WdrożeniaBranża ITStrefa IFS

Duński dostawca łączy światłowodowych wykorzysta rozwiązanie serwisowe IFS

Oprogramowanie IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie będzie stanowiło wsparcie dla procesów zarządzania siecią światłowodową i sprzedaży w firmie Eniig. Wdrożenie nowego rozwiązania będzie też początkiem działań mających na celu rozszerzenie oferty w obszarze usług wsparcia technicznego i serwisowego dla sieci światłowodowych.

Duński dostawca łączy światłowodowych wykorzysta rozwiązanie serwisowe IFS

Firma IFS, globalny dostawca rozwiązań dla przedsiębiorstw, informuje, że duńska firma Eniig z branży energetyki i komunikacji cyfrowej — zadecydowała o wdrożeniu rozwiązania IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie (Field Service Management, FSM) wraz z funkcją planowania i optymalizacji harmonogramu. Założeniem wdrożenia jest zwiększenie efektywności biznesowej w związku z rozszerzeniem oferty firmy na rynku krajowym.

Firma Eniig, duński dostawca łączy światłowodowych, poszukiwała nowej technologii, która wsparła by jej nową inicjatywę — dystrybucję własnej sieci światłowodowej. Producent wybrał rozwiązanie IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie w celu zwiększenia efektywności operacyjnej, zarówno od strony działań administracyjnych, jak i planistycznych. Rozwiązanie wyposaży techników w mobilne narzędzie ułatwiające ich codzienną pracę. „Duński rynek światłowodowy ulega zmianom. Firma Eniig, będąc dostawcą infrastruktury światłowodowej do wielu regionów Jutlandii, ma możliwość oferowania dostawcom usług telekomunikacyjnych, takim jak TDC, dzierżawę sieci światłowodowej i oferowanie jej ich klientom. W zasadzie stajemy się resellerem własnej sieci światłowodowej. Aby prowadzić tego typu działalność, potrzebowaliśmy nowej technologii — takiej, która wsparłaby zarówno naszą nową koncepcję sprzedażową, jak również umożliwiła nam obsługę kontraktów SLA powiązanych z usługami świadczonymi innym dostawcom sieci światłowodowych. Nasi technicy wyposażeni zostali w również urządzenia mobilne, które wspomagają ich w codziennej pracy i zwiększają ich efektywność” — powiedział Henrik Møller Nielsen, dyrektor w firmie Eniig.

W ramach kontraktu rozwiązanie IFS Zarządzanie Serwisem w Terenie zastąpi stosowane do tej pory metody prace oparte na standardowych arkuszach MS Excel i rozwiązaniu Microsoft Axapta używanemu przez personel serwisowy. Faza 1 (sprzedaż hurtowa) zakończy się 1 czerwca 2018 r, zaś faza 2 (wysyłki dynamiczne itp.) w grudniu 2018 roku. Glenn Arnesen, prezes IFS Scandinavia, dodał: „Bardzo się cieszymy, mogąc wspierać firmę Eniig w realizacji nowej koncepcji sprzedażowej i pomagać jej w maksymalizowaniu efektywności operacyjnej, zwiększaniu przychodów, redukowaniu kosztów i zwiększaniu satysfakcji klientów”.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *