Branża ITRynek

Bardzo dobre wyniki Asseco po III kwartałach 2020 roku

8,7 mld zł przychodów ze sprzedaży wypracowało Asseco po trzech kwartałach 2020 roku. To o 13% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. 80% przychodów stanowiła sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych, która ukształtowała się na poziomie 7 mld zł – poinformowali podczas konferencji online przedstawiciele zarządu Asseco. Podobnie jak za I półrocze, tak i po trzech kwartałach br. Grupa ponownie poprawiła przychody i zyski we wszystkich segmentach operacyjnych.

Bardzo dobre wyniki Asseco po III kwartałach 2020 roku

W badanym okresie zysk operacyjny non-IFRS przekroczył 1 mld zł i był wyższy o 17%. Z kolei zysk netto non-IFRS, po osiągnięciu wzrostu o 12%, ukształtował się na poziomie 303 mln zł. Jak informują przedstawiciele Grupy, jej skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 853 mln zł i osiągnął wzrost o 19%. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 12% do 268 mln zł.

„Trzy kwartały 2020 roku zamknęliśmy dwucyfrowymi wzrostami przychodów i zysków, co w czasach wysokiej niepewności związanej z pandemią na całym świecie uznajemy za duży sukces” – powiedział Rafał Kozłowski, wiceprezes zarządu Asseco Poland.

Portfel zamówień o wartości 11,3 mld zł

Jak już wspomniano, Grupa poprawiła wyniki we wszystkich segmentach operacyjnych. W segmencie Formula Systems po trzech kwartałach 2020 roku sprzedaż wzrosła o 14% do 5,5 mld zł, a zysk operacyjny o 28% osiągając 446 mln zł. Z kolei sprzedaż segmentu Asseco International zwiększyła się o 9% i wyniosła 2,2 mld zł – w tym wypadku zysk operacyjny wzrósł o 6% do 252 mln zł. Asseco Poland osiągnęło natomiast przychody na poziomie 1 mld zł – co oznacza wzrost o 12% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – a zysk operacyjny był o 23% wyższy i wyniósł 155 mln zł. Rynki zagraniczne, reprezentowane przez Segmenty Formula Systems i Asseco International, odpowiadały łącznie za 88% przychodów Grupy. I tak, sektorowo przychody Asseco  przedstawiają się po trzech kwartałach 2020 roku następująco: przedsiębiorstwa – 38%, bankowość i finanse – 37% oraz instytucje publiczne – 25%.

Jeśli chodzi natomiast o dane finansowe za sam III kwartał 2020 roku, to Grupa odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 2,9 mld zł, co stanowi wzrost o 7%. Zysk operacyjny wzrósł z kolei o 15% i wyniósł 299 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 91 mln zł, a więc był o 16% wyższy niż w III kwartale roku 2019.

Jak poinformowali przedstawiciele Grupy, skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2020 rok ma obecnie wartość 11,3 mld zł i jest o 12% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

„Konsekwentnie realizujemy strategię silnej dywersyfikacji naszego biznesu. Rozwijamy się zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia. Do naszej Grupy w trakcie 9 miesięcy 2020 r. dołączyło kilkanaście nowych spółek, które umocnią naszą pozycję na rynkach międzynarodowych. Przyspieszenie procesów cyfryzacji w firmach powoduje zwiększone zapotrzebowanie na rozwiązania w wybranych obszarach IT, co pozwala nam podpisywać nowe kontrakty i budować solidny backlog na bieżący rok i kolejne kwartały” – dodał Rafał Kozłowski. „Do przyszłości podchodzimy jednak z umiarkowanym optymizmem. Niepewność związana z ogólną sytuacją gospodarczą sprawia, że obserwujemy ostrożność u naszych partnerów biznesowych w podejmowaniu nowych projektów inwestycyjnych. Mam jednak nadzieję, że przejdziemy przez ten trudny dla wszystkich czas obronną ręką” – podsumował.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *