AnalitykaCIOPolecane tematy

Gotowy przepis na wdrożenie Big Data

Big Data, czyli analizowanie i korelowanie bardzo dużych wolumenów danych w czasie rzeczywistym (real time) lub prawie rzeczywistym (near real-time) umożliwiające szybką reakcję lub zmianę. Rozwiązania te wywołują reakcję w przypadku systemów bezpieczeństwa  zarządzania kryzysowego ale także PR, zmianę w odniesieniu do procesów i modeli biznesowych.

Przykładowo, analizując ponad 10 mln tweetów z roku 2008 naukowcom z Indiana University udało się przewidzieć trendy na rynku giełdowym nawet z 6-dniowym wyprzedzeniem.

Kluczowa jest wiedza co i jak analizować  o czym czasami zapominają duzi dostawcy, skupiający się na licytacji pojemnością dysków, czy wielkością pamięci. I oczywiście po drugiej stronie stołu – po stronie klienta – możliwości i gotowość do realnego wykorzystania informacji. Operatorzy telekomunikacyjni z reguły posiadają kilka cykli edycyjnych IT w roku, które wprowadzają poprawki w systemach zgodnie z potrzebami biznesowymi. Aby w pełni wykorzystywać informacje płynące z Big Data, IT musiałoby być w procesie ciągłej zmiany. Pytanie: na ile jest to możliwe? Na ile może to umożliwiać inny ‘buzz word’, czyli cloud?” – zastanawia się Marcin Bawor, Business Development Manager at Infosys BPO.

Jak więc podejść do takiego projektu? Firma Infochimps udostępniła pdf, w którym prezentuje kolejne kroki, jak i gotowe “tabele Excela” do wypełnienia przy projektach Big Data. Obejmują one Project Overview (składają się na niego takie “rubryki”: Accountable Executive, Department, Impact, Objective, Expected Outcome, Aproach, Success Measures, Estimated Cost, Activity & Timinig, Deliverables) oraz Technical Requirements (Solution Description, Data Inputs, Batch Jobs, Data Stores Examples, Additional Tools, Big Data Systems & Deployment Enviroment, SLA Requirements, Solution Diagram).

Zdaniem autorów “poradnika”, podstawowe odpowiedzi, na które trzeba znaleźć na początku odpowiedzi to:
* Jaki jest cel projektu?
* W jakim kierunku będzie rozwijała się firma?
* Jakie kamienie milowe określono w nowej strategii?
* Jacy są główni interesariusze i jaka jest ich rola?
* Jakie jest pierwsze zastosowanie analiz Big Data określone przez głównych interesariuszy?

Firma wymienia też cztery główne powody wdrożeń Big Data:
* wzrost sprzedaży,
* poprawa jakości produktów/usług,
* ograniczenie kosztów i ryzyka działalności,
* zróżnicowanie rynków, na których działa firma/wejście na nowy rynek.

W innym raporcie Infochimps wymienia też zagrożenia projektów Big Data. Najważniejsze to:
* brak odpowiednio przeszkolonej kadry / wiedzy w organizacji,
* brak oddelegowanych odpowiednich zasobów (ludzkich i finansowych),
* brak odpowiednich narzędzi,
* silosowe podejście do zbierania danych w przedsiębiorstwie,
* niedokładnie zdefiniowane cele biznesowe.

Z badania na amerykańskich CIO – dla 81% z nich Big Data znajduje się wśród 5 priorytetów – wynika także, że aż 55% tego typu projektów nie zostało zakończonych (zakończyła się porażką?), a wiele innych nie osiągnęło wszystkich zakładanych celów biznesowych.

Swoją drogą ciekawe ile jest prowadzonych w Polsce projektów Big Data? Czy ktoś zna przykłady?

Więcej na stronie Infochimps.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *