Branża ITRynek

Grupa Euvic: w planach 1 mld zł przychodu i możliwy debiut na GPW

Spółki Grupy Euvic zakończyły 2020 rok z sumarycznym przychodem na poziomie ponad 726 mln zł. Łączny zysk netto wyniósł 52,7 mln zł, co oznacza wzrost o 126% w ujęciu rocznym. To efekt konsekwentnej realizacji strategii Integratora 2.0, która zakłada kompleksowe wsparcie w realizacji nawet najbardziej złożonych projektów IT.

Grupa Euvic: w planach 1 mld zł przychodu i możliwy debiut na GPW

Euvic nie zwalnia tempa i na najbliższe lata planuje kontynuację strategii, utrzymując tempo wzrostu organicznego oraz rosnąc poprzez akwizycje i ekspansję zagraniczną, aby w rezultacie osiągnąć 1 mld zł łącznego przychodu. Wśród celów na lata 2021-2024 jest również debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych.

1 mld zł przychodów w 2021 roku

Grupa Euvic istnieje na polskim rynku od 2005 roku, stale zwiększając zakres świadczonych usług oraz skalę działania. Obecnie rozwija się realizując strategię Integratora 2.0, opartą o pięć komplementarnych filarów biznesowych – Software Development, Body/Team Leasing, Infrastruktura IT, Innowacje i Performance (wcześniej Digital). Każdy z segmentów oferuje inne, uzupełniające się usługi, zapewniając Grupie działanie w modelu biznesowym bazującym na podejściu 360° i wsparcie każdego etapu cyfrowej transformacji.

W 2020 roku wszystkie spółki należące do Grupy Euvic uzyskały sumaryczne przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 726 mln zł (w porównaniu do ponad 597 mln zł w 2019 roku). Ich łączny zysk netto osiągnął poziom 52,7 mln zł, czyli o 126 proc. wyższy w stosunku do roku poprzedniego. Z kolei zysk EBITDA wzrósł z 47,1 mln zł w 2019 do 63,9 mln zł na koniec 2020. Prognozy na 2021 rok zakładają dalsze wzrosty, które w perspektywie kolejnych lat wygenerują roczne przychody łącznie na poziomie 1 mld zł, co będzie plasować całą Grupę w ścisłej czołówce największych polskich firm informatycznych.

Wyniki finansowe, które wypracowujemy jako Grupa utwierdzają mnie w przekonaniu, że obraliśmy dobry kierunek rozwoju. Chcemy utrzymać szybkie tempo wzrostu i sprawnie odpowiadać na rosnące wyzwania i potrzeby biznesu. Na tym etapie nie działamy już tylko jako software house, a nasi klienci mogą realizować z nami projekty IT o różnym stopniu złożoności. Sięgamy po nowe dla nas obszary biznesowe, wykorzystujemy szanse i sami kreujemy nowe możliwości. Od tego roku jesteśmy gotowi wspierać działania naszych klientów nie tylko w zakresie rozwoju oprogramowania czy infrastruktury IT, ale też w ramach digital marketingu i marketing technologies, pozwalających zaistnieć naszym klientom i ich produktom w świadomości potencjalnych odbiorców” – mówi Wojciech Wolny, prezes zarządu i założyciel Grupy Euvic. “Na tym nie poprzestajemy. Nadal pracujemy nad rozwojem oferty, szczególnie w obszarach strategicznych z punktu widzenia rozwoju działalności i sukcesu naszych obecnych i przyszłych klientów” ­– dodaje.

Intensywne działania w ramach polityki akwizycji

W 2020 roku, w wyniku transakcji z Edge One Solutions, Grupa Euvic rozszerzyła działalność w ramach filaru Body/Team Leasing, oferując swoim klientom outsourcing kompetencji pojedynczych specjalistów IT lub całych zespołów projektowych. Równolegle doszło do przejęcia należącego wówczas do Edge One Solutions akceleratora eduLAB. W efekcie w Grupie Euvic powstał filar Innowacje, którego główny obszar działalności to inwestycje w startupy na wczesnym etapie rozwoju i rozwój technologicznych rozwiązań dla edukacji.

Kolejną serię rozpoczęła transakcja, w wyniku której do Grupy Euvic dołączyła krakowska spółka Aden, zajmująca się rozwojem oprogramowania, aplikacji bazodanowych i rozwiązań embedded. Wejściem w nową przestrzeń biznesową było z kolei przejęcie grupy reklamowo-martechowej ClickAd oraz objęcie udziałów w agencji digital FFW Communication, co pozwoliło na stworzenie i rozwój filaru Performance. W maju Euvic przejął Sirocco Mobile, co stanowi znaczące wzmocnienie kompetencji filaru Software Development w obszarze rozwoju systemów biznesowych i rozwiązań mobilnych. Transakcją strategiczną i największą w tej serii, jest przejęcie pakietu kontrolnego eoNetworks, spółki notowanej na NewConnect, która wspólnie z Euvic IT S.A. będzie współtworzyła jedną z najsilniejszych ofert na rynku w obszarze wsparcia i infrastruktury IT.

Plany na lata 2021-2024

Plany Grupy na lata 2021-2024, oprócz osiągnięcia 1 mld zł przychodu, zakładają dalszy rozwój w ramach strategii Integratora 2.0. Wiążę się to z dalszą aktywnością akwizycyjną, w tym także z przejęciami podmiotów zagranicznych. Dzięki temu oferta będzie jeszcze bardziej zróżnicowana i dopasowana do właściwych danemu rynkowi potrzeb klientów.

Nasza strategia rozwoju przynosi zakładane efekty – klienci nie muszą już szukać kilku partnerów w cyfrowej transformacji. Współpracując z Grupą Euvic, mają dostęp do kompleksowej oferty szeroko pojętego IT. Dynamicznie zmieniający się rynek i postęp technologiczny wymagają od nas stałego przyglądania się trendom w tym obszarze i zwinnego dostosowywania oferty. Jeśli nie możemy zapewnić klientom pewnych usług, wiemy, gdzie szukać partnerów, którzy nas w tym wesprą” – mówi Wojciech Wolny.

Grupa Euvic chce wzmacniać się na arenie międzynarodowej i planuje dalszy rozwój w Stanach Zjednoczonych, regionie DACH oraz krajach nordyckich – szczególnie w Szwecji. Pozwoli to na poszerzenie portfolio klientów, a także realizację nowych, innowacyjnych projektów.

“Nasze plany zakładające ekspansję zagraniczną i potencjalną współpracę z najlepszymi graczami nie tylko w Polsce, ale i na świecie pozwalają nam budować naszą przewagę w dużo szerszej perspektywie – zakładają transfer wiedzy i doświadczenia między tymi podmiotami, a tym samym wzmacnianie naszego potencjału i wartości Grupy na rynku. Ma to dla nas wyjątkowo duże znaczenie. W planach na najbliższy czas mamy bowiem debiut na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych” – komentuje Wojciech Wolny.

Aktualna sytuacja na rynku IT

Przyspieszona cyfrowa transformacja przedsiębiorstw, jaka ma miejsce w ostatnim czasie, oznacza wzrost popytu na usługi i produkty IT dla biznesu. Przemiany trwające na rynku, w tym te wywołane pandemią, wymusiły na wielu firmach zrewidowanie planów związanych z digitalizacją i zdecydowane przyspieszenie aktywności w tym obszarze. Ta sytuacja znacząco wpłynęła na wyniki całej branży IT, ale jednocześnie postawiła przed nią wiele wyzwań.

Deficyt specjalistów IT na rynku, szczególnie odczuwalny w czasie wzmożonego popytu na usługi w tym zakresie, praca w modelu zdalnym i konieczność dopasowania do niego procesów i modeli zarządzania gwarantujących ten sam, a nawet wyższy poziom jakości dostarczanych rozwiązań – to tylko niektóre z wyzwań przed jakimi stanęły firmy IT. Zauważalna i coraz bardziej postępująca globalizacja rynku pracy sprawia, że model zdalny, który wcześniej nie zawsze był akceptowalny dla wielu firm, obecnie stał się modelem wiodącym, a to z kolei powoduje, że po polskich specjalistów sięga coraz więcej firm niemalże z każdego zakątka świata. Wyzwaniem pracodawcy staje się zatem utrzymanie pracownika i stworzenie dla niego propozycji, która będzie bardziej atrakcyjna od tej jaką mogą otrzymać od firm zagranicznych. Euvic Integrator 2.0 to nie tylko oferta dla klientów Grupy, to także atrakcyjna propozycja dla jej pracowników – szerokie spektrum możliwości rozwoju i pracy w różnorodnych projektach IT, innowacyjność i stabilność.

Jako jeden z liderów rynku nie tylko obserwujemy zachodzące na nim zmiany, ale szybko i skutecznie na nie reagujemy. Nie rzadko sami możemy wyznaczać ich kierunek. Szereg akwizycji, które podjęliśmy jako Grupa, wpisuje się w trend postępującej konsolidacji w branży IT. Oferowanie jednej usługi nie jest już wystarczające. Coraz bardziej pożądana i doceniana zarówno przez klientów, jak i pracowników staje się kompleksowość oferty, wielowymiarowość współpracy i partnerstwo oparte na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Przewagę zdobywa ten kto może i potrafi odpowiedzieć na bardziej złożone potrzeby biznesu i je doskonale rozumie” – mówi Wojciech Wolny.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *