Rynek

Zakończyły się konsultacje w sprawie KSeF – co udało się ustalić?

Dobiegły końca konsultacje Ministerstwa Finansów z przedsiębiorcami w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Podczas spotkań przedyskutowano kluczowe aspekty związane z wprowadzeniem systemu i jego funkcjami. Co udało się ustalić?

Zakończyły się konsultacje w sprawie KSeF – co udało się ustalić?

Przypomnijmy, że KSeF pierwotnie miał być obowiązkowy od lipca 2024 roku. Zostanie jednak wdrożony w późniejszym terminie. Zakończenie prac legislacyjnych planowane jest do końca czerwca bieżącego roku, a start obligatoryjnego KSeF najwcześniej na 1 stycznia 2025 roku. Decyzja o przesunięciu terminu została podjęta po uwzględnieniu opinii przedsiębiorców oraz diagnozie błędów w systemie.

Aby możliwie najlepiej odpowiedzieć na potrzeby przyszłych użytkowników programu, Ministerstwo Finansów zorganizowało konsultacje na temat KSeF z przedstawicielami różnych branż. W trakcie spotkań omówiono szereg istotnych kwestii związanych z systemem.

Jednym z tematów dyskusji był obowiązek stosowania identyfikatora płatności. Pomimo zgłaszanych postulatów o zmianie, stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii pozostało niezmienne i wspomniane identyfikatory zostaną w KSeF w dotychczasowej formie. Istotną rolę odegrało również omówienie kwestii ewentualnych kar za niewdrożenie przepisów oraz propozycje przesunięcia terminu obowiązkowego stosowania identyfikatora płatności.

“Małych podatników martwią dodatkowe zadania, takie jak przepisywanie numeru KSeF do tytułu przelewu w aplikacji bankowej. W praktyce, korzystanie z tych przepisów nie powinno zwiększyć obciążenia pracą, ponieważ numer KSeF będzie widoczny na wizualizacji dokumentu, ułatwiając jego umieszczenie w tytule przelewu. Istnieje jednak obawa, że wprowadzenie identyfikatora płatności może prowadzić do większej liczby błędów związanych z jego długością, szczególnie gdy kod będzie miał 35 znaków” – komentuje Michał Sosnowski, ekspert ds. KSeF Exorigo-Upos, który brał udział w konsultacjach. “Przedsiębiorcy zgłaszali również obawy, czy poniesione nakłady przyniosą faktyczne korzyści. Obowiązkowy numer KSeF w tytule przelewu nie pokryje wszystkich płatności, np. US w ten sposób nie dowie się o opłaceniu wszystkich faktur, jak również podatnicy i tak będą musieli przekazywać biznesową informację, której numer KSeF nie realizuje, w tym np. płatności częściowe, kompensaty, płatności za odsetki itd.” – dodaje.

Przedstawiciele branży faktoringowej zgłaszali uwagi dotyczące dostępu do danych w KSeF oraz zauważali problemy związane z fałszywymi fakturami i oszustwami. Branża postulowała ponadto o dostęp do faktur w KSeF, nawet gdy faktor nie jest wskazany. Ministerstwo Finansów nie przewiduje jednak udostępniania tych danych stronom trzecim, twierdząc, że decyzje w tej sprawie należą do wystawcy faktury. W planach jest wprowadzenie zmian w dostępie anonimowym poprzez stosowanie QR kodów lub skrótów kryptograficznych plików XML.

Konsultacje dotyczyły również branży paliwowej, gdzie kluczowym wyzwaniem jest obsługa klienta na stacji benzynowej, w tym zagadnienia związane z czasem procesowania faktur oraz dostępnością systemu KSeF. Obecnie popularną praktyką na stacjach jest stosowanie faktur fiskalnych, które zgodnie z planem powinny zostać wycofane wraz z początkiem 2025 roku, ale termin prawdopodobnie zostanie przesunięty w związku z odwołaniem obowiązkowego KSeF od lipca 2024. Postulowano więc możliwość drukowania faktur VAT na drukarce fiskalnej jako wydruków niefiskalnych.

Dodatkowo, pojawiały się głosy dotyczące potrzeby rozróżnienia faktur B2B i B2C oraz zapewnienia swobody w określaniu daty wystawienia faktury zgodnie z umową między kontrahentami. Zaproponowano też, aby nie rezygnować z not korygujących i umożliwić poprawienie drobnych błędów niezwiązanymi z podatkami w formie noty, zamiast wymagać wprowadzenia zmian poprzez faktury korygujące.

“Wspólna potrzeba to jasne wytyczne dotyczące rozróżnienia faktur B2B od B2C dla podatników lub systemu podatkowego. Również często poruszany jest temat terminów płatności, które muszą być zgodne z umową między kontrahentami, ale zależą od daty dostarczenia faktury, a ta jest warunkowana wystawieniem w KSeF, na co sprzedawca nie ma wpływu. W związku z tym proponuje się większą swobodę w określaniu daty wystawienia faktury i warunków płatności. Pojawiły się także kwestie umieszczania dodatkowych danych poza schematem e-faktury, np. załączników, co jest potrzebne ze względu na różne regulacje branżowe” – wskazuje Michał Sosnowski.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów kontynuują dialog z przedstawicielami różnych sektorów gospodarki i  zapowiadają szeroką akcję szkoleniową. Od kwietnia do maja br. w każdym z 400 urzędów skarbowych w Polsce przedsiębiorcy będą mogli uczestniczyć w praktycznych warsztatach z wykorzystania darmowego oprogramowania, takiego jak Aplikacja Podatnika i e-mikrofirma. Ponadto, firmy będą miały możliwość skorzystania z infolinii wsparcia. Resort planuje także wydać „Podręcznik KSeF”.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *