Cyberbezpieczeństwo

Hasło jedyną metodą weryfikacji tożsamości użytkownika w polskich firmach

W większości dużych polskich przedsiębiorstw dostęp do komputerów chroniony jest wyłącznie hasłem. Tymczasem, według ekspertów, tego rodzaju zabezpieczenie w obliczu dzisiejszych zagrożeń może okazać się niewystarczające.

Hasło jedyną metodą weryfikacji tożsamości użytkownika w polskich firmach

Z analiz zleconych przez firmę Intel wynika, że hasło pozostaje jedyną metodą weryfikacji tożsamości użytkowników w 62 proc. dużych polskich firm. Badanie przeprowadzono wśród pracowników dużych firm z Polski, Czech, Rumunii oraz Węgier. Wzięły w nim udział osoby odpowiedzialne za obszar IT w firmach z różnych branż. W badaniu uczestniczyło 80 decydentów IT z Polski, 50 z Rumunii, 70 z Węgier i 50 z Czech. Co ważne, spośród analizowanych krajów tylko na Węgrzech hasło częściej pozostaje jedyną metodą ochrony dostępu do komputerów niż w Polsce. Wyłącznie z zabezpieczeń opartych na hasłach korzystać ma aż 80 proc. dużych węgierskich przedsiębiorstw. Dla porównania, w firmach z Czech i Rumunii odsetek ten wynosi odpowiednio: 54 proc. i 46 proc. Jednocześnie, tylko co siódmy (14 proc.) ankietowany menedżer IT z Polski uważa hasła za najbardziej skuteczny sposób uwierzytelniania i ochrony dostępu. Zdaniem największej grupy ankietowanych (55 proc. dla wszystkich czterech analizowanych krajów) najbardziej efektywnym zabezpieczeniem są obecnie rozwiązania biometryczne.

“Hasło już dawna przestało być wystarczającą metodą uwierzytelniania. Współcześni cyberprzestępcy są w stanie błyskawicznie je wykraść lub złamać, uzyskując tym samym dostęp do firmowego komputera, sieci i danych. Zabezpieczenia zapewniające znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa są dziś szeroko dostępne i łatwe do wdrożenia” – podkreśla Krzysztof Jonak, firmy dyrektor Intela w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Według niego zabezpieczeniu dostępu do komputerów osobistych pomóc mają m.in. nowe funkcje wbudowane w układy firmy Intel. Kompleksową ochronę dostępu wspiera m.in. wbudowana w szóstej generacji procesory Intel Core vPro i Intel Core M vPro, technologia Intel Authenticate.

We wzmocnieniu bezpieczeństwa dostępu do komputerów osobistych pomocne okazuje się wdrożenie tzw. zabezpieczeń wyższego stopnia, które uzupełnią kontrolę tożsamości w oparciu o hasło. Dodatkowym zabezpieczeniem może być przykładowo, karta dostępu, czytnik linii papilarnych, czy kod PIN. Jednak, jak pokazują analizy przeprowadzone na zlecenie firmy Intel, z tego typu mechanizmów korzysta jedynie co czwarta (24 proc.) polska firma. W pozostałych analizowanych krajach jest to: 38 proc. dla firm czeskich, 36 proc. rumuńskich oraz 14 proc. dla przedsiębiorstw z Węgier. Co ważne, w Polsce zanotowano najwyższy odsetek dużych firm korzystających z dwóch dodatkowych metod autoryzacji jako uzupełnienia dla klasycznych haseł. Takie rozwiązania stosuje 8 proc. polskich firm, a także 6 proc. firm w Rumunii i po 4 proc. firm z Czech i Węgier.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *