Branża ITRynek

Dobre wyniki finansowe Grupy Atende za 2020 rok

Grupa Atende wypracowała w 2020 roku znacznie lepsze wyniki finansowe niż w roku poprzednim – co w dużej mierze związane jest z wydarzeniami jednorazowymi, a w szczególności ze sprzedażą udziałów w spółce zależnej Atende Software. Jednak nawet wyłączając wpływ wydarzeń jednorazowych, zarówno w spółce dominującej, jak i w całej Grupie Kapitałowej nastąpiła znaczna poprawa wyników, wskazują jej przedstawiciele. I tak, sumarycznie, wraz ze zdarzeniami jednorazowymi, w 2020 roku osiągnięto w rachunku skonsolidowanym 38,2 mln zł zysku netto (wzrost o 215% r/r), a w rachunku jednostkowym 50,4 mln zł zysku netto (+259% r/r).

Dobre wyniki finansowe Grupy Atende za 2020 rok

Wyłączając natomiast wpływ wydarzeń jednorazowych, Grupa Atende poprawiła swoje wyniki z 12,4 mln zł zysku przed opodatkowaniem w 2019 roku, do 17,6 mln zł w 2020 roku (+42%). Z kolei spółka nadrzędna może pochwalić się wzrostem zysku przed opodatkowaniem z 5,2 mln zł do 8,9 mln zł (+71% r/r).

W ujęciu sektorowym najlepsze wyniki uzyskano z kluczowego dla Atende sektora telekomunikacji i mediów. Przychody od operatorów mobilnych, którzy stanowią najbardziej stabilną grupę klientów Atende, wyniosły w 2020 roku 59,5 mln zł, wobec 50,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 17% r/r, poinformowali przedstawiciele Grupy.

“Ograniczenia wywołane pandemią wpłynęły na zmniejszeniu przychodów z wielu sektorów rynku, ale w związku z intensyfikacją pracy zdalnej i dynamicznym wzrostem ruchu internetowego, a także przygotowaniami prowadzonymi przez operatorów do wprowadzenia technologii 5G, sektor telekomunikacyjny był naszym motorem napędowym w roku 2020” – powiedział Roman Szwed, prezes zarządu Atende S.A.

2020 rok stał pod znakiem działań prorozwojowych

I tak, spółka nadrzędna Atende rozwijała kompetencje zarówno jeśli chodzi o nowe wyzwania stojące przed operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie technologii 5G, jak i technologii blockchain umożliwiającej digitalizację procesów, w szczególności w sektorze finansowym. Firmie udało się pozyskać kilkudziesięciu klientów z sektora finansowego, w tym banki i firmy ubezpieczeniowe, podkreślają eksperci Atende.

Ponadto, pod koniec 2020 roku, wydzielono z Atende Software działalność związaną z systemami informatycznymi dla energetyki do nowo zawiązanej spółki Atende Industries. Rozwija ona m.in. platformę besmart.energy, wspierającą wdrażanie i zarządzanie klastrami energii oraz platformę besmart.vision – związaną z inteligentną robotyką. Z kolei spółka Phoenix Systems rozwija nowe projekty inteligentnych liczników gazu i energii elektrycznej we współpracy ze spółkami Grupy Apator, w oparciu o unikatowe narzędzie w zakresie IoT, jakim jest autorski system operacyjny czasu rzeczywistego Phoenix-RTOS. Spółka A2 Customer Care zajmowała się natomiast kompleksowym wdrażaniem, ale także rozwojem narzędzi w zakresie specjalistycznych rozwiązań klasy ERP i bilingu, głównie w oparciu o rozwiązania firmy SAP.

“W przyszłość patrzymy optymistycznie, ponieważ jesteśmy w stanie dostarczać innowacyjne technologie dla przemysłu 4.0, a nasze technologie w niczym nie ustępują tym oferowanym przez globalnych dostawców. Dzięki wieloletniemu rozwojowi oferty jesteśmy obecnie także jedną z nielicznych polskich firm, która jest gotowa kompleksowo wyjść naprzeciw wyzwaniom stojącym przed konieczną modernizacją i rozwojem polskiej energetyki w zakresie Smart Grid” – podsumował Roman Szwed.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *