Branża ITRynek

Digital Champions 2018: najważniejsze wyzwania cyfrowej transformacji

Już po raz piąty grono ekspertów, praktyków, naukowców, decydentów i specjalistów od nowoczesnych technologii spotkało się podczas forum „Digital Champions”. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Brave New Digital World”.

Digital Champions 2018: najważniejsze wyzwania cyfrowej transformacji

Głównymi tematami konferencji były technologiczne możliwości wprowadzania innowacji, miejsce człowieka w świecie coraz bardziej zawładniętym przez maszyny oraz sztuczną inteligencję, a także to jak w praktyce wykorzystać potencjał cyfrowych innowacji w biznesie. Wyjątkowo w tym roku zaproszono prelegentów do wymiany doświadczeń na temat procesów produkcyjnych i łańcucha dostaw w przemyśle.

Forum „Digital Champions” łączy tradycyjne organizacje z pionierami cyfrowych innowacji, dojrzałe organizacje korporacyjne ze startupami oraz przedstawia wdrożenia firm inicjujących cyfrowe transformacje z tymi, którzy na tej drodze odnieśli już realne biznesowe sukcesy.

Podczas dwóch dni konferencji eksperci i praktycy przedstawiali swoje wizje związane z przyszłością biznesu w połączeniu ze sztuczną inteligencją, machine learning oraz big data w ramach następujących paneli dyskusyjnych:

  • Hopes and Challenges of Technoevolution (Nadzieje i wyzwania technoewolucji);
  • Designing the Brave New World (Projektowanie „nowego wspaniałego świata”);
  • Digital making. The Future of Manufacturing (Produkcja cyfrowa. Przyszłość procesów produkcyjnych);
  • Art – Tech – Design (Kreacje zbiorowe i społeczne procesy twórcze);
  • Questionable Future of the Obvious (Nieoczywista przyszłość rzeczy oczywistych);
  • The Engines of Innovation (Fabryki innowacji).

Digital Champions 2018: najważniejsze wyzwania cyfrowej transformacji

Jedna z najbardziej zagorzałych dyskusji miała miejsce po wystąpieniu panelistki Aleksandry Przegalińskiej (reprezentującej Akademię Leona Koźmińskiego oraz MIT), która opowiadała o wprowadzonym w Chinach pilotażowym programie citizen scoring wraz z aplikacją mobilną polegającym na zdobywaniu punktów przez obywateli. Rząd promuje dobre zachowanie obywatela dodawanymi punktami bezpośrednio w aplikacji oraz odejmuje je za naruszenia typu mandat za przejście na czerwonym świetle lub opóźnienia w płaceniu podatków. Obywatel łamiący zasady współżycia społecznego może spodziewać się nieoczekiwanego spowolnienia domowego internetu, zakazu wstępu na pokład samolotu lub pociągu oraz brakiem dostępu do najlepszych ofert pracy lub możliwości dostępu do najlepszych szkół dla siebie lub swoich dzieci.

Rząd chiński promuje dobre zachowanie obywatela dodawanymi punktami – w specjalnej aplikacji – oraz odejmuje je za naruszenia typu mandat za przejście na czerwonym świetle lub opóźnienia w płaceniu podatków. Obywatel łamiący zasady współżycia społecznego może spodziewać się nieoczekiwanego spowolnienia domowego internetu, zakazu wstępu na pokład samolotu lub pociągu oraz brakiem dostępu do najlepszych ofert pracy lub możliwości dostępu do najlepszych szkół dla siebie lub swoich dzieci.

Tegorocznej konferencji towarzyszył konkurs „Digital Champions”, a idea jaka mu przyświecała to wyróżnienie firm i osób, których działania są przykładem dobrych praktyk w świecie cyfrowego biznesu. Podczas konkursu zostali nagrodzeni liderzy otwarci na innowacje w biznesie. Głównym organizatorem plebiscytu była Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, a nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach:

  • Cyfrowy Produkt lub Usługa (Digital Value Proposition) – laureatem została firma Booksy za aplikację mobilną „Booksy”.
  • Cyfrowa Transformacja (Digital Transformation) – laureat: firma Żabka Polska za „Sklep jutra”.
  • Cyfrowy Ekosystem (Digital Ecosystem) – laureat: Fundacja Polska Bezgotówkowa za „Program Polska Bezgotówkowa”;
  • Osobowość Cyfrowego Biznesu (Digital Leader) – laureatem został Piotr Prajsnar – prezes i założyciel Cloud Technologies.

Digital Champions 2018: najważniejsze wyzwania cyfrowej transformacji

Tegoroczna edycja Digital Champions odbyła się w dniach 22-23 listopada, a patronat honorowy nad imprezą objęła Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Warto dodać na koniec, że organizator imprezy Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. Izba pracuje na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój i modernizację Państwa, przy zachowaniu zasad swobody gospodarczej oraz promuje kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji.

Więcej informacji o forum oraz dostęp do nagrań video znaleźć można na stronie konferencji Digital Champions.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *