BiznesPolecane tematy

Dell Technologies: nowe cele społeczne do roku 2030

Wspieranie zrównoważonego rozwoju, walka z wykluczeniem, poprawa jakości życia, etyka i poszanowanie prywatności – to główne obszary, na których Dell Technologies skupi się, wyznaczając globalne cele społeczne.Dążenia, będące podstawą planu firmy na rok 2030 pod nazwą „Progress Made Real”, opierają się na przekonaniu, że technologie i dane połączone z czynnikiem ludzkim mają trwały i pozytywny wpływ na człowieka i planetę.

Dell Technologies: nowe cele społeczne do roku 2030
W ciągu dekady Dell Technologies wykorzysta doświadczenie płynące z działalności na globalną skalę oraz bogatą ofertę technologii, aby oddziaływać w sposób znaczący i mierzalny na społeczeństwo, a także całą planetę. Do 2030 roku firma zamierza zrealizować następujące cele.

W zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju będą to:

 • recykling podobnego produktu w zamian za każdy produkt kupowany przez klienta;
 • obiegowe gospodarowanie materiałami obejmujące ponad połowę wszystkich produktów wytwarzanych z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu;
 • produkowanie wszystkich opakowań z materiałów w 100% odnawialnych lub pochodzących z recyklingu;
 • rozwijanie umiejętności pracowników w całym łańcuchu dostaw;
 • realizacja kompleksowego programu klimatycznego i wyznaczenie celów dotyczących emisji gazów cieplarnianych dla wszystkich obiektów, łańcucha dostaw, operacji i używania produktów Dell Technologies przez klientów, w tym współpraca z dostawcami w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 60% na przychód jednostkowy do 2030 roku.

W przypadku walki z wykluczeniem będą to:

 • zatrudnianie kobiet, zatrzymywanie ich w firmie i rozwijanie ich kwalifikacji, kobiety powinny stanowić 50% pracowników przedsiębiorstwa i 40% członków jego kierownictwa;
 • zatrudnianie Afroamerykanów i Latynosów, zatrzymywanie ich w firmie i rozwijanie ich kwalifikacji,przedstawiciele tych grup etnicznych powinni stanowić 25% pracowników firmy i 15% członków kierownictwa wUSA;
 • objęcie 95% wszystkich członków zespołu dorocznymi szkoleniami na temat nieświadomych uprzedzeń, molestowania, mikroagresji i przywilejów.

Dell Technologies chce także dokonywać zmian życia ludzi na lepsze, w tym:

 • zapewnienie miliardowi osób lepszego dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji oraz lepszych możliwości ekonomicznych;
 • transformacja cyfrowa 1000 organizacji non-profit;
 • zaangażowanie 75% członków zespołu do udziału w akcjach charytatywnych oraz wolontariatu w lokalnych społecznościach.

Etyka i poszanowanie prywatności są podstawowymi elementami strategii Dell Technologies w zakresie przekształcania przedsiębiorstwa i oddziaływania na społeczeństwo, niezbędnymi do realizacji celów wyznaczonych na 2030 rok. Aby zachęcić członków zespołu i partnerów do przestrzegania zasad etyki i integralności, Dell Technologies wykorzysta narzędzia cyfrowe, które ułatwią pozyskiwanie wartościowych informacji na podstawie danych cyfrowych, a także wykorzystywanie ich do monitorowania i oceny problemów dotyczących zachowania zgodności z przepisami.

Dell Technologies chce także ułatwić wykorzystanie danych w celu rozwiązania największych problemów ludzkości w najbliższej dekadzie. W związku z tym opracowała plan działania pod nazwą „2030 Progress Made Real Public Policy”. Będzie aktywnie wspierać politykę publiczną, aby promować zrównoważony rozwój, walkę z wykluczeniem, etykę i poszanowanie prywatności oraz zmieniać życie ludzi na lepsze.

Dell Technologies chce także ułatwić wykorzystanie danych w celu rozwiązania największych problemów ludzkości w najbliższej dekadzie. W związku z tym opracowała plan działania pod nazwą „2030 Progress Made Real Public Policy”. Będzie aktywnie wspierać politykę publiczną, aby promować zrównoważony rozwój, walkę z wykluczeniem, etykę i poszanowanie prywatności oraz zmieniać życie ludzi na lepsze.

Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność. Musimy w pełni wykorzystać możliwości Dell Technologies, aby zmieniać społeczeństwo i życie ludzi na lepsze. Łącząc naszą ofertę technologiczną z globalną skalą działalności, talentami członków zespołu oraz partnerskimi relacje z klientami, możemy wywrzeć znaczący pozytywny wpływ na otaczający nas świat. Nasz program działania do roku 2030 ma charakter kompleksowy i jest głęboko zakorzeniony w strukturach i działalności przedsiębiorstwa. Aby osiągać ambitne cele, nie możemy ograniczać się do stopniowych zmian” – podsumowyje Karen Quintos, Chief Customer Officer w Dell Technologies.

Pełną listę celów na 2030 rok można znaleźć pod adresem delltechnologies.com/2030goals.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *