Executive ViewPointBranża ITBiznesPolecane tematy

Chcemy wrócić do wartości, które przyświecały nam na początku działalności

Executive Viewpoint

Z Pawłem Prasuła, prezesem zarządu EIP sp. z o.o., rozmawiamy o przekształceniu firmy w spółkę akcyjną i związanych z tym planach; nowej strukturze EIP; konsolidacji wszystkich spółek Grupy EIP; redefinicji strategii, misji i celów; dobrych – wbrew koniunkturze, zwłaszcza na rynku publicznym – wynikach finansowych w roku 2017; a także o działalności w ramach Fundacji Charytatywnej.

Chcemy wrócić do wartości, które przyświecały nam na początku działalności

Konsolidacja Grupy EIP miała na celu przygotowanie nas do przekształcenia EIP ze Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną. Pomogła nam także zakomunikować, że mamy dziś jedną strukturę, strategię i właściciela. W ramach konsolidacji wszystkie spółki zależne stały się w 100% własnością spółki matki – EIP, w której ja z kolei posiadam wszystkie udziały. Ta zmiana kapitałowa pokazuje przyszłym akcjonariuszom, że wszystko, co jest związane z IT znajduje się w jednym miejscu i docelowo zostanie przekazane do spółki akcyjnej, a potem do jej nowych akcjonariuszy.

W roku 2017 dokonano konsolidacji wszystkich spółek Grupy EIP. Poza samym EIP objęła ona także Medsar, Telsar, Cetec i MAIN. Dlaczego się na nią Państwo zdecydowali?

Zabieg ten miał na celu przygotowanie nas do przekształcenia się ze sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Konsolidacja pomogła nam także zakomunikować, że mamy dziś jedną strukturę, strategię i właściciela. W ramach konsolidacji wszystkie spółki zależne stały się w 100% własnością spółki matki – EIP, w której ja z kolei mam wszystkie udziały. Ta zmiana kapitałowa pokazuje przyszłym akcjonariuszom, że wszystko, co jest związane z IT, znajduje się w jednym miejscu i docelowo zostanie przekazane do spółki akcyjnej, a potem do jej nowych akcjonariuszy. Teraz czekamy już tylko na wpis do KRS o przekształceniu w EIP SA.

Przygotowanie do przekształcenia w spółkę akcyjną – które zabrało nam blisko rok – wymagało od nas wielu kosztownych inwestycji. Dotyczyły m.in. ujednolicenia stosowanych systemów IT. Obecnie każda ze spółek Grupy korzysta z tego samego systemu ERP i CRM. Jednocześnie wprowadzamy spójną strategię, zachowując dotychczasowe marki. Chcemy również wystandaryzować procesy we wszystkich spółkach, wprowadzić jednolity sposób zarządzania przez wartości dla Grupy EIP.

Jednym z elementów konsolidacji było także powstanie grupy zarządczej…

Składa się ona z ok. 10 osób. Po siedmiu latach prowadzenia firmy, chciałbym, aby także pracownicy, którzy rozwijali spółkę, mogli podejmować decyzję. Abyśmy wspólnie wypracowywali strategię rozwoju. W ciągu tych 7 lat – niewielką liczbą osób – osiągnęliśmy bardzo dużo. Trzeba jednak przyznać, że tak ogromne tempo wzrostu spowodowało, że żyliśmy w ciągłym biegu. Na tyle, że niewystarczająco angażowaliśmy się nawet w świętowanie sukcesów! Nie było też czasu na opracowanie długofalowej strategii i celów okołobiznesowych. Uznaliśmy więc, że warto się zatrzymać i wrócić do wartości, które przyświecały nam na początku. Ponownie ustalić priorytety. Ocenić to, co nie jest wartościowe i burzy strukturę. Te elementy trzeba wyeliminować. Dzięki temu nie będziemy tracić głównego celu.

Gdy małą grupą co roku osiąga się kilkunasto – czy kilkudziesięcioprocentowy wzrost, to siłą rzeczy zaciera się misja, która dla nas jest bardzo istotna. W roku 2017 – mimo właściwie całkowitego braku zamówień na rynku publicznym – osiągnęliśmy ponad 16-proc. wzrost przychodów. To duży sukces, którym chcemy się dzielić. Chcielibyśmy m.in. wykorzystać go do wspierania rozwoju pracowników i zaoferowania im odpowiedniej przestrzeni – komfortowej i inspirującej. Już teraz rozbudowujemy biuro w Białymstoku i planujemy otwarcie kolejnych oddziałów. W Warszawie zaś adaptujemy na ten cel kamienicę z roku 1934. Planujemy się wprowadzić do niej we wrześniu 2018 roku. Zdecydowaliśmy też, że zamiast recepcji będziemy mieli na parterze kawiarnię otwartą dla wszystkich. Pochodzące z niej przychody przeznaczymy na pomoc dzieciom.

W jaki sposób EIP chce zaangażować się w pomoc dzieciom?

W listopadzie 2017 roku przejęliśmy Fundację Charytatywni, której partnerem jest zakon Dominikanów. Fundacja wykupuje m.in. codziennie ciepły posiłek dzieciom z Warszawy, Łomianek, Babic Starych, Koczarg, Łodzi, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Jarosławia, Hermanic, Rzeszowa i Skoczowa. Organizuje także wyjazdy, warsztaty, ferie w mieście, pomoc żywnościową na święta, wyprawki szkolne. Jej przedstawiciele zapewniają też pomoc lekarską i psychologiczną, stypendia sportowe, a działający w Fundacji wolontariusze udzielają korepetycji.

Czy przekształcenie EIP w spółkę akcyjną ma związek z planami wejścia na giełdę?

Jest to na pewno krok w tym kierunku, ale nie wiemy jeszcze, kiedy dokonamy debiutu. Utworzona grupa zarządcza zdecyduje, czy jest obecnie dobry moment do wejścia na GPW i czy mamy pomysł na wykorzystanie środków pozyskanych z rynku publicznego. Odpowiedzi na te pytania powinny wynikać z naszej strategii.

Otrzymaliśmy już jednak wsparcie w ramach – zarządzanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – funduszu 4 Stock. To narzędzie ułatwiające dostęp do rynków kapitałowych, m.in. poprzez sfinansowanie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania środków z rynków, takich jak: Giełda Papierów Wartościowych, New Connect, rynek obligacji Catalyst i na zagranicznych rynkach regulowanych. Grant z PARP otrzymaliśmy dzięki opracowanej strategii rozwoju biznesu.

Do marca 2018 roku musimy zdecydować, czy go weźmiemy. Wymogiem jest debiut na GPW w roku 2019. Tymczasem wcześniej zamierzamy doprowadzić m.in. do ujednolicenia procesów we wszystkich spółkach Grupy EIP. Chcemy być naprawdę gotowi na wejście na parkiet główny Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Wspomina Pan o nowej strategii. Na czym ona polega?

W Polsce nie jesteśmy w stanie generować kilkusetmilionowych obrotów wyłącznie na rynku komercyjnym. Z dobrze przygotowaną ofertą można jednak wejść i odnieść sukces na rynkach międzynarodowych. Dlatego pozyskujemy nowych, zagranicznych partnerów – zarówno technologicznych, jak i klientów. Zespoły Grupy EIP obsługują już np. oddziały naszych klientów w innych krajach. Jest też trzecia grupa partnerów. Są to firmy, dzięki którym będziemy mogli wejść na rynki międzynarodowe. Jednym z nich jest wiodąca na świecie agencja nieruchomości komercyjnych. Wspólnie chcemy zaoferować produkty dedykowane branży Real Estate. Będziemy też oferować wsparcie przy projektach związanych z budową nowoczesnych powierzchni biurowych i projektów typu Workplace Innovation.

Niedawno dokonano zmiany struktury EIP, powstały nowe departamenty…

Mamy teraz pięć departamentów, którymi zarządzają tzw. grupy biznesowe. Również w te sposób poszerzamy grono kluczowych osób, które mają większy wpływ na rozwój EIP i jej strategii. Jednym z nowych departamentów jest Business Software, w którym znajdują się programiści i konsultanci, a także zespoły odpowiedzialne za wdrożenia systemów Microsoft Dynamics NAV i Microsoft Dynamics CRM oraz rozwiązań Business Intelligence, e-commerce, Salesforce i LS Retail. Kolejne działy to: Professional IT Services – znajdują się tam inżynierowie, Presales, dział techniczny i usług Managed Services; połączony dział Marketing & Sales; HR – odpowiedzialny za employer branding i rekrutację oraz dział księgowości i administracji.

Szczególnie ważne było połączenie marketingu i sprzedaży. Dzisiejsza gospodarka jest coraz bardziej zorientowana na konsumenta. W tworzeniu strategii biznesu silnie uczestniczy więc marketing. Wzrost gospodarki konsumenckiej – napędzany przejściem na cyfrowy biznes – zmienia sposób, w jaki organizacje muszą działać. Widzimy te zmiany u naszych klientów. Wdrażamy je w ramach Grupy EIP. Wiele kluczowych działań opieramy na dziale marketingu. Dzięki temu budujemy w EIP i u klientów procesy, które usprawniają sprzedaż.

Nowe działy powstały w samym EIP. Jednak przy różnego typu projektach chcemy współpracować w obrębie całej Grupy. Jednym z takich obszarów jest logistyka i dystrybucja. Nie ograniczamy się jednak do firm transportowych, tylko raczej do modelu biznesu. Dziś, nawet jeśli jest to zakład produkcyjny, to aż 70% jej działalności stanowić może już sprzedaż i logistyka. W tym sektorze mamy nie tylko ogromną wiedzę, lecz także szybkie do wdrożenia rozwiązania, oparte na najlepszych produktach, własnych i partnerów. Innym obszarem współpracy są projekty z zakresu bezpieczeństwa. W tym przypadku korzystamy ze wsparcia spółki Telsar.

Jakie wartości przyświecają EIP?

Zawsze ważna była dla nas atmosfera, zaufanie do zespołu i przedsiębiorczość, którą każdy mógł rozwijać. Staraliśmy się pomagać pracownikom w uwierzeniu w siebie, wspierać ich w rozwoju. Wierzę, że to właśnie te wartości pozwoliły nam się tak szybko rozwijać. Celem na rok 2018 jest jeszcze większe przyłożenie do nich wagi. Braliśmy to pod uwagę, pracując nad nową strategią. Pracownicy również oczekiwali jasnej wizji rozwoju firmy. Przekształcenie w spółkę akcyjną to nie tylko nowe narzędzia działania dla nich, ale także możliwość zakupu w przyszłości akcji firmy. Przekształcenie w spółkę akcyjną to nie tylko nowe narzędzia działania dla nich, ale także możliwość zakupu w przyszłości akcji firmy.

Wspomniał Pan o wadze, jaką przykładają Państwo do „atmosfery pracy, zaufania do zespołu i przedsiębiorczości, którą każdy może wnosić”. Na ile ważne w strategii EIP są elementy miękkie?

Są bardzo ważne. Często rozmawiamy o tym, co daje nam biznes, dlaczego chcemy tu pracować. Efektem takich rozmów jest redefinicja misji i celów. Planujemy też inwestycje w szkolenia, które będą kształcić zatrudnionych u nas programistów i konsultantów. Zamierzamy stworzyć pracownikom możliwości jak najlepszego rozwoju w obrębie firmy, również przenoszenia się pomiędzy działami. Celem jest zapobieganie rotacji pracowników, ale także podnoszenie jakości naszych usług. Chcemy stworzyć szansę rozwoju w IT studentom i osobom, które chcą się przekwalifikować, pozyskać nową, specjalistyczną wiedzę. Będziemy dzielić się z nimi doświadczeniami, które zdobyliśmy przez lata we współpracy z międzynarodowymi firmami. Na rynku nie ma tej wiedzy. Stąd właśnie pomysł na centrum szkoleniowe. Planujemy otworzyć je w roku 2019 wspólnie z jednym z vendorów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *