Branża ITRynek

Czy już niebawem powstanie instytucja nadzorująca rynek kryptowalut?

Niewykluczone, że już w najbliższych miesiącach powstanie międzynarodowa instytucja, której zadaniem będzie stworzenie regulacji dla światowego rynku kryptowalut, nadzór nad ich wdrożeniem oraz późniejsza koordynacja zmian legislacyjnych.

Czy już niebawem powstanie instytucja nadzorująca rynek kryptowalut?

Ashley Alder, cytowany przez agencję Reuters przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), powiedział, że boom na waluty cyfrowe, takie jak bitcoin, jest jednym z trzech głównych obszarów, na których koncentrują się obecnie władze tej organizacji. „Jeśli spojrzeć na ryzyko, którym musimy się zająć, jest ono wielorakie, a w rozmowach na poziomie instytucjonalnym pojawia się mur obaw związanych z kryptowalutami” – powiedział Ashley Alder podczas konferencji zorganizowanej przez thinktank OMFIF. Przedstawiciel IOSCO wymienił także kluczowe zagrożenia, które nie są obecnie regulowane. Należą do nich: bezpieczeństwo cybernetyczne, odporność operacyjna i brak przejrzystości w świecie kryptowalut.

Ashley Alder wskazuje, że konieczne jest powołanie grupy roboczej, która skupi swoje działania na uporządkowaniu globalnego rynku kryptowalut. Grupa ta miałaby funkcjonować, przykładowo, na zasadach analogicznych jak G20. „W tej chwili nie ma czegoś takiego dla kryptowalut, które są postrzegane jako bardzo istotne dla światowych rynków” – dodaje Ashley Alder, który jest również dyrektorem generalnym Komisji Papierów Wartościowych i Futures w Hongkongu. Według niego wyzwania gospodarcze związane z rozwojem rynku kryptowalut przybierają na sile w obliczu zachodzących na tym rynku zmian. Kwestia wprowadzenia regulacji w obrocie krytowalutami ma stanowić jedną z trzech, obok klimatu i pandemii COVID-19, najbardziej palących kwestii w agendzie Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych. Niewykluczone, że wspomniana grupa robocza zostanie powołana w ciągu najbliższego roku, a być może nawet w najbliższych miesiącach.

Wahania na rynku technologii opartej o blockchain w coraz większym stopniu niepokoją ustawodawców i organizacje nadzorujące światową gospodarkę. Przypomnijmy, że wycena globalnych aktywów kryptowalutowych spadła na przestrzeni ostatniego miesiąca niemal o 800 mld USD, osiągając najniższy poziom 1,4 biliona dolarów. Upadek tak zwanego „stablecoina” TerraUSD spowodował, że przewodniczący Senackiej Komisji Bankowej wezwał amerykańskich ustawodawców do zaostrzenia przepisów dotyczących kryptowalut.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *