CDOPolecane tematy

BNP Paribas: jesteśmy partnerem we wzroście biznesu, szczególnie dla młodych firm technologicznych

Z Pauliną Skrzypińską, Chief Innovation Officer w BNP Paribas Bank Polska rozmawiamy o planach i strategii zespołu innowacji zrealizowanych podejściach, autorskim procesie wdrożeniowym, który otworzył „drzwi” dla współpracy ze startupami, a także zasadach współpracy z nimi i ich roli w rozwoju oferty banku oraz najważniejszych efektach wprowadzenia Kodeksu Współpracy ze Startupami, takimi jak m.in. wdrożenie systemu Autenti przypieczętowane inwestycją w tę spółkę.

BNP Paribas: jesteśmy partnerem we wzroście biznesu, szczególnie dla młodych firm technologicznych
photo: Dariusz Iwanski

Wspomniałaś przed naszą rozmową, że zespół innowacji stworzył autorski proces wdrożeniowy – Kodeks Współpracy ze Startupami – który ułatwia współpracę banku z młodymi spółkami technologicznymi. Na czym polega ten proces i jakie są jego główne założenia?

Bardzo istotne w tym kontekście są początek naszej ścieżki i geneza powstania zespołu. Program cyfrowej transformacji uruchomiono w banku w roku 2017. Jednocześnie jako organizacja byliśmy w trakcie kolejnych fuzji. To duże wyzwanie dla banku. Uznaliśmy wówczas, że największe korzyści osiągniemy dzięki połączeniu naszych doświadczeń z duchem i technologicznymi rozwiązaniami prezentowanymi przez startupy. Musieliśmy jednak dokonać zbliżenia bardzo różniących się światów.

Postanowiliśmy znieść bariery, które praktycznie uniemożliwiały wejście startupom ze swoimi rozwiązaniami do tak dużej organizacji, jak bank. Połączyliśmy siły z zespołami IT, bezpieczeństwa, zakupami, Compliance czy działem prawnym, aby ułatwić proces wdrożenia nowego rozwiązania. Zastosowaliśmy też jedną złotą zasadę – od początku pracujemy ręka w rękę z biznesem i IT. Ograniczyliśmy biurokrację i skupiliśmy się na szukaniu rozwiązań dla biznesu wśród młodych, polskich firm. Tak powstał „Kodeks” – uproszczony proces zakupowo-wdrożeniowy, który do dziś uruchomiliśmy dziewiętnaście razy i w efekcie przeprowadziliśmy szesnaście wdrożeń, podpisaliśmy cztery umowy ramowe i dokonaliśmy jednej inwestycji w Autenti. Kolejne dwa procesy są w trakcie negocjacji.

Będąc częścią pionu Transformacji, pracujemy dla wszystkich obszarów banku i w duchu Agile@scale – rozumianym nie tylko jako zbiór praktyk i metod, ale przede wszystkim jako sposób myślenia łączący pracowników na wszystkich poziomach i współtworzący nową kulturę organizacyjną – we współpracy z kolegami z IT, staramy się odpowiadać na najpilniejsze potrzeby i priorytety naszych klientów i zespołów produktowych z różnych linii biznesowych.

Jesteśmy pragmatykami. Stąd w naszym przypadku sprawdza się bardziej model „technology PULL” – szukanie rozwiązań na zidentyfikowane, faktyczne wyzwanie, rzeczywistą potrzebę klienta, a nie „technology PUSH”. Nasz Kodeks Współpracy ze Startupami – z jego najistotniejszym etapem, czyli tzw. Office Hours – jest właśnie zoperacjonalizowaniem podejścia „market PULL”. Natomiast, jeśli pojawia się startup, w którego rozwiązanie uwierzymy i widzimy, że może być wsparciem w zrealizowaniu kluczowych potrzeb banku i naszych klientów, aktywnie szukamy dla niego właściciela biznesowego. We współpracy z Grupą, jesteśmy też na bieżąco z najciekawszymi wdrożeniami z różnych stron świata.

Postanowiliśmy znieść bariery, które praktycznie uniemożliwiały wejście startupom ze swoimi rozwiązaniami do tak dużej organizacji, jak bank. Połączyliśmy siły z zespołami IT, bezpieczeństwa, zakupami, Compliance czy działem prawnym, aby ułatwić proces wdrożenia nowego rozwiązania. Zastosowaliśmy też jedną złotą zasadę – od początku pracujemy ręka w rękę z biznesem i IT. Ograniczyliśmy biurokrację i skupiliśmy się na szukaniu rozwiązań dla biznesu wśród młodych, polskich firm. Tak powstał „Kodeks” – uproszczony proces zakupowo-wdrożeniowy, który do dziś uruchomiliśmy dziewiętnaście razy i w efekcie przeprowadziliśmy szesnaście wdrożeń, podpisaliśmy cztery umowy ramowe i dokonaliśmy jednej inwestycji w Autenti. Kolejne dwa procesy są w trakcie negocjacji.

Dziś w zespole innowacji znajdują się m.in. badacze i projektanci UX, eksperci do Service Design oraz analityki danych i sztucznej inteligencji, a także BNP Paribas Solutions, nasza spółka zależna, która pełni rolę laboratorium innowacji. To pewnego rodzaju „war room” do testowania rozwiązań w bezpiecznym środowisku i w zgodzie z najwyższymi standardami banku. Nasz team jest już bardzo doświadczony we współpracy ze startupami, ale też zna bank od podszewki. Sama pochodzę ze środowiska startupowego. Wcześniej pracowałam m.in. w parkach naukowo-technologicznych czy dla funduszy inwestycyjnych.

Jak wygląda Kodeks Współpracy ze Startupami?

W jego ramach określiliśmy kilka, kluczowych faz wprowadzania nowej technologii. Po pierwsze, analizujemy i definiujemy potrzeby banku – zarówno po stronie klientów, jak i pracowników. Po drugie, sprawdzamy czy któreś z już używanych przez bank rozwiązań jest w stanie zaspokoić zdefiniowaną wcześniej potrzebę. Jeśli nie, poszukujemy na rynku odpowiedniej technologii i doprowadzamy do spotkania biznesu ze startupami, które ją rozwijają w czasie tzw. Office Hours. W ich trakcie każdy startup ma 45 minut na zaprezentowanie rozwiązania interesariuszom z różnych pionów biznesowych. Musi to być jednak rozwiązanie już dojrzałe. Jako bank wcześniej wspieramy ich przedstawicieli w przygotowaniach do spotkania z pracownikami pionów biznesowych. Zwykle w Office Hours bierze udział od pięciu do siedmiu startupów.

W kolejnym etapie – wspólnie z wybranym lub wybranymi startupami – testujemy powstały produkt w ramach tzw. Proof of Concept. Dzięki uproszczonemu procesowi zakupowemu, skróciliśmy czas dojścia do tego etapu z 18 do zaledwie 6-8 miesięcy. Co ważne, testowane rozwiązanie musi być zgodne z architekturą IT stosowanych już w banku rozwiązań. Duży nacisk kładziemy też na jego bezpieczeństwo. Jeśli efekty testów są zadowalające określamy dalsze etapy wdrożenia.

Co ważne, zależy nam na pozyskiwaniu rozwiązań, które docelowo możemy wdrażać w wielu obszarach banku, ich skalowanie. Bardzo dbamy o relację z pozyskanymi startupami. Za ich „rekrutację” odpowiada cześć zespołu dedykowana specjalnie do budowania relacji ze światem młodych firm technologicznych w Polsce i za granicą. Następnie zaś każdy ze startupów otrzymuje mentora po stronie zespołu innowacji w BNP Paribas Bank Polska.

Jakie projekty zrealizowaliście już ze startupami?

Pierwszym startupem, z którym zrealizowaliśmy projekt była nuDelta. Firma ta zaoferowała automatyczne rozpoznawanie i wykrywanie treści dokumentów. Dzięki nawiązanej współpracy usprawniliśmy wiele procesów w obszarze usług świadczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Premiera wdrożenia rozwiązania nuDelta w banku miała miejsce podczas jednego z najważniejszych wydarzeń w Europie z branży FinTech – Impact FinTech w roku 2017 w Katowicach.

Z kolei dzięki współpracy – ze wspomnianym już – Autenti upowszechniliśmy wykorzystanie e-podpisu w banku. Wierzyliśmy, że jest to platforma łatwo skalowana i możliwa do wdrożenia w wielu działach banku i spółkach zależnych. Ciekawe projekty zrealizowaliśmy także m.in. z firmą SentiOne. Razem zbudowaliśmy chatbota Eva do usprawnienia wewnętrznych procesów. Z kolei spotkanie z naszym doradcą można umówić nie tylko przez infolinię, ale także korzystając z aplikacji Booksy. Rozwiązanie Migam pomaga nam zaś w oddziałach w obsłudze klientów głuchych. Natomiast system kafeteryjny Worksmile wspiera budowania silnej kultury organizacji opartej na zdrowiu, budowaniu społeczności oraz docenianiu i wynagradzaniu pracowników. Korzystamy również z Airly, którego czujniki jakości powietrza zainstalowane są w naszej centrali. Za chwilę do tej puli dołączą nowi partnerzy.

Czy bank może być partnerem technologicznym dla młodych spółek?

Tak, ale nasz bank jest przede wszystkim partnerem we wzroście biznesu dla startupów. Jestem przekonana, że współpraca młodej firmy technologicznej z globalnym graczem jest szansą na jej dynamiczny wzrost i uwiarygodnienie poza rodzimym rynkiem. To jest ciągle duże wyzwanie dla rodzimych startupów. Tymczasem dzięki współpracy z kolegami z Grupy, mamy doskonały ogląd innowacyjnych rozwiązań poza naszymi granicami. Naprawdę, polskie startupy – technologicznie – absolutnie nie mają się czego wstydzić. To, nad czym polski rynek musi popracować, to efektywne wyjście na rynki międzynarodowe i skalowanie rozwiązań poza granicami kraju. Uważam, że BNP Paribas Bank Polska ma w tym względzie istotną rolę do odegrania. Jestem przekonana, że nasza współpraca ze startupami, może wyjść daleko poza model dostawca vs klient. Możemy być także doskonałym partnerem dla wzrostu młodych firm technologicznych w tych wymagających dla wszystkich czasach.

Nasz bank jest przede wszystkim partnerem we wzroście biznesu dla startupów. Jestem przekonana, że współpraca młodej firmy technologicznej z globalnym graczem jest szansą na jej dynamiczny wzrost i uwiarygodnienie poza rodzimym rynkiem. To jest ciągle duże wyzwanie dla rodzimych startupów. Tymczasem dzięki współpracy z kolegami z Grupy, mamy doskonały ogląd innowacyjnych rozwiązań poza naszymi granicami. Naprawdę, polskie startupy – technologicznie – absolutnie nie mają się czego wstydzić. To, nad czym polski rynek musi popracować, to efektywne wyjście na rynki międzynarodowe i skalowanie rozwiązań poza granicami kraju. Uważam, że BNP Paribas Bank Polska ma w tym względzie istotną rolę do odegrania.

Jaki jest najważniejszy cel współpracy ze startupami i misja banku, która za tym stoi?

Jako bank nie mamy funduszu typu venture capital, ale chcemy – wspólnie ze startupami – rozwijać ich produkty. Tak dzieje się w przypadku Autenti. Staramy się używać takich rozwiązań, które można ponownie zastosować w innych obszarach. Nasza misja to tworzenie nowych produktów i usług we współpracy ze startupami i scaleupami, ale także naszymi klientami i partnerami. Partnerem w realizowanych przez nas projektach może być bowiem nie tylko młoda firma, ale i inna korporacja. Tu skupiamy się głównie na budowaniu wartości wokół takich obszarów jak platformizacja, otwarta bankowość oraz zrównoważony rozwój i nowe, zrównoważone modele biznesowe.

W jaki sposób chcecie zrealizować te cele?

Grupa BNP Paribas już kilka lat temu zadecydowała, że w ramach zrównoważonego rozwoju nie będzie finansować działalności związanych z wydobyciem i spalaniem węgla, a także przemysłem tytoniowym. Dla nas oznacza to budowanie zdrowych nawyków zakupowych i finansowanie zielonych inwestycji, ale też cyfryzację, upraszanie procesów i ograniczanie zużycia papieru. Dzięki digitalizacji i polityce paperless – prowadzonej od trzech lat – zużyliśmy o 1,382 mln mniej kartek! Jak wynika z raportu przygotowanego dla nas przez KPMG, przekłada się to na ograniczenie od roku 2018 emisji dwutlenku węgla o ok. 5,7 tony i 155 metrów sześciennych wody, których nie zużyto na ich wyprodukowanie. Ograniczamy tym samym nasz ślad węglowy.

Jednocześnie pojawiają się nowe modele, w jakich nasze produkty i usługi mogą być tworzone i udostępniane klientom. Jednym z nich jest wspomniana platformizacja. Chcemy stać się partnerem i wsparciem dla działań prowadzonych przez naszych klientów w świecie online. Dlatego współpracujemy z firmami działającymi w e-commerce, ale także dostawcami komplementarnych usług. Widzimy, że zmienia się rola banków, które stają się partnerami technologicznymi w rozwoju działalności w sieci internet. Mamy wielu klientów, którzy wyrażają taką potrzebę. Chcemy zaoferować im usługi pochodzące od podmiotów zewnętrznych w modelu B2B2C lub B2B2B – np. z Autenti. Chcemy być dla nich partnerem wszędzie tam, gdzie nas potrzebują oferując usługi takie, jak właśnie podpisywanie dokumentów za pomocą e-podpisu, aby ograniczyć stosowanie dokumentów w formie fizycznej.

Udostępniając klientom tego typu usługi chcemy też wesprzeć ich w prowadzeniu ich biznesu w czasach pandemii. W ostatnim roku przykładowo upowszechniło się np. zdalne oglądanie mieszkań. Dlaczego zatem nie poprowadzić całej transakcji pozyskiwania kredytu hipotecznego online? Niezbędne jest do tego jednak zdalne potwierdzanie tożsamości i doskonały proces. Bank mógłby być w tym przypadku gwarantem pewności, że po drugiej stronie jest dokładnie ta osoba, z którą chcemy zawrzeć transakcję kupna nie tylko mieszkania, ale także auta lub dowolnego innego przedmiotu.

Zależy nam także na rozpowszechnianiu usług banku za pośrednictwem platform cyfrowych innych firm w modelu Bank-as-a-Service, czyli budowaniu nowych rozwiązań w oparciu o open API. W tym celu bank modularyzuje swoje usługi tak, aby były dostępne dla wielu potencjalnych partnerów. Uważamy też, że możliwe jest stworzenie nowych platform pozwalających dopasować się do oczekiwań użytkowników, oferujących przydatne i konkurencyjne usługi bez konieczności jej opuszczania.

Chcemy stać się partnerem i wsparciem dla działań prowadzonych przez naszych klientów w świecie online. Dlatego współpracujemy z firmami działającymi w e-commerce, ale także dostawcami komplementarnych usług. Widzimy, że zmienia się rola banków, które stają się partnerami technologicznymi w rozwoju działalności w sieci internet. Mamy wielu klientów, którzy wyrażają taką potrzebę. Chcemy zaoferować im usługi pochodzące od podmiotów zewnętrznych w modelu B2B2C lub B2B2B – np. z Autenti. Chcemy być dla nich partnerem wszędzie tam, gdzie nas potrzebują oferując usługi takie, jak właśnie podpisywanie dokumentów za pomocą e-podpisu, aby ograniczyć stosowanie dokumentów w formie fizycznej.

Natomiast w zakresie otwartej bankowości jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia wymiernych efektów. Wprowadzamy m.in. nową usługę, dzięki której klienci korzystający z kredytów w sklepach internetowych współpracujących z Bankiem BNP Paribas, mogą łatwo potwierdzić swoją tożsamość i zdolność kredytową za pomocą usługi AIS. Z rozwiązania mogą korzystać także klienci innych banków. Otwarta bankowość daje możliwość uproszczenia sposobu świadczenia różnych usług online. To także standaryzacja. Pozwala też na tworzenie nowych usług w oparciu o dane pozyskiwane od różnych instytucji. Pracujemy właśnie nad takimi usługami. Jest to jeden z naszych priorytetów.

Czy banki przyglądają się temu, co robią FinTechy?

Najciekawsze innowacje pojawiają się na styku sektora finansowego i innych branż. Dlatego szukamy innowacji spoza naszego sektora. Jeśli „odrywamy” naklejki rozwiązań branżowych widać, że można znaleźć dla nich zupełnie nowe zastosowania, jak choćby Booksy, które nie musi ograniczać się jedynie do branży beauty. Jak się okazało aplikacja znakomicie sprawdza się też w umawianiu spotkań w placówkach bankowych.

Prof. Piotr Płoszajski w czasie Forum Technologii Bankowych stwierdził, że banki powinny nauczyć się tworzyć Plemiona Klientów… W jaki sposób konkurują dziś ze sobą banki?

Zadowolony klient to ten, który korzysta z wielu, udostępnianych przez nas usług i nas poleca. I o to chodzi. Dlatego klienci są najważniejszym elementem budowania nowych produktów i usług. Testując rozwiązanie zastanawiamy się czy i jak wpłynie ono na komfort klientów. Działamy tak, aby dostarczyć realną wartość i wpływać pozytywnie na doświadczenia klienta.

Jaki jest więc klucz do Waszego sukcesu?

Przede wszystkim szeroka współpraca z ekspertami banku, nie tylko z różnych obszarów biznesu, ale przede wszystkim z – ważnych dla każdego wdrożenia – obszarów takich, jak IT i bezpieczeństwo, zakupy, Compliance czy dział prawny. To oni są największymi sprzymierzeńcami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w takiej organizacji, jak BNP Paribas Bank Polska. Co warto podkreślić, zespół innowacji może działać skutecznie tylko w szerokiej współpracy z innymi obszarami banku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *