BiznesCIO

Gartner o cyfrowym biznesie

Zdaniem analityków rozwój technologiczny jest źródłem ogromnych przemian modeli biznesowych. Jednocześnie, eksperci Gartnera podkreślają, że obecny etap rozwoju środowisk IT w firmach dobiega końca.

Gartner o cyfrowym biznesie

Na zmiany modeli biznesowych i sposobów zarządzania wpływa – zdaniem analityków firmy Gartner – kilka czynników. Pierwszym z nich jest ogromne nasycenie organizacji danymi, które stają się kluczowymi zasobami każdej organizacji. Przekłada się to na zmianę postrzegania sposobu działania oraz produktów i usług danej organizacji. Efektywność przedsiębiorstwa to pochodna podejścia do gromadzenia, przetwarzania i analizy informacji. Fakt ten w ogromnym stopniu warunkuje rolę IT w organizacjach biznesowych, zmienia sposób postrzegania technologii w biznesie, a także sposób finansowania projektów informatycznych w ramach przedsięwzięć biznesowych. To z kolei powoduje, że strategia rozwoju w obszarze IT – rozwoju cyfrowego – staje się ważną częścią strategii biznesowej wielu organizacji.

Kolejnym czynnikiem jest działanie nakładających się na siebie trendów z pogranicza IT oraz biznesu. Mowa tu o popularyzacji usługowego modelu wykorzystania IT, rosnącym znaczeniu mechanizmów społecznościowych, powszechnych dążeniach do mobilności oraz Big Data. Według analityków te cztery siły wzajemnie się wzmacniają.

Gartner o cyfrowym biznesie

Eksperci Gartnera twierdzą, że efektywne wykorzystanie IT w zastosowaniach biznesowych coraz częściej wymagać będzie zaangażowania osób zdolnych przenieść kontekst biznesowy do sfery cyfrowej. Cyfrowy biznes wymagać będzie też istotnych zmian organizacyjnych i rozwoju kompetencji ze strony osób zarządzających komórkami IT w firmach. Menedżerowie IT zmuszeni będa łączyć tradycyjny, ukierunkowany na efektywność operacyjną, model działania z nowym, nieliniowym podejściem niezbędnym, aby skutecznie wspierać nowe modele biznesowe i pełnić rolę faktycznego partnera dla menedżerów działów biznesowych.

Zagadnieniom związanym z rozwojem cyfrowego biznesu, a także powiązanymi zmianami technologicznymi, biznesowymi i organizacyjnymi poświęcona będzie tegoroczna edycja polskiej konferencji firmy Gartner – IT Leadership Trends 2014. Konferencja odbędzie się 15 maja br. w centrum konferencyjnym stadionu Legii w Warszawie.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na witrynie organizatora: http://gitlt2014.pl/

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *