CDOBranża ITPolecane tematy

Chcemy być liderem w zakresie wdrożeń chmurowych w Polsce

Executive ViewPoint

Z Mariuszem Chudym, dyrektorem zarządzającym Accenture w Polsce odpowiadającym za obszar Intelligent Cloud and Infrastructure oraz Pawłem Jakubikiem, członkiem zarządu Microsoft w Polsce, Cloud Lead rozmawiamy o tym, dlaczego rok 2020 jest rokiem chmury; znaczeniu powstania w Polsce regionu Azure; pozycji Accenture wśród dostawców usług cloud computing; korzyściach z wykorzystania chmury w poszczególnych sektorach; a także perspektywach rozwoju rynku cloud computingu w latach 2020–2021.

Chcemy być liderem w zakresie wdrożeń chmurowych w Polsce

Na świecie jesteśmy największym graczem na rynku chmury – zarówno publicznej, jak i hybrydowej. W Polsce ten rynek dopiero się „budzi”. Widzimy ten trend i dlatego zdecydowaliśmy się na wzmocnienie naszych usług w tym obszarze w Polsce. Budujemy m.in. Cloud Migration Factory. Chcemy mieć w Polsce ponad 500 ekspertów Cloud Computing. Obecnie mamy ok. 2000 ekspertów w dziedzinie nowych technologii, z czego ponad 100 to specjaliści Microsoft Azure. Zamierzamy szybko zbudować w Polsce ten rynek. Chcemy zostać liderem w zakresie wdrożeń chmurowych w Polsce!
Mariusz Chudy, dyrektor zarządzający Accenture w Polsce odpowiadający za obszar Intelligent Cloud and Infrastructure

Rok 2020 nazwaliście Państwo w Accenture rokiem chmury, dlaczego?

Mariusz Chudy (M.Ch.): Określiliśmy go tak jeszcze pod koniec roku 2019, ponieważ już wtedy widzieliśmy zwiększoną dynamikę i zainteresowanie po stronie naszych klientów w Polsce. Chmura na świecie ma kilkanaście lat, cały świat zachodni wszedł dawno na trajektorię wzrostową projektów związanych z migracją do cloud computingu. W Polsce już 10 lat temu podchodziliśmy do tego trendu pozytywnie, pomimo to większość firm wciąż pozostaje na niskim poziomie adopcji chmury. Naszym zdaniem, rok 2020 jest punktem zwrotnym. Zmienił się nasz sposób myślenia. Widzimy, że coraz więcej przedsiębiorstw albo realizuje, albo ma w planach realizację strategii cloud computingu. Do tego dochodzą duże, przełomowe inwestycje w Polsce– Google Cloud i Microsoft. Będziemy najbardziej wysuniętym na wschód punktem w Europie, jeśli chodzi o inwestycje tzw. hyperscalers. Firmy te, do których należy także Amazon Web Services, co miesiąc wydają ok. 2 mld USD na zwiększenie udostępnianych klientom mocy obliczeniowych. Moim zdaniem, wkrótce zaczniemy rozmawiać tylko o inwestycjach w chmurę publiczną. Trzeba też pamiętać, że dziś wiele rozwiązań jest albo dostępnych tylko z chmury, albo kupienie ich w wersji on-premise jest trudne. Aby szybciej dopasowywać się do zmieniającego się rynku, najbardziej optymalnym dziś rozwiązaniem jest chmura obliczeniowa.

Jakie znaczenie dla polskiego rynku będzie miało wspomniane stworzenie regionu Azure w Polsce? Czy przyspieszy wykorzystanie chmury w polskich przedsiębiorstwach?

Paweł Jakubik (P.J.): Dysponujemy różnego rodzaju badaniami i statystykami, które świadczą o tym, że budowa chmurowych megaplatform znacząco przyspiesza wykorzystanie chmury w danym regionie. W Australii szacuje się nawet, że dzięki temu PKB tego kraju jest co roku większe o ok. 0,4% ze względu na wyższe wskaźniki innowacji, cyfryzacji i adopcji chmury.

Takie analizy pokazują raczej perspektywę całego państwa, nie koncentrując się na poszczególnych organizacjach czy firmach. Choć w ich przypadku chmura znacząco skraca czas od momentu powstania konceptu do wprowadzenia go na rynek. Bazując na rozwiązaniach cloud computing, są one w stanie dużo szybciej wprowadzić nowe produkty i usługi niż ma to miejsce w świecie on-premise. Chmura przyspiesza także wykorzystanie sztucznej inteligencji w biznesie. Wraz z budową regionu w Polsce liczymy na popularyzację naszych nowych rozwiązań dostępnych w ramach Power Platform, czyli Power BI i Power Apps. Ostatnie z tych narzędzi składa się z predefiniowanych komponentów ułatwiających budowanie aplikacji. W Polsce np. w ciągu zaledwie 8 godzin stworzyliśmy aplikację do monitorowania stanu magazynowego, ważnych dla życia Polaków leków. Power Apps i Power BI to jedne z pierwszych narzędzi, do wykorzystania których biznes nie potrzebuje działu IT. Potrafi bowiem sam stworzyć rozwiązanie, składając je z gotowych „klocków”.

Jako Microsoft widzimy też, że dzięki inwestycjom w region Azure, bardzo szybko rośnie w danym kraju liczba deweloperów chmurowych. Myślę również, że nasza inwestycja przyspieszy migrację do chmury przedsiębiorstw z sektorów regulowanych, takich jak bankowość i finanse, energetyka, sektor paliwowy czy administracja. Decydując o lokalizacji naszej inwestycji, braliśmy pod uwagę jednak nie tylko zapotrzebowanie na te usługi Polski, ale także całego regionu – łącznie 11 krajów. Celem było ożywienie rynku chmurowego we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Chcemy być liderem w zakresie wdrożeń chmurowych w Polsce

Dysponujemy różnego rodzaju badaniami i statystykami, które świadczą o tym, że budowa chmurowych megaplatform znacząco przyspiesza wykorzystanie chmury w danym regionie. W Australii szacuje się nawet, że dzięki temu PKB tego kraju jest co roku większe o ok. 0,4% ze względu na wyższe wskaźniki innowacji, cyfryzacji i adopcji chmury. Takie analizy pokazują raczej perspektywę całego państwa, nie koncentrując się na poszczególnych organizacjach czy firmach. Choć w ich przypadku chmura znacząco skraca czas od momentu powstania konceptu do wprowadzenia go na rynek. Bazując na rozwiązaniach cloud computing, są one w stanie dużo szybciej wprowadzić nowe produkty i usługi niż ma to miejsce w świecie on-premise.
Paweł Jakubik, członek zarządu Microsoft w Polsce, Cloud Lead

Według ostatniego raportu IDC, Accenture jest liderem wśród dostawców usług cloud computing. Jakie największe, najciekawsze projekty zrealizowali Państwo na świecie?

M.Ch.: To, co najbardziej nas cieszy, to nie tylko wzmocnienie pozycji lidera, lecz także zwiększenie dystansu między nami a konkurencją w porównaniu z poprzednią edycją badania IDC. Wyróżniają nas kompetencje i ok. 30 tys. zrealizowanych projektów cyfrowej transformacji na bazie rozwiązań dostępnych w chmurze. Mamy też największy udział w rynku dostawców usług cloud computing, a przychody Accenture z tego tytułu przekraczają 10 mld USD rocznie.

Największe, zrealizowane przez nas projekty migracji do chmury Microsoft podzieliłbym na te związane z nowoczesnym środowiskiem pracy, cyfrową transformacją oraz wdrożenia systemów SAP w chmurze Microsoft Azure. Pierwsza grupa projektów polega na umożliwieniu pracy zdalnej oraz komunikacji za pomocą różnych kanałów. Największym projektem, zrealizowanym przez Accenture już w czasie pandemii, było wdrożenie Microsoft Teams w brytyjskim NHS (National Health Service). W 7 dni dostarczyliśmy do 16 tys. organizacji ponad 1,2 mln licencji. Projekt ten został zauważony przez wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii, ponieważ od tamtej pory cały czas korzystają z wideokonsultacji dotyczących swojego zdrowia.

W przypadku projektów związanych z cyfrową transformacją mamy dwa przykłady bardzo ciekawych wdrożeń. Oba dotyczą branży finansowej. Pierwszy projekt to wdrożenie przez naszą spółkę zależną Avanade chmury hybrydowej w MetLife. Firma ta połączyła własną infrastrukturę z Microsoft Azure. Po zakończeniu projektu MetLife zaoszczędził ponad 60% na kosztach przetwarzania danych. Drugi projekt dotyczył wdrożenia w chmurze Microsoft platformy brokerskiej na potrzeby udzielania kredytów hipotecznych w banku HSBC. Co ważne, w Microsoft Azure przetwarzane są także dane wrażliwe klientów, a mimo to bank HSBC pozytywnie przeszedł weryfikację brytyjskiego regulatora.

Wspieramy również migrację klientów SAP na platformę Microsoft Azure. Jednym z większych tego typu projektów było przeniesienie do chmury systemu ERP wykorzystywanego przez firmę Carlsberg wraz z 200 aplikacjami satelitarnymi. Accenture wspierał także Walmart w migracji 1500 serwerów i baz danych o wielkości 120 TB do Microsoft Azure. Projekt ten pokazał, że chmura publiczna pozwala na dużo łatwiejsze wyskalowanie całego środowiska IT. Walmart po migracji do cloud computingu zrezygnował z własnej infrastruktury.

Jako Microsoft widzimy, że dzięki inwestycjom w region Azure, bardzo szybko rośnie w danym kraju liczba deweloperów chmurowych. Myślę, że nasza inwestycja przyspieszy również migrację do chmury przedsiębiorstw z sektorów regulowanych, takich jak bankowość i finanse, energetyka, sektor paliwowy czy administracja. Decydując o lokalizacji naszej inwestycji, braliśmy pod uwagę jednak nie tylko zapotrzebowanie na te usługi Polski, ale także całego regionu – łącznie 11 krajów. Celem było ożywienie rynku chmurowego we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Paweł Jakubik

Jakie są najważniejsze korzyści z wykorzystania chmury w poszczególnych sektorach? Czy współpraca z Operatorem Chmury Krajowej szerzej otworzy drzwi dla usług cloud computing w sektorach regulowanych, takich jak bankowość?

P.J.: Dużo mówimy o zmianach, które obecnie – w zakresie stosowania usług chmurowych w bankowości – wprowadza Komisja Nadzoru Finansowego. KNF jest najbardziej dojrzała pod względem regulacji dotyczących cloud computingu, ale też i jednym z najbardziej restrykcyjnych regulatorów. Firmy działające w sektorze publicznym, takie jak bankowość, korzystając z chmury, muszą podchodzić bardzo poważnie do kwestii zapewnienia ochrony danych osobowych, czyli zgodności z RODO, ale także do bezpieczeństwa danych firmowych.

Widać w tym obszarze transformację poglądów regulatora tego rynku. Jeszcze 3 lata temu KNF zdecydowanie odrzucała możliwość wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje finansowe. Lecz już komunikaty z października 2017 roku i stycznia 2020 roku otworzyły szerzej te drzwi. Coraz bardziej otwarci na zmiany w umowach dopasowane do wymagających klientów rynku finansowego są również dostawcy chmury. Zapewne w ciągu kolejnego roku lub półtora opracujemy model dogodny dla obu stron. Mamy już wypracowane rozwiązania w zakresie nieograniczonej odpowiedzialności, jesteśmy też już bardzo blisko porozumienia co do kwestii podoutsourcingu, który – w polskich przepisach – jest zaszłością jeszcze z lat 90. XX wieku.

Zmienia się także polska administracja publiczna, powstaje m.in. rządowa chmura – Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa. Powstał też swego rodzaju chmurowy market place dla administracji samorządowej – ZUCH. Przygotowując ten serwis, Ministerstwo Cyfryzacji przeglądało najlepsze wzorce światowe zarówno pod względem regulacji, jak i podejścia do danych publicznych.

Największe, zrealizowane przez nas projekty migracji do chmury Microsoft podzieliłbym na te związane z nowoczesnym środowiskiem pracy, cyfrową transformacją oraz wdrożenia systemów SAP w chmurze Microsoft Azure. Pierwsza grupa projektów polega na umożliwieniu pracy zdalnej oraz komunikacji za pomocą różnych kanałów. Największym projektem, zrealizowanym przez Accenture już w czasie pandemii, było wdrożenie Microsoft Teams w brytyjskim NHS (National Health Service). W 7 dni dostarczyliśmy do 16 tys. organizacji ponad 1,2 mln licencji. Projekt ten został zauważony przez wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii, ponieważ od tamtej pory cały czas korzystają z wideokonsultacji dotyczących swojego zdrowia.
Mariusz Chudy

Co – patrząc na to z perspektywy zrealizowanych przez Accenture projektów – daje wykorzystanie chmury obliczeniowej? Dlaczego firmy miałyby migrować do niej?

M.Ch.: Kiedy mówimy o rozwoju biznesu, musimy myśleć o chmurze obliczeniowej. Nie ma bezpieczniejszych rozwiązań, choćby ze względu na wielkość wydatków ponoszonych na rozwój tych narzędzi przez hyperscalers. Jeśli zaś chodzi o powody migracji do chmury, to można wymienić korzyści finansowe i jakościowe. W przypadku tych pierwszych mówimy np. o obniżce kosztów funkcjonowania infrastruktury IT w porównaniu z rozwiązaniami on-premise. Kluczowe w tego typu projektach jest jednak właściwe podejście. Trzeba mieć strategię chmurową i wiedzieć, jakie technologie powinny być przeniesione do chmury i dlaczego. Bez policzenia TCO często spotykam się bowiem z komentarzami, że chmura jest droższa. Tymczasem bezpośrednie porównywanie rozwiązań cloud computing i on-premise może prowadzić do błędnych wniosków.

Rozwiązania dostępne w chmurze to również potencjalne źródło nowego biznesu, na przykład dodatkowe przychody z transakcji online w branży handlu detalicznego. Większość sieci handlowych musiała przejść do e-commerce, a dużo łatwiej jest budować i skalować tego typu narzędzia w chmurze. Jeśli chodzi o korzyści jakościowe, to dla firm ważne jest także obniżenie współczynnika Time-to-Market, a dziś to mikroserwisy, kontenery i chmura pozwalają na roll-outy nawet w trybie godzinowym. Inną korzyścią jakościową jest to, że chmura wyzwala innowacyjność opartą na narzędziach Artificial Intelligence i Big Data.

Jaka jest perspektywa rozwoju rynku cloud computing na lata 2020–2021?

M.Ch.: Rok 2020 to renesans chmury i zapoznanie się na nowo przez polskie firmy i instytucje publiczne z wszystkimi korzyściami, które może dać chmura obliczeniowa. Mamy bardzo dużą szansę wyedukowania rynku w zakresie rozwiązań Cloud Native. Widzimy, że w obecnej sytuacji migracja do chmury przyspieszyła. Z dnia na dzień zaczęliśmy wykorzystywać rozwiązania cloud computing, ale to dopiero początek. Zaczynamy poznawać bardziej zaawansowane jej zastosowania. Z kolei rok 2021 będzie już rokiem projektów transformacji chmurowych, kiedy będziemy doganiać bardziej zaawansowane w tym zakresie kraje. Z jednej strony firmy będą musiały oszczędzać, a najlepszym na to sposobem jest wykorzystanie rozwiązań cloud computing, a z drugiej – zmieniać sposób i paradygmat prowadzenia biznesu. Przeniosą się do świata cyfrowego. Do tego dochodzą inwestycje w edukację, a następnie ośrodki przetwarzania danych przez największych dostawców rozwiązań chmurowych, takich jak Microsoft. To również przyspieszy adopcję chmury w Polsce.

Na czym polega strategiczne partnerstwo Accenture i Microsoft?

P.J.: Accenture przez lata zbudował pozycję globalnego integratora w zakresie usług cloud computing. W przypadku technologii Microsoft oferuje je dedykowana spółka Avanade. Accenture realizuje dziś najciekawsze i największe projekty w skali świata. Przykładem jest – wspomniane przez Mariusza – wdrożenie 1,2 mln licencji Microsoft Teams w brytyjskim National Health Service, ale jest to także Poczta Włoska, która przeniosła się z infrastruktury on-premise do Microsoft Azure. Accenture ma dostęp do ogromnych zasobów specjalistów chmurowych, jako firma ma też stosowne procedury i polityki Governance. Zapewniają jakość nowoczesnej korporacji doradczej. Firma ta realizuje również duże projekty w bankowości i energetyce. Dlatego też Accenture traktujemy priorytetowo w obszarze naszej inwestycji w budowę regionu Microsoft Azure w Polsce.

Do tej pory Accenture – przynajmniej w Polsce – nie było jednak widoczne na rynku cloud computingu…

M.Ch.: Na świecie jesteśmy największym graczem na rynku chmury – zarówno publicznej, jak i hybrydowej. W Polsce ten rynek dopiero się „budzi”. Widzimy ten trend i dlatego zdecydowaliśmy się na wzmocnienie naszych usług w tym obszarze w Polsce. Budujemy m.in. Cloud Migration Factory. Chcemy mieć w Polsce ponad 500 ekspertów Cloud Computing. Obecnie mamy ok. 2000 ekspertów w dziedzinie nowych technologii, z czego ponad 100 to specjaliści Microsoft Azure. Zamierzamy szybko zbudować w Polsce ten rynek. Chcemy zostać liderem w zakresie wdrożeń chmurowych w Polsce!

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2020. Zamów poniżej:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2020

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *