ProgramowaniePolecane tematy

4 mity o rozwiązaniach tworzonych w HTML5

Zwiększone zapotrzebowanie na lepszą obsługę multimediów, wydajniejszy język skryptowy, czy lepszą komunikację przeglądarki z usługami po stronie serwera spowodowały, że dostawcy przeglądarek zaczęli implementować wybrane elementy specyfikacji HTML5. Dziś HTML5 można już uznać za standard powszechny i perspektywiczny, choć wokół tej – stosunkowo młodej technologii – narosło wiele mitów.

4 mity o rozwiązaniach tworzonych w HTML5

Mit 1. Nie możemy wykorzystać HTML5 w naszym nowym projekcie – musimy poczekać do zakończenia prac nad specyfikacją.

HTML5 jest obecny w Internecie już od wielu lat. Serwisy takie jak amazon.com, czy drive.google.com intensywnie korzystają z jego funkcjonalności. Jednocześnie większość mechanizmów wprowadzanych przez HTML5 jest już od lat wspierana przez najważniejsze przeglądarki. Dla projektów webowych dostępnych publicznie najlepiej sprawdzić oczekiwaną bazę użytkowników i skorzystać ze statystyk wykorzystywanych przeglądarek. Jeżeli znacząca większość korzysta z Firefox, Google Chrome, Safari, IE od wersji 9, to możemy skorzystać z mechanizmów HTML5. Oczywiście, jeżeli realizujemy projekt mający działać w korporacyjnym intranecie – a jedyną słuszną przeglądarką wykorzystywaną w firmie jest Internet Explorer 7 – musimy opierać się na HTML 4.

Mit 2. HTML5 jest wolny.

Pojęcie wydajności jest względne i zależy punktu odniesienia, ale nie ulega wątpliwości, że pierwsze interpretery JavaScript były mało wydajne, co uniemożliwiało programowanie bardziej złożonej logiki. Rozwój przeglądarek spowodował jednak, że kod JavaScript jest obecnie wykonywany naprawdę szybko. W efekcie przybywa aplikacji posiadających bardzo rozbudowaną logikę biznesową zaimplementowaną właśnie w JavaScript.

Mit 3. Aplikacje zbudowane HTML5 są jednowątkowe.

HTML5 rozwiązuje problem jednowątkowości poprzez umożliwienie tworzenia tzw. WebWorker’ów, czyli dodatkowych wątków, które umożliwiają procesowanie danych równolegle względem głównego wątku strony. Mechanizm ten posiada pewne ograniczenia (brak możliwości współdzielenia pamięci), jednak odpowiednie jego stosowanie umożliwia całkowite wyeliminowanie problemów z „zawieszaniem się” aplikacji webowej.

Mit 4. HTML5 jest językiem programowania.

HTML i jego 5 wersja to język znaczników służący do definiowania struktury dokumentu lub danych. Jest to język deklaratywny. Za jego pomocą możemy zbudować np. dokument strony WWW, posiadający określoną strukturę, format i wygląd, zawierający również hiperlinki do innych dokumentów. Nie możemy jednak tworzyć programów, serwisów WWW czy aplikacji mobilnych tylko w oparciu o HTML. W ramach tego języka możliwe jest jednak stosowanie m.in. języka stylów CSS (pozwalającego na sprawne sterowanie wyglądem dokumentu) oraz języka programowania JavaScript. To właśnie JavaScript pozwala na budowanie w warstwie przeglądarki prawdziwie interaktywnych aplikacji. JavaScript przeszedł długą drogę od prostego skryptu i obecnie jest zaawansowanym językiem pozwalającym na tworzenie zaawansowanych i wydajnych aplikacji. Faktem jest też, że większość obecnych rozwiązań webowych dysponuje również logiką po stronie serwera. Ta warstwa funkcjonuje zwykle w technologiach takich jak: PHP, .Net, Java, czy Perl.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *