu dwóch lat z nieznanym budżetem ??? Wnioski nasuwają sie same. Wygląda na kolejną wydmuszkę, aczkolwiek kibicuję inicjatywie. Boję się jednak, że poza hasłami nie stoi za tym żaden konkretny długoterminowy plan i zaplecze. No ale może się mylę…