RynekPolecane tematy

Bank PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju tworzą Polską Chmurę Krajową

Oba podmioty powołają w tym celu dedykowaną spółkę – Operator Polskiej Chmury. Pokieruje nią Michał Potoczek. Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO BP nie wyklucza w przyszłości debiutu tej spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pierwsze usługi cloud computing dla polskiej administracji, ale także polskich firm – zwłaszcza sektora MSP – zostać mają uruchomione w 2019 roku. Początkowa inwestycja PKO BP i PFR to 100 mln zł.

Jednocześnie polski Rząd planuje doprowadzić do ścisłej współpracy kluczowych instytucji centralnych w celu zapewnienia bezpiecznych usług infrastrukturalnych w modelu gospodarki współdzielenia dla wszystkich instytucji rządowych i urzędów centralnych. Ideą jest połączenie istniejących zasobów i zdolności organizacyjnych w efektywnie zarządzaną pulę zasobów wspólnych. W uzupełnieniu do tego, planowane jest przeprowadzenie centralnego przetargu na określony katalog usług chmurowych w modelu wzorowanym na brytyjskim G-Cloud.

O wykorzystaniu chmury narodowej w polskiej administracji – na konferencji ITwiz „Cloud computing – jak dobrze przygotować migrację do chmury” – opowie Karol Okoński, Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, nadzorujący pracę Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Departamentu Systemów Państwowych.

Więcej już 20 listopada na konferencji ITwiz „Cloud computing – jak dobrze przygotować migrację do chmury”.

Wartość rynku cloud computing w Europie to 160 mld zł, a zapotrzebowanie samej administracji w Polsce to ok. 4,5 mld zł. „Stworzymy operatora chmury krajowej oferującego usługi zarówno dla sektora publicznego, jak i komercyjnego” – mówi Adam Marciniak, wiceprezes PKO Banku Polskiego. „Jednocześnie – poprzez uruchomienie Chmury Krajowej – chcemy umocnić Grupę PKO BO jako lidera technologicznego” – dodaje.

Operator Chmury Krajowej będzie świadczyć kompleksowe usługi przechowywania i przetwarzania danych w modelu subskrypcyjnym. Zaoferuje usługi IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) oraz SaaS (Software as a Service). Chmura Krajowa będzie także świadczyła usługi wsparcia, migracji oraz transformacji architektury IT, jak również usługi bezpieczeństwa zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji publicznych.

W I kwartale 2019 uruchomione zostaną pierwsze usługi IaaS i PaaS oraz outsourcing IT )kolokacja). W II i III kwartale dostępne będą pilotażowe usługi. „Break event Operatora Polskiej Chmury spodziewany jest na 3-5 rok działalności” – mówi Zbigniew Jagiełło. Spółka ta będzie korzystać z już istniejących w Polsce centrów danych. Docelowo ma być stworzone data center dedykowane tylko dla Operatora Polskiej Chmury.

Wśród wymienianych przez przedstawicieli PKO BP korzyści z wykorzystania chmury obliczeniowej znajdują się: akceleracja – firmy nie mają dostępu do nowoczesnych usług, a chmura to znacznie ułatwia; wiele rozwiązań powstaje już tylko w chmurze; a także optymalizacja kosztów dzięki współdzieleniu zasobów.

Nasze zaangażowanie w projekt Chmury Krajowej to kolejny etap transformacji cyfrowej, która jest kluczem do realizacji strategii PKO Banku Polskiego ‚Wspieramy rozwój Polski i Polaków’. Jako pierwszy klient nowej spółki chcemy być przykładem dla innych firm i instytucji, pokazując, że biznes można z powodzeniem rozwijać w chmurze. Wzrost wykorzystania usług chmurowych jest nieuniknionym trendem światowym. Dotyczy on także polskich przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Im wcześniej i lepiej przygotujemy lokalne, bezpieczne i nowoczesne rozwiązania w tym zakresie, tym większe korzyści możemy odnieść zarówno na poziomie poszczególnych podmiotów, jak i całej gospodarki” – powiedział Zbigniew Jagiełło.

Cyfryzacja to jeden z kluczowych trendów obecnej rewolucji technologicznej, która zaczyna decydować o wszystkim: od konkurencyjności gospodarki przez rozwój małych i średnich firm, czy zarządzanie miastem po usługi medyczne. Oparcie usług cyfrowych o nowoczesną i lokalną infrastrukturę to większe bezpieczeństwo oraz niższe koszty dla biznesu i administracji. W krajach, w których rozwinięte są usługi chmurowe, idzie za nimi szybki wzrost zaawansowania technologicznego gospodarki” – dodaje Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Operator Chmury Krajowej będzie świadczyć kompleksowe usługi przechowywania i przetwarzania danych w modelu subskrypcyjnym. Zaoferuje usługi IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) oraz SaaS (Software as a Service). IaaS to usługi udostępnienia infrastruktury IT, w szczególności mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej. PaaS są usługami udostępnienia kompletnej platformy IT niezbędnej do uruchomienia aplikacji biznesowych, w szczególności baz danych (w tym blockchain), serwerów aplikacyjnych, serwerów web i zaawansowanych narzędzi analitycznych. SaaS to z kolei usługi udostępnienia zainstalowanego w chmurze oprogramowania realizującego określone funkcje biznesowe, np. pakietu biurowego czy systemu do obsługi kadrowej.

Chmura Krajowa będzie także świadczyła usługi wsparcia, migracji oraz transformacji architektury IT, jak również usługi bezpieczeństwa zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji publicznych. PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju, dążąc do powołania spółki jeszcze w tym roku, obejmą w niej po 50 proc. udziałów. W I kw. 2019 r. planowane jest zaoferowanie pierwszych usługtypu IaaS i PaaS dla wybranych strategicznych klientów. W drugiej połowie 2019 r. roku pilotażowe usługi zostaną udostępnione szerszej grupie klientów, a pełna oferta dla wszystkich grup użytkowników będzie dostępna w 2020 roku.

W Polsce odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących chmurę wynosi około 10 proc. W Europie liderami w tym zakresie są kraje skandynawskie, w których odsetek „uchmurowienia” firm sięga nawet 60-70 proc. Oznacza to, że przeważająca większość usług jest uruchamiana i utrzymywana w chmurze. Światowe prognozy dla rynku usług chmurowych zakładają w najbliższych latach kilkudziesięcioprocentowe wzrosty – szczególnie dla usług IaaS oraz SaaS.

W Polsce odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących chmurę wynosi około 10 proc. W Europie liderami w tym zakresie są kraje skandynawskie, w których odsetek „uchmurowienia” firm sięga nawet 60-70 proc. Oznacza to, że przeważająca większość usług jest uruchamiana i utrzymywana w chmurze. Światowe prognozy dla rynku usług chmurowych zakładają w najbliższych latach kilkudziesięcioprocentowe wzrosty – szczególnie dla usług IaaS oraz SaaS. Kraje, które uruchomiły lokalne rozwiązania chmurowe świadczone przez instytucje zaufania publicznego odnotowały kilkudziesięcioprocentowe wzrosty w poziomie wykorzystania tego typu usług przez lokalne podmioty. Według prognoz wydatki na usługi chmurowe w następnym pięcioleciu wyniosą w Polsce 24 mld zł i będą stanowić blisko 30 proc. wszystkich wydatków ma usługi i oprogramowanie  IT działających w Polsce firm.

Rozpoczynamy dziś zupełnie nowy etap w cyfrowym rozwoju polskich przedsiębiorstw. Dzięki naszemu projektowi zyskają one pewność, że migracja biznesu do chmury będzie zgodna z wymogami lokalnych regulatorów rynku. Zaoferujemy wszystkie kluczowe, zintegrowane usługi IT dostępne w chmurach zagranicznych dostawców, w tym usługi cyberbezpieczeństwa, jednak nasze centra danych i same dane będą zlokalizowane w Polsce. Usługi chmurowe będą realizowane w polskiej jurysdykcji, uwzględniając wymogi poszczególnych sektorów gospodarki oraz administracji publicznej. Naszym priorytetem jest optymalizacja procesów i kosztów IT oraz istotne skrócenie czasu realizacji strategicznych inicjatyw naszych klientów związanych z cyfryzacją” – powiedział Adam Marciniak.

Większość producentów z sektora IT przestaje rozwijać oprogramowanie w tradycyjnym modelu i udostępnia jego nowe wersje wyłącznie w chmurze. Stale rośnie także udział tego typu usług w wytwarzaniu PKB. Analitycy rynku szacują, że do 2020 roku wartość usług chmurowych w skali UE przekroczy 40 mld euro. Dostęp do technologii chmurowych umożliwia przedsiębiorcom uruchomienie innowacyjnych usług. Jednocześnie dzięki wykorzystaniu Chmury Krajowej będą oni czerpać korzyści z synergii umożliwiających optymalizację kosztów IT na poziomie całej gospodarki.

Tagi

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 thought on “Bank PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju tworzą Polską Chmurę Krajową”

  1. Pomysł przedni, pytanie tylko jaki budżet i plan długoterminowy. Udostępnienie usług w roku 2020 dla szerokiego grona odbiorców można już włożyć między bajki. Rozumiem, że świeżo powołana spółka dopiero szuka zasobów ludzkich do developmentu i przygotowania usług do wykorzystania rynkowego oraz tworzy strategię.
    Wielcy świata IT uruchamiali chmurę latami mając do dyspozycji setki milionów dolarów a u nas ma to się zdarzyć w ciągu dwóch lat z nieznanym budżetem ??? Wnioski nasuwają sie same. Wygląda na kolejną wydmuszkę, aczkolwiek kibicuję inicjatywie. Boję się jednak, że poza hasłami nie stoi za tym żaden konkretny długoterminowy plan i zaplecze. No ale może się mylę…