PracaCIOPolecane tematy

Co drugi pracownik działu IT zarabia więcej niż 6 tys. zł miesięcznie

Najlepiej opłacaną grupą specjalistów zatrudnionych w działach IT są architekci systemów oraz kierownicy projektów IT. Wynagrodzenia wyższe od przeciętnej otrzymują też specjaliści IT zatrudnieni w firmach z sektora ubezpieczeń i bankowości. Ogółem, jedna na cztery osoby zatrudnione w działach IT zarabia miesięcznie ponad 9 tys. zł brutto.

Co drugi pracownik działu IT zarabia więcej niż 6 tys. zł miesięcznie

Z analiz firmy Sedlak & Sedlak wynika, że mediana wynagrodzeń w działach IT w 2016 roku wyniosła 6 tys. zł. brutto miesięcznie. Co czwarta osoba (25 proc.) pracująca w dziale IT zarabia miesięcznie mniej niż 4 tys. zł brutto. Podobny odsetek zarabia co najmniej 9 tys. zł brutto. W skali kraju mediana wynagrodzeń szeregowych pracowników działów IT wynosi 3,5 tys. zł brutto miesięcznie. Co czwarty pracownik zatrudniony na takim stanowisku zarabia miesięcznie ponad 4,9 tys. zł. W przypadku stanowisk specjalistycznych i kierowniczych mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto wynosi odpowiednio: 5,9 tys. zł oraz 9,6 tys. zł.

Mediana całkowitych wynagrodzeń dyrektorów działów IT wyniosła w 2016 roku niemal 16,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Jeden na czterech pracowników zatrudnionych na stanowisku specjalisty IT otrzymuje miesięczne wynagrodzenie rzędu 8,1 tys. zł brutto. Co czwarty kierownik IT zarabia powyżej 13 tys. zł brutto. Z kolei mediana całkowitych wynagrodzeń dyrektorów działów IT wyniosła w 2016 roku niemal 16,5 tys. zł brutto miesięcznie. Badanie firmy Sedlak & Sedlak pokazuje, że 25 proc. CIO zarabia miesięcznie mniej niż 11,5 tys. zł brutto. Podobny odsetek otrzymuje zaś miesięczne wynagrodzenie w wysokości co najmniej 22 tys. zł. brutto.

Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika też, że spośród osób pracujących w działach IT w 2016 najwyższe zarobki osiągały osoby zatrudnione w Warszawie. Przeciętna wartość ich wynagrodzeń była wyższa o ponad 1,7 tys. wyższa od mediany dla całego kraju. Wynagrodzenie brutto wyższe od wartości środkowej osiągają też pracownicy działów IT we Wrocławiu (7,2 tys. zł), Krakowie (7 tys. zł) i Gdańsku (6,5 tys. zł). Najniższe średnie, miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto otrzymują pracownicy działów IT ze Szczecina (5,2 tys. zł) i Lublina (5 tys. zł).

Najgorzej opłacani są pracownicy działów IT w sektorów: nauki i szkolnictwa, administracji publicznej oraz kultury i sztuki.

Najlepiej opłacani są pracownicy działów IT zatrudnieni w firmach z sektora ubezpieczeń i bankowości. W ich przypadku mediana miesięcznego wynagrodzenia sięga 8 tys. zł brutto. Nieco mniej, ale lepiej od średniej zarabiają osoby zatrudnione w działach IT przedsiębiorstw działających w branżach: usług dla biznesu, telekomunikacyjnej oraz produkcji przemysłowej. Najgorzej opłacani są pracownicy działów IT w sektorów: nauki i szkolnictwa, administracji publicznej oraz kultury i sztuki. Mediana ich wynagrodzeń brutto wyniosła w 2016 roku odpowiednio ok.: 4,2 tys. zł, 3,9 tys. zł oraz 3,5 tys. zł.

W 2016 roku najwyżej opłacanym stanowiskiem z grupy stanowisk z działów IT był architekt (projektant) systemów IT oraz kierownik projektów IT. Mediana płac osób pracujących na takich stanowiskach wyniosła odpowiednio: 11 tys. zł brutto i 10 tys. zł brutto miesięcznie. Administratorzy baz danych w zeszłym roku zarobili każdego miesiąca przeciętnie 7,1 tys. zł brutto. Z kolei mediana wynagrodzeń brutto dla programistów C/C++ oraz programistów .Net wyniosła odpowiednio: 6,6 tys. zł oraz 6,2 tys. zł. Na wynagrodzenie niższe od przeciętnej pensji w dziale IT mogą liczyć natomiast m.in.: administratorzy systemów IT, testerzy oprogramowania oraz programiści PHP i graficy.

Pracownicy działów IT w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiali przeciętnie o 2,5 tys. zł brutto więcej niż osoby pracujące na analogicznych stanowiskach w organizacjach z większościowym kapitałem polskim.

Podsumowanie wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak dla pracowników działów IT jest dostępne na stronie:
http://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-w-dzialach-it-w-2016-roku

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *