PracaRynek

Blisko 60% specjalistów nie jest zadowolonych ze swojego wynagrodzenia mimo otrzymanych podwyżek

Jak wynika z najnowszego raportu Hays Poland „Rynek pracy 2022. Półroczny przegląd trendów”, mimo że nawet 83% firm przeprowadziło podwyżki w pierwszej połowie roku, zaledwie 37% specjalistów i menedżerów deklaruje zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia. Okazuje się bowiem, że do wysokich oczekiwań pracowników dochodzą jeszcze rosnące obawy o sytuację gospodarczą. Wyzwaniem dla pracodawców jest więc nie tylko utrzymanie wysoko wykwalifikowanych kadr, ale także stworzenie strategii wynagrodzeń, która pozwoli efektywnie budować zespoły w obliczu rosnących kosztów prowadzenia działalności, wskazują twórcy badania.

Blisko 60% specjalistów nie jest zadowolonych ze swojego wynagrodzenia mimo otrzymanych podwyżek

Pierwsza połowa roku obfitowała w rekrutacje, związane z nimi wyzwania oraz podwyżki. Pracodawcy, świadomi tego, jak trudne jest pozyskanie odpowiedniego pracownika na rynku, podnosili wynagrodzenia i niejednokrotnie składali kontroferty osobom deklarującym chęć odejścia z firmy. Jednak obecna sytuacja gospodarcza tak mocno podniosła oczekiwania specjalistów i menedżerów, iż pracodawcy bardzo często nie byli w stanie na nie odpowiedzieć.

W bliźniaczym badaniu, opublikowanym w styczniu 2022 roku, 75% firm planowało zwiększać wynagrodzenia na przestrzeni nadchodzących 12 miesięcy. Obecnie wiadomo już, że w I półroczu tego roku podwyżek dokonało wspomniane 83% ankietowanych firm – najczęściej na poziomie powyżej 5%. Z analizy wynika, że II połowa roku nie będzie obfitować w równie ambitne plany podnoszenia wynagrodzeń. Taki ruch rozważa 46% pracodawców, podczas gdy najwięcej – 53% – do końca roku planuje utrzymać płace na tym samym poziomie.

Blisko 60% specjalistów nie jest zadowolonych ze swojego wynagrodzenia mimo otrzymanych podwyżek
Źródło: Raport Hays „Rynek pracy 2022. Półroczny przegląd trendów”, lipiec 2022

Nie wszyscy specjaliści i menedżerowie doświadczyli jednak zwiększenia wynagrodzenia. Co więcej, wysokość przyznawanych podwyżek zdaniem pracowników często nie jest współmierna do obecnych warunków gospodarczych.

“Wiele firm jest niejako przymuszona do odpowiadania na rosnące oczekiwania pracowników. A te w aktualnych warunkach są napędzane zarówno wysoką inflacją i rosnącymi kosztami życia, jak i atrakcyjnymi ofertami pracy. Mimo że pracodawcy starają się odpowiedzieć na potrzeby swoich kadr, to podwyżka rzędu 5-10% często nie satysfakcjonuje pracowników, ponieważ nie zwiększa ich realnej siły nabywczej” – komentuje Agnieszka Pietrasik, dyrektor wykonawcza w Hays Poland.

Jak wskazują autorzy raportu, w związku z tym, w drugiej połowie roku na rynku pracy specjalistów i menedżerów należy oczekiwać nadal wysokiej rotacji. “Wiele zależeć będzie jednak od rozwoju sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, jak również od kompetencji posiadanych przez kandydata” – uważa Alex Shteingardt, dyrektor zarządzający Hays Poland.

Liczy się nie tylko wynagrodzenie

Głównym powodem rozważania zmiany pracy jest wysokość wynagrodzenia. To pozostaje niezmienne. Jednak specjaliści coraz częściej zwracają uwagę również na inne kwestie, takie jak obowiązujący w firmie model pracy. Jak wynika z badania, profesjonaliści nierzadko pracują w modelu sprzecznym z ich preferencjami. Najwięcej, bo 43% specjalistów objętych badaniem pracuje w modelu hybrydowym, 29% w zdalnym, a 26% wyłącznie stacjonarnie. Tymczasem model hybrydowy jako preferowany wskazało 45% respondentów, zdalny 34%, natomiast w pełni stacjonarny zaledwie 9%.

Nie dziwi zatem fakt, że nawet 70% ankietowanych pracowników uznało konieczność pracy w niesatysfakcjonującym modelu za wystarczający argument do zmiany miejsca zatrudnienia.

Blisko 60% specjalistów nie jest zadowolonych ze swojego wynagrodzenia mimo otrzymanych podwyżek
Źródło: Raport Hays „Rynek pracy 2022. Półroczny przegląd trendów”, lipiec 2022

Skuteczność kontroferty

Z analizy wynika ponadto, że w ostatnim czasie pracodawcy niejednokrotnie decydowali się na zatrzymanie pracowników w firmach poprzez złożenie im kontroferty. I tak, 81% organizacji praktykuje składanie kontrofert przynajmniej w niektórych sytuacjach, co stanowi wynik identyczny z tym uzyskanym w styczniu 2022 roku. Jednak 25% firm składających kontroferty deklaruje, iż obecnie decyduje się na taki ruch częściej niż 6 miesięcy wcześniej.

“Wynika to z wysokiego zapotrzebowania na specjalistów, dużych trudności rekrutacyjnych, ale również z faktu, iż pozyskanie odpowiedniego zastępstwa dla odchodzącego pracownika niejednokrotnie wymaga zwiększenia budżetu rekrutacyjnego. Pracodawcy doświadczają skutków luki kompetencyjnej, co powoduje, że utrata doświadczonych członków zespołu bardzo często oceniana jest jako wysoko ryzykowna. W konsekwencji rośnie gotowość firm do składania kontrofert” – zauważa Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawcza w Hays Poland.

Jednocześnie skuteczność kontrofert jest oceniana przez pracodawców bardzo różnorodnie. Wyniki badania pokazują, iż zaledwie 35% ankietowanych firm jednoznacznie oceniło takie rozwiązanie jako skuteczny sposób na zatrzymanie pracowników.

W obecnej sytuacji rekomendacją dla pracodawców jest ciągłe mierzenie i dbanie o satysfakcję pracowników, tak aby ich gotowość do poszukiwania alternatywnych możliwości zawodowych była jak najmniejsza, podsumowują twórcy raportu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *