CIO

Fujitsu World Tour 2017: fundamenty cyfrowej ko-kreacji

Jak tworzyć innowacje i rozwijać biznes w globalnym cyfrowym świecie? Fundamentem postępu staje się bliska współpraca, cyfrowa ko-kreacja. Koncepcja ta była motywem przewodnim cyklu konferencji Fujitsu World Tour 2017, w tym edycji warszawskiej.

Fujitsu World Tour 2017: fundamenty cyfrowej ko-kreacji

Przedsiębiorstwa i instytucje tworzą mieszane zespoły składające się z liderów biznesowych i ekspertów technologicznych, pracowników wewnętrznych, przedstawicieli partnerów, a nawet klientów, mając na celu współtworzenie wartości, które będą kształtować przyszłość. „Ponad 50% ankietowanych właścicieli i szefów firm odpowiada, że za 5 lat ich biznes będzie wyglądał zupełnie inaczej. Firmy, które postrzegają biznes nie tylko poprzez własny sektor, mogą rozwijać się w nowym, zupełnie zaskakującym kierunku. W tym pomaga technologia” – mówił Marcin Olszewski, dyrektor zarządzający Fujitsu w regionie Europy Wschodniej oraz prezes zarządu Fujitsu Polska otwierając Fujitsu World Tour.

Kolejny krok we wdrażaniu innowacji

Digital co-creation to następny krok innowacji, to mechanizm, przy użyciu którego właściciele biznesu mają przechodzić przez cyfrową transformację. „Jesteśmy przekonani, że jeśli chodzi o część technologiczną tego procesu, to istnieją jej cztery filary: internet rzeczy, chmura i hybrydowe IT, sztuczna inteligencja oraz bezpieczeństwo. Jeśli chcemy dokonać transformacji biznesu i oczekujemy rezultatów, nie oczekujmy, że dokona tego jedna osoba czy pojedynczy dział w organizacji. Konieczna jest współpraca, czyli ko-kreacja właśnie” – tłumaczył Juan Porcar, pełniący w Fujitsu funkcję wiceprezesa oraz szefa regionu Eastern Europe, Russia, CIS i Africa.

„Dodając do tego pakiet wyspecjalizowanych usług konsultingowych, Fujitsu będzie w stanie współpracować z zespołami składającymi się zarówno z ekspertów biznesowych, jak i technologicznych” – dodaje. Ważnym elementem koncepcji ko-kreacji Fujitsu są także partnerzy firmy, którzy wdrażają tę ideę u klientów. To też kolejny wymiar współtworzenia wartości i innowacji. „Nasza strategia to dotarcie do klientów w głównych sektorach, takich jak handel detaliczny, bankowość oraz administracja publiczna z informacją – jesteśmy gotowi Wam pomóc. Dalej – w zależności od projektu – będziemy angażować różnych partnerów i naszych własnych konsultantów” – mówił Juan Porcar.

Z punktu widzenia partnerów, największym wyzwaniem ko-kreacji i cyfrowej transformacji, jest konieczność pozyskania nowych umiejętności biznesowych i kompetencji technicznych. Historycznie rola partnera sprowadzała się do zakupu produktu i jego późniejszej sprzedaży. Obecnie muszą oni stać się ekspertami od bezpieczeństwa, chmury obliczeniowej czy IoT.   „Najważniejsze jest, aby partnerzy zrozumieli, że zmienił się profil klienta. Obecnie sprzedaż rozwiązań IT oznacza kontakty z przedstawicielami biznesu, dyrektorami marketingu, dyrektorami sprzedaży czy nawet dyrektorami generalnymi a nie tylko działami IT i ich szefami” – mówił David Hazard, wiceprezes i szef Channel and Sales Operations EMEIA Product Business w Fujitsu. Obszarem, w którym – według Fujitsu – otwierają się dziś największe szanse dla partnerów biznesowych jest przetwarzania i analizowanie danych.

Technologie i narzędzia wspierające ko-kreację

Narzędzia, które stanowią jeden z fundamentów koncepcji ko-kreacji zostały opracowane w laboratoriach badawczo-rozwojowych Fujitsu oraz przez spółki zależne. Jedno z nich to iMotion IoT Edgeware Platform stworzona przez GlobeRanger. Dostarcza ona cyfrową “tkankę” łączącą fizyczny świat czujników, urządzeń, platform RFID i aplikacji mobilnych z systemami obsługującymi procesy biznesowe oraz podstawowymi systemami wspierającymi działalność przedsiębiorstw.

Elementem platformy są także pulpity i konsole umożliwiające w czasie rzeczywistym monitorowanie oraz kontrolę sieci urządzeń w trybie graficznym. Z jednego pulpitu można obsługiwać wszystkie procesy – zarówno lokalne, jak i na brzegu sieci. Przykładowo, dzięki nim menedżerowie w fabrykach mogą na bieżąco monitorować dane o produkcji.

W obszarze AI oferta Fujitsu to przede wszystkim interfejsy API, które wykorzystywane są w rozmaitych projektach. Przykładem jest technologia rozpoznawania samochodów, która pozwala – zaledwie przy pomocy jednej kamery – sprawdzać czy na danym parkingu są wolne miejsca. „Nie trzeba więc dokonywać poważnych inwestycji w czujniki. Wystarczy kamera i w dowolnej chwili, kiedy nowy samochód przyjedzie na parking, będzie wiadomo czy są wolne miejsca. Użytkownicy sprawdzą to za pośrednictwem aplikacji” – opowiada Juan Porcar.

Procesy transformacyjne

Oczywiście klient musi mieć pomysł oraz determinację pozwalającą na dokonanie znaczących zmian we własne organizacji czy w skali całego rynku. Ko-kreacja rozpoczyna się od liderów biznesowych, wizjonerów, w których głowach rodzą się przełomowe idee. Fujitsu może następnie wspierać klienta w uruchomieniu procesu, który najpierw prowadzi do stworzenia pomysłu, następnie pozwoli przeprowadzić projekt typu Proof of Concept, a w konsekwencji doprowadzi do implementacji. W ramach tego procesu potrzebni są eksperci IT, którzy ostatecznie będą odpowiedzialni za utrzymanie wszystkiego. Ale trzeba także zaangażować wszystkich pracowników. To ważny element całej koncepcji i od niego zależy jej sukces.

Przykładem może być projekt wykorzystania chmury i algorytmów sztucznej inteligencji do analizy danych medycznych w celu prognozowania ryzyka dokonania samobójstwa przez pacjentów oddziału psychiatrycznego w madryckim szpitalu San Carlos. Dokonała tego, we współpracy z Fujitsu, grupa lekarzy mających niestandardowe podejście do medycyny i technologii, prawdziwych wizjonerów. „Nauczyli się oni identyfikować czynniki sprzyjające popełnieniu samobójstwa.

Postawienie diagnozy wymagało wcześniej bliskiej współpracy kilku lekarzy, zajmowało dużo czasu i przez to możliwe było objęcie takim programy stosunkowo niewielkiej grupy pacjentów” – opowiadał Juan Porcar. „Wspólnie udało się jednak stworzyć działający system, który pomaga wykrywać zagrożenie w grupie kilkuset pacjentów. System potrafi analizować dane w czasie liczonym w milisekundach, podczas gdy lekarze na jednego pacjenta poświęcali 20 minut” – dodaje.

Inny przykład ko-kreacji pochodzi z Finlandii. Posiadająca 400 stacji benzynowych ABC, sieć sklepów detalicznych S Group chciała zwiększyć popularność usług wśród klientów. Wykorzystując chmurę oraz IoT – we współpracy z Fujitsu – firma stworzyła aplikację, która nie tylko pokazuje, gdzie znajduje się najbliższa stacja ABC, ale przede wszystkim pozwala na zautomatyzowaną obsługę rozliczenia za tankowanie. Kierowca podjeżdża do dystrybutora, tankuje paliwo, a następnie może odjechać. Aplikacja na smartfonie – połączona z systemem obsługującym dystrybutor – dokona rozliczenia a rachunek prześle pocztą elektroniczną.

Lokalna perspektywa

W Polsce Fujitsu chce realizować ko-kreację z trzema grupami podmiotów. Są to mniejsze firmy, partnerzy i startupy. „Drugi obszar, na którym się koncentrujemy to edukacja. Wspólnie z uczelniami w Łodzi i Warszawie próbujemy wypracowywać pomysły, które mają szansę zaowocować nowymi usługami. Trzecia grupa to przedstawiciele spółek skarbu państwa. Chcemy pomoc wykorzystać posiadaną przez nich wiedzę w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” – dodawał Marcin Olszewski.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *