Branża ITRynek

Duża fuzja wśród dostawców rozwiązań dla bankowości i handlu – Diebold przejmuje Wincor Nixdorf

W wyniku fuzji powstanie firma oferująca m.in. zintegrowane rozwiązania samoobsługowe oraz technologie wspierające automatyzację procesów biznesowych dla sektora bankowości oraz handlu detalicznego. Nowy podmiot będzie działał pod nazwą Diebold Nixdorf.

Duża fuzja wśród dostawców rozwiązań dla bankowości i handlu – Diebold przejmuje Wincor Nixdorf

Na mocy zawartego porozumienia Diebold ogłosi dobrowolne, publiczne wezwanie do zakupu wszystkich pozostających w obrocie akcji firmy Wincor Nixdorf. Z oficjalnego komunikatu wynika, że obie firmy uzupełniają się pod kątem oferty, zasięgu geograficznego oraz bazy klientów. Jednocześnie, strategia obu firm jest ukierunkowana na rozwój usług oraz oprogramowania, co rodzić ma wymierne efekty synergii. Wartość transakcji, przy uwzględnieniu długu netto Wincorf Nixdorf, wyniesie ok. 1,8 mld USD.

Zdaniem przedstawicieli obu firm Diebold jest wiodącym graczem w regionie obu Ameryk, zaś Wincor Nixdorf w Europie. Oba te regiony mają w najbliższych latach doświadczać największych zmian w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw działających w sektorze bankowości oraz handlu detalicznego, co ma sprzyjać strategicznemu rozwojowi działalności firmy powstałej w wyniku fuzji obu firm. Szczególnie wysoka dynamika rozwoju ma być możliwa w segmencie oprogramowania oraz usług dla bankowości oraz handlu detalicznego. Ma to być m.in. efekt wspólnej, liczącej niemal milion, bazie bankomatów działających na całym świecie. Zdaniem przedstawicieli firmy Diebold szerszy zasięg usług połączonej spółki wpłynie też na zwiększenie sprzedaży, oferowanych przez Wincor Nixdorf, rozwiązań dla sieci handlowych. Wedle zapowiedzi, po zamknięciu transakcji, spółka będzie funkcjonować pod nazwą
Diebold Nixdorf. Transakcja ma być sfinalizowana w połowie przyszłego roku.

Po zamknięciu fuzji, stanowisko dyrektora generalnego połączonej spółki obejmie Andy W. Mattes, obecnie prezes i dyrektor generalny firmy Diebold. Stanowisko prezesa nowej firmy zajmie natomiast Eckard Heidloff, dotychczasowy dyrektor generalny Wincor Nixdorf. Przedstawiciele obu firm zapowiadają jednocześnie, że fuzja nie będzie wiązała się z żadnymi, istotnymi redukcjami zatrudnienia, poza ogłoszonym dotychczas planem reorganizacji niemieckich struktur firmy Wincor Nixdorf.

Szczególnie wysoka dynamika rozwoju ma być możliwa w segmencie oprogramowania oraz usług dla bankowości oraz handlu detalicznego. Ma to być m.in. efekt wspólnej, liczącej niemal milion, bazie bankomatów działających na całym świecie.

W oficjalnym komunikacie prasowym czytamy, że wartość tego rynku jest szacowana na ok. 60 mld USD. „Nasza nowa firma będzie dobrze przygotowana do oferowania coraz większego portfolio wysokiej jakości usług i oprogramowania – szczególnie w zakresie managed services, automatyzacji oddziałów bankowych, rozwiązań mobilnych i wielokanałowych – szerszej bazie klientów. To połączenie było możliwe dzięki sukcesom, jakie odnieśliśmy i nadal tworzymy w planie transformacji Diebold 2.0. W przeszłości już współpracowaliśmy z Wincor Nixdorf i wiemy, że nasza wspólna wizja przyszłości pomoże w skutecznej integracji” – podkreśla Andy W. Mattes.

Oficjalne szacunki, oparte na danych finansowych z roku obrachunkowego zakończonego we wrześniu 2015 roku wynika, że spółka utworzona w wyniku fuzji będzie dysponowała przychodami pro forma rzędu 5,2 mld USD. Wartość ta nie uwzględnia obrotów spółki Diebold North American Electronic Security, która została niedawno sprzedana przez firmę Diebold. Warto dodać, że według danych z raportu ITwiz BEST100 w 2014 roku Wincor-Nixdorf osiągnął na polskim rynku przychody rzędu 356 mln zł.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *