InfrastrukturaRynekPolecane tematy

Beyond.pl zaoferuje usługi chmurowe oparte na platformie HPE GreenLake

Zgodnie z zapowiedziami za sprawą wykorzystania platformy HPE GreenLake firma Beyond.pl rozszerzy ofertę usług oferowanych w modelu prywatnej chmury obliczeniowej, ale zapewniających korzyści typowe dla modelu chmury publicznej. Mowa tu m.in. o wysokiej skalowalności, elastyczności wykorzystania zasobów, a także modelu rozliczeniowym uzależnionym od faktycznego wykorzystania zasobów. Beyond.pl jest pierwszym w dostawcą usług chmury obliczeniowej w regionie, który zaoferuje tego typu usługi w oparciu o rozwiązania HPE GreenLake. Na mocy zawartej umowy w centrach danych Beyond.pl swoją infrastrukturę HPE GreenLake będą mogli lokować także klienci firmy HPE.

Beyond.pl zaoferuje usługi chmurowe oparte na platformie HPE GreenLake

Przedstawiciele Hewlett Packard Enterprise i Beyond.pl poinformowali o podpisaniu umowy partnerskiej, której celem jest m.in. zwiększenie dostępności usług oferowanych w modelu chmury obliczeniowej w oparciu o rozwiązania HPE GreenLake. Wspólna oferta obu firm stanowić ma odpowiedź na potrzeby tych organizacji biznesowych, które w obliczu dzisiejszych realiów lub wobec planów rozwoju środowisk IT poszukują rozwiązań łączących zwinność, skalowalność i elastyczność kosztową środowisk publicznej chmury obliczeniowej z możliwościami fizycznej infrastruktury zapewniającej najwyższy poziom bezpieczeństwa, skuteczną obsługę dużych i nietypowych obciążeń, a także zgodność z regulacjami prawnymi. Niemałe znaczenie dla zainteresowania takimi usługami ma mieć również wysoka przewidywalność kosztów, która nie jest oczywistością w przypadku mniej standardowych usług wdrażanych w oparciu o środowiska publicznej chmury obliczeniowej.

“W Beyond.pl chcemy zaadresować rosnące potrzeby naszych klientów na rozwiązania, które obsługują wysokie zapotrzebowanie na moc obliczeniową, zapewniają bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, a także są elastyczne, skalowalne i pozwalają przejrzyście zarządzać kosztami. Wierzymy, że umowa zawarta z HPE umożliwiająca wykorzystanie HPE GreenLake w naszych obiektach kolokacyjnych dostarczy klientom wszystkie korzyści płynące z wykorzystania chmury hybrydowej i pozwoli im przyspieszyć innowacje oraz rozwój. Jesteśmy dumni, że możemy wzbogacić naszą ofertę wiodącym rozwiązaniem HPE i udostępnić je polskim oraz europejskim przedsiębiorstwom” – podkreśla Wojciech Stramski, dyrektor generalny Beyond.pl. Połączenie infrastruktury Beyond.pl z możliwościami rozwiązań HPE GreenLake ma umożliwić budowanie wydajnych, elastycznych, ale też bezpiecznych i efektywnych kosztowo środowisk przetwarzania dla klientów.

Wedle zapowiedzi, dzięki wykorzystaniu platformy HPE GreenLake klienci Beyond.pl zyskają dostęp do nowych usług cloud computing, a także korzyści biznesowych, takich jak: dostęp na żądanie do zasobów mocy obliczeniowej i pamięci masowej, a także rozliczanie kosztów wyłącznie za realnie zużytą moc obliczeniową. W ramach strategicznego partnerstwa z firmą HPE centra danych Beyond.pl zyskały także autoryzację na potrzeby kolokowania platformy HPE GreenLake dla tych klientów firmy HPE, którzy chcą utrzymywać infrastrukturę IT w zewnętrznej lokalizacji.

Współpraca Beyond.pl i HPE koncentruje się wokół możliwości platformy HPE GreenLake, której architektura zapewnia m.in. możliwość łatwego i elastycznego gospodarowania zasobami IT w formie chmury prywatnej działającej w oparciu o infrastrukturę zlokalizowaną w firmowych centrum danych, na brzegu sieci lub w zewnętrznym ośrodku kolokacyjnym. Co więcej, infrastruktura HPE GreenLake może być łatwo integrowana z zasobami zewnętrznymi i chmurowymi, co pozwala na sprawne tworzenie środowisk działających wedle koncepcji chmury hybrydowej. Jednocześnie, jak przekonują przedstawiciele firmy HPE, w ofercie GreenLake dostępna jest cała gama usług cloud wspierających wielowymiarowe projekty modernizacji środowisk IT oraz cyfrowej transformacji biznesu. Wśród w ofercie HPE GreenLake dostępne są dziś m.in. rozwiązania związane obsługą konteneryzacji i wirtualizacji, a także usługi wspierające ochronę danych, wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego, czy obsługę platformy SAP HANA.

Wśród kluczowych korzyści dostępnych dla klientów korzystających z usług chmurowych Beyond.pl zasilanych przez HPE Greenlake wymieniana jest m.in.: eliminacja jednorazowych inwestycji we własną infrastrukturę, przewidywalna i przejrzysta struktura kosztów, elastyczność skalowania dostępnej infrastruktury w górę lub w dół, a także szeroki zakres usług dodatkowych świadczonych przez zespoły HPE oraz Beyond.pl. “HPE jest mocno zaangażowane w uwalnianie pełnego potencjału środowiska chmury hybrydowej wszędzie tam, gdzie ma to największy sens – w siedzibie własnej firmy, w edge’u lub w zatwierdzonym przez HPE obiekcie kolokacyjnym. Dlatego HPE GreenLake zostało uruchomione w Data Center 2 Beyond.pl, jednym z najbardziej bezpiecznych i wydajnych centrów danych w Europie, dostarczając klientom końcowym rozwiązanie, którego potrzebują w modelu as a service” – mówi Marcin Szymanik, Service Provider Sales w Hewlett Packard Enterprise Polska. Unikalne dla centrów danych Beyond.pl mają być też – wysoki, potwierdzony certyfikatem ANSI/TIA-942 Rated 4 poziom bezpieczeństwa fizycznego oraz dostępności, a także niższy koszt usług możliwy do uzyskania za sprawą wysokiej efektywności energetycznej centrum danych dysponującego współczynnikiem PUE na poziomie 1,2.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *