InfrastrukturaRynekPolecane tematy

Beyond.pl zaoferuje usługi chmurowe oparte na platformie HPE GreenLake

Zgodnie z zapowiedziami za sprawą wykorzystania platformy HPE GreenLake firma Beyond.pl rozszerzy ofertę usług oferowanych w modelu prywatnej chmury obliczeniowej, ale zapewniających korzyści typowe dla modelu chmury publicznej. Mowa tu m.in. o wysokiej skalowalności, elastyczności wykorzystania zasobów, a także modelu rozliczeniowym uzależnionym od faktycznego wykorzystania zasobów. Beyond.pl jest pierwszym w dostawcą usług chmury obliczeniowej w regionie, który zaoferuje tego typu usługi w oparciu o rozwiązania HPE GreenLake. Na mocy zawartej umowy w centrach danych Beyond.pl swoją infrastrukturę HPE GreenLake będą mogli lokować także klienci firmy HPE.

Beyond.pl zaoferuje usługi chmurowe oparte na platformie HPE GreenLake

Przedstawiciele Hewlett Packard Enterprise i Beyond.pl poinformowali o podpisaniu umowy partnerskiej, której celem jest m.in. zwiększenie dostępności usług oferowanych w modelu chmury obliczeniowej w oparciu o rozwiązania HPE GreenLake. Wspólna oferta obu firm stanowić ma odpowiedź na potrzeby tych organizacji biznesowych, które w obliczu dzisiejszych realiów lub wobec planów rozwoju środowisk IT poszukują rozwiązań łączących zwinność, skalowalność i elastyczność kosztową środowisk publicznej chmury obliczeniowej z możliwościami fizycznej infrastruktury zapewniającej najwyższy poziom bezpieczeństwa, skuteczną obsługę dużych i nietypowych obciążeń, a także zgodność z regulacjami prawnymi. Niemałe znaczenie dla zainteresowania takimi usługami ma mieć również wysoka przewidywalność kosztów, która nie jest oczywistością w przypadku mniej standardowych usług wdrażanych w oparciu o środowiska publicznej chmury obliczeniowej.

“W Beyond.pl chcemy zaadresować rosnące potrzeby naszych klientów na rozwiązania, które obsługują wysokie zapotrzebowanie na moc obliczeniową, zapewniają bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, a także są elastyczne, skalowalne i pozwalają przejrzyście zarządzać kosztami. Wierzymy, że umowa zawarta z HPE umożliwiająca wykorzystanie HPE GreenLake w naszych obiektach kolokacyjnych dostarczy klientom wszystkie korzyści płynące z wykorzystania chmury hybrydowej i pozwoli im przyspieszyć innowacje oraz rozwój. Jesteśmy dumni, że możemy wzbogacić naszą ofertę wiodącym rozwiązaniem HPE i udostępnić je polskim oraz europejskim przedsiębiorstwom” – podkreśla Wojciech Stramski, dyrektor generalny Beyond.pl. Połączenie infrastruktury Beyond.pl z możliwościami rozwiązań HPE GreenLake ma umożliwić budowanie wydajnych, elastycznych, ale też bezpiecznych i efektywnych kosztowo środowisk przetwarzania dla klientów.

Przeczytaj również
Edge Computing: przetwarzanie brzegowe na potrzeby IoT

Wedle zapowiedzi, dzięki wykorzystaniu platformy HPE GreenLake klienci Beyond.pl zyskają dostęp do nowych usług cloud computing, a także korzyści biznesowych, takich jak: dostęp na żądanie do zasobów mocy obliczeniowej i pamięci masowej, a także rozliczanie kosztów wyłącznie za realnie zużytą moc obliczeniową. W ramach strategicznego partnerstwa z firmą HPE centra danych Beyond.pl zyskały także autoryzację na potrzeby kolokowania platformy HPE GreenLake dla tych klientów firmy HPE, którzy chcą utrzymywać infrastrukturę IT w zewnętrznej lokalizacji.

Współpraca Beyond.pl i HPE koncentruje się wokół możliwości platformy HPE GreenLake, której architektura zapewnia m.in. możliwość łatwego i elastycznego gospodarowania zasobami IT w formie chmury prywatnej działającej w oparciu o infrastrukturę zlokalizowaną w firmowych centrum danych, na brzegu sieci lub w zewnętrznym ośrodku kolokacyjnym. Co więcej, infrastruktura HPE GreenLake może być łatwo integrowana z zasobami zewnętrznymi i chmurowymi, co pozwala na sprawne tworzenie środowisk działających wedle koncepcji chmury hybrydowej. Jednocześnie, jak przekonują przedstawiciele firmy HPE, w ofercie GreenLake dostępna jest cała gama usług cloud wspierających wielowymiarowe projekty modernizacji środowisk IT oraz cyfrowej transformacji biznesu. Wśród w ofercie HPE GreenLake dostępne są dziś m.in. rozwiązania związane obsługą konteneryzacji i wirtualizacji, a także usługi wspierające ochronę danych, wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego, czy obsługę platformy SAP HANA.

Wśród kluczowych korzyści dostępnych dla klientów korzystających z usług chmurowych Beyond.pl zasilanych przez HPE Greenlake wymieniana jest m.in.: eliminacja jednorazowych inwestycji we własną infrastrukturę, przewidywalna i przejrzysta struktura kosztów, elastyczność skalowania dostępnej infrastruktury w górę lub w dół, a także szeroki zakres usług dodatkowych świadczonych przez zespoły HPE oraz Beyond.pl. “HPE jest mocno zaangażowane w uwalnianie pełnego potencjału środowiska chmury hybrydowej wszędzie tam, gdzie ma to największy sens – w siedzibie własnej firmy, w edge’u lub w zatwierdzonym przez HPE obiekcie kolokacyjnym. Dlatego HPE GreenLake zostało uruchomione w Data Center 2 Beyond.pl, jednym z najbardziej bezpiecznych i wydajnych centrów danych w Europie, dostarczając klientom końcowym rozwiązanie, którego potrzebują w modelu as a service” – mówi Marcin Szymanik, Service Provider Sales w Hewlett Packard Enterprise Polska. Unikalne dla centrów danych Beyond.pl mają być też – wysoki, potwierdzony certyfikatem ANSI/TIA-942 Rated 4 poziom bezpieczeństwa fizycznego oraz dostępności, a także niższy koszt usług możliwy do uzyskania za sprawą wysokiej efektywności energetycznej centrum danych dysponującego współczynnikiem PUE na poziomie 1,2.

Przeczytaj również
Dystrybutorzy IT mogą liczyć na wzrost przychodów nie tylko w II kwartale 2021 roku
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.