Praca

Work-life integration wśród najważniejszych trendów w HR

Ostatnie lata gwałtownie zmieniły rynek pracy. Wraz z nowymi, hybrydowymi modelami funkcjonowania firm przyszedł także nowy rodzaj stresu u pracowników, a także wyższe ryzyko wypalenia zawodowego. Wymogło to na działach HR jeszcze większą konieczność integracji ludzi oraz zapewnienia pracownikom przestrzeni do własnego rozwoju, zarówno zawodowego, jak i osobistego. Jakie są więc najnowsze trendy HR?

Work-life integration wśród najważniejszych trendów w HR

Z badań Microsoft Work Trend Index opublikowanych w 2022 roku wynika, że 59% pracowników hybrydowych i 56% pracowników zdalnych, od czasu przejścia na te modele wykonywania obowiązków zawodowych, ma mniej znajomych w pracy. Może to być przyczyną pogłębiającego się poczucia samotności. Nawet 55% pracowników hybrydowych i 50% wykonujących pracę wyłącznie zdalnie odczuwa większą samotność w pracy, niż w modelu pracy stacjonarnej.

Co zrobić, by optymalnie wykorzystać potencjał pracowników? Serwis edukacyjny Youniversity.be, wskazuje na 7 trendów HR, które należy wziąć pod uwagę, aby tworzyć skuteczne, angażujące i włączające środowisko pracy.

Work-life integration

Na pierwszym miejscu rankingu znalazło się work-life integration. Koncepcja ta zakłada, że obie sfery życia – osobista i zawodowa – mogą ze sobą współistnieć, w przeciwieństwie do work-life balance, które oddzielało je grubą kreską. Wraz z popularyzacją pracy zdalnej czy hybrydowej normalne stało się bardziej elastyczne podejście do czasu pracy i korzystanie np. z możliwości wyjścia z biura lub domu podczas standardowych godzin pracy, by np. udać się do lekarza czy odebrać dziecko ze szkoły.

Przeczytaj również
Trendy Technologiczne: co nas czeka w roku 2022?

“Mimo początkowych obaw okazało się, że model work-life integration działa, a efektywność pracowników nie spadła. Możemy zatrudnić najlepszą osobę wykonującą dobrze swoje obowiązki z dowolnego miejsca na świecie poza typowymi godzinami 8-16, zgodnie ze swoimi preferencjami” – komentuje Maciej Noga, założyciel Pracuj.pl oraz inwestor Youniversity.be .

Oczywiście, musi to działać również w drugą stronę – pracodawca może oczekiwać, że pracownik na home office odpisze na maila lub odbierze służbowy telefon w niestandardowych godzinach. W podejście work-life integration wpisuje się też samodzielne rozwijanie kompetencji zawodowych w czasie wolnym.

Nowe doświadczenie pracownika

Kolejny trend w największym stopniu zapoczątkowało pokolenie „Z”, które wymusiło przeprojektowanie klasycznego Employee Experience (EX) na bardziej nowoczesne podejście. I tak na doświadczenie pracownika składają się 3 główne komponenty:

  • kultura organizacyjna – wartości, przekonania i normy,
  • otoczenie – przestrzeń i warunki pracy,
  • technologia – dostępne narzędzia.

Jak wskazują eksperci, najmłodsze pokolenie na rynku potrzebuje poczucia zaopiekowania już od procesu onboardingu. Następnie oczekuje możliwości wykonywania różnorodnych zadań, a także właściwego wykorzystania swojej kreatywności. Istotna jest też dla nich identyfikacja z misją i wartościami firmy.

Nowoczesne przywództwo

W rankingu nie mogło zabraknąć nowoczesnego przywództwa. Jak wskazują badania Youniversity, 70-80% zaangażowania pracownika wynika z relacji z bezpośrednim przełożonym. Tymczasem mamy obecnie do czynienia z poważnym kryzysem zaangażowania. Według raportu Instytutu Gallupa, na świecie tylko 23% ludzi odczuwa satysfakcję z pracy. W Europie mamy spadek o jeden punkt procentowy w porównaniu z rokiem 2022 i jest to 13%. Z kolei w Polsce, tak jak w ubiegłym roku, zaangażowanych w pracę jest 14% pracowników.

Przeczytaj również
Blisko 85% menedżerów odpowiedzialnych za strategię organizacji docenia wagę zaawansowanych technologii

“Dzisiaj mówimy o przywództwie bliskości, a pracownicy zdecydowanie podążają za empatycznymi liderami, których siła ujawnia się m.in. w sytuacjach stresowych. Rozumieją oni różnorodne potrzeby, które wynikają z rozproszonej pracy w modelu zdalnym czy hybrydowym” – dodaje Radosław Drzewiecki, twórca serwisu Youniversity.

Najbardziej cenieni są ci szefowie, którzy potrafią wykazać się empatią i rozmawiać ze swoim podwładnym. Jak wynika z Raportu Satysfakcji z Pracy, opartego na Ogólnopolskich Badaniach Satysfakcji z Pracy, przeprowadzonych przez Youniversity w 2022 roku, korelacja pomiędzy oceną bezpośredniego przełożonego a satysfakcją z pracy jest bezdyskusyjna. Najsilniejsza korelacja (aż 69%) dotyczy szacunku, jakim lider darzy innych ludzi. Równie wysoko plasują się takie cechy jak utożsamiane się z wartościami organizacji, komunikatywność i otwartość na nowe pomysły i inicjatywy pracowników. Z kolei badanie firmy Gartner wskazuje, że liczba pracowników, których uznano za wysoce zaangażowanych, wzrosła z 40 do 60% w momencie, gdy ich organizacje i liderzy zajmowali się aktualnymi kwestiami społecznymi.

Kolejne istotne trendy HR, które należy wziąć pod uwagę to:

  • Zaangażowanie 2.0 – Benefity w postaci opieki medycznej, kart na zajęcia sportowe czy słynnych „owocowych czwartków” nie są tym, czego pracownicy oczekują od swojego pracodawcy. Zaangażowanie pracownika buduje się poprzez nadawanie sensu istnienia i tworzenia poczucia przynależności do zespołu i do firmy. Bardzo istotne jest kreowanie właściwej kultury organizacyjnej, czyli takiego środowiska pracy, w którym pracownik świadomie podejmuje decyzję, że to jest miejsce właściwe dla niego, wie dlaczego tu jest, rozumie kontekst biznesowy firmy oraz to, jak jego praca wspiera wzrost całej organizacji. W takim środowisku pracownicy chcą się rozwijać i nabywać nowe kompetencje.
  • Cyfrowa transformacja rekrutacji – Podczas pandemii standardem stały się rekrutacje prowadzone online. Krokiem dalej jest wykorzystywanie botów, umożliwiających automatyzację masowych rekrutacji (od umawiania rekrutacji po pierwsze etapy). Dopiero na ostatnim etapie następuje spotkanie z kandydatem.
  • Dbanie o dobrostan psychiczny pracownika – Obecnie jesteśmy coraz bardziej świadomi wpływu zdrowia psychicznego na nasze życie. Współczesne organizacje dostrzegają potrzebę uwzględnienia dobrostanu pracownika. Wellbeing uwzględniany jest w każdym nowoczesnym środowisku pracy, a zarządzający rozumieją, że dobrze czujący się pracownik pracuje wydajniej i lepiej radzi sobie z wyzwaniami.
  • Analityka HR – Coraz bardziej istotne staje się wykorzystywanie danych i analiz statystycznych do tego, by zrozumieć i podejmować właściwe decyzje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Data Driven HR może być stosowany do analizy rotacji pracowników, metryki rekrutacji czy danych dotyczących wydajności pracowników. Za pomocą nowych technologii analitycznych zbadać można także efektywność programów rozwojowych. Poprzez analizę danych, dotyczących wydajności pracowników przed i po programie, organizacje mogą określić jego skuteczność i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.
Przeczytaj również
Pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrole pracowników zdalnych
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *