RynekZmiany kadrowe

Cisco Kraków rozpoczęło 10. rok działalności z nowym dyrektorem Cisco Global Services Center

Został nim Jacek Przybylski, Senior Director, Cisco Customer Experience Centers EMEAR, który przejął funkcję Cisco Kraków Site Lead od Ramona Tancinco, pełniącego to stanowisko przez ostatnie 5 lat.

Cisco Kraków rozpoczęło 10. rok działalności z nowym dyrektorem Cisco Global Services Center

Jako nowy szef placówki, Jacek Przybylski będzie nadzorował działalność całego oddziału w Krakowie we wszystkich grupach funkcjonalnych. Będzie również reprezentował Cisco Kraków na zewnątrz i wewnątrz firmy. Przypomnijmy, że krakowski oddział firmy świadczy usługi zarówno techniczne, jak i biznesowe na rzecz klientów, partnerów i pracowników Cisco w wielu grupach funkcjonalnych, w tym Customer Experience, Finance i Operations. Obecnie w Cisco Kraków pracuje – w hybrydowym modelu pracy – około 2200 osób.

Z kolei Ramon Tancinco, od którego Jacek Przybylski przejął funkcję Cisco Kraków Site Lead, awansował niedawno na stanowisko dyrektora Cisco Digital Enterprise Services (IT) w regionie EMEAR. Jak informują przedstawiciele firmy, pozostanie on w Krakowie i nadal zasiadał będzie w zarządzie krakowskiego oddziału.

Nowy lider krakowskiego oddziału

Jacek Przybylski dołączył do Cisco w sierpniu 2021 roku, przechodząc z firmy Atos, gdzie przez 16 lat pełnił różne stanowiska, zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym. Posiada ogromne doświadczenie zdobyte w obszarze usług IT i inżynierii. Ukończył Politechnikę Bydgoską na kierunku Telekomunikacja, a następnie uzyskał certyfikat Gold for Manager Program w HEC School of Business w Paryżu.

„Moje priorytety dla Cisco w Krakowie skupiają się na trzech obszarach: kontynuacja rozwoju tej lokalizacji, nie tylko pod względem wielkości zatrudnienia, ale przede wszystkim pod względem dojrzałości naszych zespołów i dojrzałości kompetencyjnej; przesunięcie Cisco Kraków jeszcze wyżej w łańcuchu wartości poprzez dodanie nowych kompetencji i wyspecjalizowanych funkcji strategicznych dla Cisco, również w zaawansowanych obszarach inżynierii, a także pielęgnowanie unikalnej kultury Cisco Kraków, polegającej na inkluzywności, różnorodności i działaniu na rzecz lokalnej społeczności” – skomentował Jacek Przybylski, nowy szef Cisco Kraków.

Przeczytaj również
Cisco wycofuje się z Rosji i Białorusi

Cyberbezpieczeństwo, rozwój oprogramowania oraz innowacje to – jak podkreślają przedstawiciele spółki – w krakowskim oddziale Cisco obszary kluczowe. “Naszym celem jest nie tylko rozwijanie się zgodnie z kierunkiem transformacji Cisco, ale także bycie na jej czele. Na terenie naszego kampusu znajduje się jedyne w regionie EMEAR Centrum Operacji Bezpieczeństwa Cisco (Security Operations Center – SOC) oraz zespół 300 specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem cyfrowym. Niedawno staliśmy się również centrum dla akwizycji Cisco, takich jak AppDynamics i ThousandEyes, zapewniając wsparcie inżynierii oprogramowania dla naszych klientów w całym regionie EMEAR, pomagając im działać we współczesnym środowisku IT skoncentrowanym na aplikacjach. Posiadamy także 20 patentów opracowanych przez naszych inżynierów w Krakowie, które albo już są, albo wkrótce zostaną wdrożone w naszych produktach i usługach” – dodał Jacek Przybylski.

Największe centrum Cisco Customer Experience w Europie

Warto wspomnieć jeszcze, że ponad 70% wszystkich pracowników Cisco Kraków należy do organizacji Customer Experience (CX) & Operations, co czyni Kraków największym centrum Customer Experience dla Cisco w regionie EMEAR. Zespół Customer Experience pomaga klientom Cisco zmaksymalizować wartość biznesową wykorzystywanej przez nich technologii, koncentrując się na kilku kluczowych obszarach:

  • Wsparcie techniczne dostarczane przez światowej klasy ekspertów i oparte na wiedzy zgromadzonej podczas rozwiązywania milionów problemów technicznych na całym świecie każdego roku.
  • Proaktywne zarządzanie, monitorowanie, optymalizacja i ochrona środowisk IT w celu skrócenia czasu uzyskania korzyści.
  • Zaangażowanie ekspertów w zakresie nowych technologii, od strategii i projektu po wdrożenie, przy minimalizacji ryzyka.
Przeczytaj również
Europejski rynek fintech awangardą w skali globalnej
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *