CIORynekPolecane tematy

Globalne wydatki na IT już nie rosną. I znacząco nie wzrosną przynajmniej do 2020 roku

Niewiele wskazuje na szybki powrót dynamicznych wzrostów na światowym rynku IT. Z prognoz firmy Gartner wynika, że – pomimo dość powszechnych inwestycji w nowe technologie – skala globalnych nakładów na IT w 2016 roku pozostanie na poziomie zbliżonym do wartości z zeszłego roku. Kolejne cztery lata mają przynieść co najwyżej minimalne wzrosty.

Globalne wydatki na IT już nie rosną. I znacząco nie wzrosną przynajmniej do 2020 roku

Eksperci szacują, że wartość globalnego rynku IT w tym roku nie przekroczy 3,5 bln USD – i będzie o 0,5 proc. niższa niż rok temu. Ubiegłoroczne prognozy zakładały, że w 2016 roku światowe nakłady na IT wzrosną o ok. 0,5 proc. Prognozowany obecnie spadek ma być jednak głównie wynikiem umacniania się dolara względem innych walut. Szacunki nie uwzględniające różnic kursowych zakładają wzrost nakładów na rozwiązania teleinformatyczne o ok. 1,6 proc. Dla porównania, rok temu dynamika wzrostu światowego rynku IT – przy założeniu stałego kursu dolara – sięgnęła 2,4 proc. Zdaniem analityków w kolejnych latach tempo rozwoju rynku IT nie ulegnie znaczącej poprawie. Do 2020 roku, przy założeniu niezmienności kursu walut, wartość światowych nakładów na IT nie przekroczy 3 proc.

Zdaniem analityków w kolejnych latach tempo rozwoju rynku IT nie ulegnie znaczącej poprawie. Do 2020 roku, przy założeniu niezmienności kursu walut, wartość światowych nakładów na IT nie przekroczy 3 proc.

Według autorów analizy słabe prognozy dla światowego rynku IT nie oznaczają, że zainteresowanie nowymi technologiami słabnie. Zmianom ulega jednak struktura inwestycji w tym obszarze. “W dzisiejszym, niepewnym gospodarczo świecie, firmy angażują się w szeroko zakrojone inicjatywy mające na celu optymalizację kosztów. Mają one na celu zoffsetowanie rosnących wydatków na tzw. inicjatywy związane z cyfrową transformacją” – mówi John-David Lovelock, wiceprezes firmy Gartner. Jako przykłady wdrażanych rozwiązań związanych z digitalizacją kolejnych obszarów biznesu wymienia on m.in. kompleksowe i oferowane za pośrednictwem chmury obliczeniowej rozwiązania wspierające zarządzanie doświadczeniami klientów, czy potężne narzędzia analityczne operujące na dużych zbiorach danych przy wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji.

Niższa od ubiegłorocznej ma być natomiast wartość globalnego rynku usług telekomunikacyjnych – najistotniejszego, jeśli chodzi o udział w wartości światowego rynku IT.

Prognozy firmy Gartner zakładają, że w 2016 roku wzrosną wydatki na oprogramowanie biznesowe. Globalne nakłady na rozwiązania aplikacyjne mają przekroczyć 320 mld USD, co oznacza 4,2 proc. wzrost względem ubiegłego roku. Zaskoczeniem nie są prognozy dotyczące rynku rozwiązań sprzętowych. Obserwowane na większości rynków wydłużenie średniego czasu życia rozwiązań sprzętowych – zwłaszcza komputerów osobistych oraz urządzeń przenośnych – wpływa na spadek prognozowanej wartości całej kategorii sprzętu. Eksperci firmy Gartner spodziewają się, że w 2016 roku, w skali świata, wydatki na rozwiązania sprzętowe będą o 3,7 proc. niższe niż rok wcześniej. Na koniec roku wartość tego segmentu rynku IT ma wynieść ok. 626 mld USD.

Oczekiwane przez ekspertów Gartnera wzrosty nakładów mają dotyczyć także systemów dla centrów danych oraz usług IT, w tym usług w modelu cloud computing. Prognozowana wartość tych segmentów rynku IT na koniec 2016 roku ma wynosić odpowiednio: 175 mld USD oraz 929 mld USD. W obu przypadkach prognozowany jest wzrost na poziomie 2,1 proc. w skali roku. Niższa od ubiegłorocznej ma być natomiast wartość globalnego rynku usług telekomunikacyjnych – najistotniejszego, jeśli chodzi o udział w wartości światowego rynku IT. Według prognoz w 2016 roku wartość światowego rynku usług telekomunikacyjnych nie przekroczy 1,47 bln USD i będzie o 2 proc. niższa niż przed rokiem.

Prognozy firmy Gartner zakładają jednak zróżnicowanie tempa zmian wydatków na IT w poszczególnych regionach świata. Przykładowo, w Europie Zachodniej notowane mają być dość powszechne cięcia wydatków na informatykę, zaś w Stanach Zjednoczonych, jeszcze w tym roku oczekiwane są niewielkie wzrosty.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *